Çocuğunuz için anlamlı isimler arıyorsanız, isim anlamları sitesi ile isimleri köken olarak ( Arapça, Kürtçe, Türkçe, Farsça ), kız, erkek, ve unisex isimler olarak size sunuyoruz. Bizzat bebek isimleri seçiminde sorun yaşayan bir bayan, bir anne olarak isim seçimi konusunda yaşadığım tüm zorlukları başkaları yaşamasın diye bu siteyi oluşturma kararı aldım. Dini isimler, eski Türk isimleri, kökenlerine göre isimler, 2007 ve 2008 yıllarının en popüler ve yeni, en güzel bebek isimleri toplanarak sitemizde isim rehberi olarak beğeninize sunulmuştur. Sizinde aklınıza gelen ilginç ve güzel isimler var ise bizimle paylaşabilirsiniz. İnsan yaratılışından bu yana gitgide yaygınlaşan anlamlari olan veya olmayan birçok çeşitlilikte isim arayışına girmiştir. İsim bulma işi bazen anlamları bazense dilsel kökenine göre seçilmeye başlanır oldu. Anne babaya “sen isim bul”, babada anneye “sen isim bul” der ve isim bulma işini içinden çıkılmaz bir hale sokar. Çocuk bir süre isimsizdir… Mevcut isim rehberi taranır ve bir isim listesi oluşturulur. Sözlükler taranır anlamları araştırılır, internetten sorgulama yapılır, soyisim ile uyumu netleştirilmeye çalışılır. Çoçuk hala isimsizdir… Kimi aileler İslami bebek isimleri üzerinde yoğunlaşır, peygamber isimleri, sahabe isimleri gibi isimler tercih edilir. Kimisi manalarından ziyade söylenişini ön plana koyar, Kürtçe,Türkçe vs farketmez. Herkesin bir tarzı vardır bebek isimleri konusunda… Sorun : isimleri ve anlamları…

18 Şubat 2008 Pazartesi

Arapça kökenli erkek isimleri ve isimlerin anlamları

Arapça kökenli isimler gönderilerimize devam ediyoruz, şimdide arapça kökenli erkek isimleri. Erkek bebek isimleri arayanlar için bir alternatif olabilir.

İşte isimler...İsim : Abbad
Anlamı : -Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yerine getiren. Yasaklarından kaçınan. -Abbad b. Bişr. Ashab'dan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abbas
Anlamı : 1. Sert, çatık kaşlı kimse. 2. Arslan (bkz. Esed, gazanfer, şiir). Abbas b. Abdülmuttalib. Rasûlullah (s.a.s)'ın amcası, Mekke'nin fethinde müslüman olmuştur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdi
Anlamı : Kulluk ve itaat eden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdullah
Anlamı : Allah'ın kulu. Peygamber (s.a.s)'in en sevdiği isimlerden aynı zamanda babasının adıdır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdu'L-Melik
Anlamı : Her şey üzerinde tasarruf ve hükmeden tek hükümdar Allah'ın kulu. el-Melik, Allah'ın isimlerindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdurrahman
Anlamı : Rahman'ın kulu. Rahman; dünyada her canlıya, mü'min-kafir ayırdelmeksizin herkese merhamet eden. Allah'ın isimlerindendir. Abdurrahman İbn Avf: Sahabedendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdurrauf
Anlamı : Rauf olan Allah'ın kulu. (bkz. er-Rauf).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdussabur
Anlamı : Sonsuz sabır ve genişlik sahibi Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerinden, (bkz. es-Sabur).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdüddar
Anlamı : Zararlı şeyleri ve sebeblerini bir hikmete mebni olarak yaratan Allah'ın kulu. ed-Dar. Allah'ın isimlerindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülafuv
Anlamı : Geniş Avf ve mağfiret sahibi yüce Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerinden, (bkz. el-Afuv).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdüla'La
Anlamı : En yüksek, en yüce ve yücelikte eşi olmayan Allah'ın kulu. A'la kelimesi Kur'an-ı Kerim'in sıfatı olarak geçmektedir. Ünlü bir İslam bilgini.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülali
Anlamı : Yüce, ulu, şan ve şeref sahibi Allah'ın kulu. Ali kelimesi Kur'an'da Allah'ın yüceliğini vasfetme anlamında kullanılmıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülalim
Anlamı : Alim ve mükemmel bilgiyi uhdesinde bulunduran Allah'ın kulu. Alim kelimesi Allah'ın 99 isminden birisidir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülazim
Anlamı : Azamet ve büyüklük sahibi Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerinden, (bkz. el-Azim).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülaziz
Anlamı : Büyük ve aziz olan, izzet ve şeref sahibi Allah'ın kulu. (bkz. Aziz). Aziz Allah'ın isimlerindendi r. Sultan Abdülaziz: 32. Osmanlı padişahının adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülbaki
Anlamı : Sonsuz, ebedi olan ve ölmenin kendisi için sözkonusu olmadığı. Allah'ın kulu-Allah'ın isimlerinden, (bkz. Baki).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülbari
Anlamı : Yaratan, yaratıcı Allah'ın kulu. Bari ismi, Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülbasıt
Anlamı : Genişlik, ferahlık ve kolaylık verici olan Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerinden (bkz. el-Basıt).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülbasir
Anlamı : Her şeyi görüp gözeten ve gizliliğin kendisi için söz konusu olmadığı yüce Allah'ın kulu. (bkz. el-Basir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülbedi
Anlamı : Allah'ın isimlerinden.Bedi'nin kulu. (bkz. el-Bedi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülberr
Anlamı : Berr'in kulu. Cömert ve ihsan edicinin kulu.-Berr, Allah'ın isimlerindendir. (bkz. el-Berr).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülcebbar
Anlamı : Cebredici, zorlayıcı, kuvvet ve kudret sahibi Allah'ın kulu. Cebbar, Allah'ın isimlerindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülcelil
Anlamı : Büyük, ulu, yüce Allah'ın kulu. Celil, Allah'ın isimlerindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülcemal
Anlamı : Güzellikleri kendinde toplayan Allah'ın kulu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülcevat
Anlamı : Cömert olan Allah'ın kulu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülehad
Anlamı : Şeriki ve ortağı bulunmayan, tek olan Allah'ın kulu. Ehad, Allah'ın isimlerindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülesed
Anlamı : Aslan'ın kulu.Hz. Rasûlullah (s.a.s)'m reddettiği isimlerdendir. Müslümanlar kullanmazlar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülevvel
Anlamı : Herşe-yin evveli, ilk olan, varlığının başlangıcı bulunmayan Allah'ın kulu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülezel
Anlamı : Ezelden beri var olan varlığı için başlangıç söz konusu olmayan Allah'ın kulu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülferid
Anlamı : Tek, eşsiz, eşi olmayan, kıyas kabul etmez, üstün olan. Allah'ın kulu. (bkz. Ferid).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülfettah
Anlamı : – Zafer kazanmış, üstün gelmiş, fetheden-açan, kullarınının kapalı-müşkil işlerini açan Allah'ın kulu. (bkz. Fettah). Allah'ın isimlerindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülgaffar
Anlamı : Kullarının günahlarını affeden Allah'ın kulu. (bkz. Gaffar). Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülgafur
Anlamı : Kullarının günahlarını tekrar tekrar bağışlayıcı olan Allah'ın kulu. (bkz. Gafur). "Abd" takısı almadan kullanılmaz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülgani
Anlamı : Zengin, varlıklı, bol, doygun olan Allah'ın kulu.Allah'ın isimlerinden, (bkz. Gani).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülhabir
Anlamı : Her şeyin iç yüzünden, gizli ve saklılıklarından haberdar olan Allah'ın kulu. (bkz. el-Habir). Allah'ın isimlerinden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülhadi
Anlamı : Hidayet eden, doğru yolu gösteren Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerinden, (bkz. Hadi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülhafız
Anlamı : Herşeyi bütün ayrıntı ve inceliğiyle kayıtlayıp tutan ve dilediği zamana kadar bela ve afetlerden koruyan Allah'ın kulu. -(bkz. el-Hafız). Allah'ın isimlerinden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülhak
Anlamı : Hak ve gerçek olan, varlığı hiç değişmeden duran Allah'ın kulu. Hak, Esmau'l-Hüsna'dandır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülhakem
Anlamı : Bütün işlerin kendisine döndürüldüğü, onun adalet ve kararına baş vurulduğu yüce Hakem Allah'ın kulu. (bkz. el-Ha-kem). Allah'ın isimlerinden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülhakim
Anlamı : Her şeye hükmeden Allah'ın kulu.Hakim, Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülhalik
Anlamı : Yaratan, yoktan vareden, yaratıcı Allah'ın kulu. Halik, Allah'ın isimlerinden. "Abd" takısı almadan kullanılmaz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülhalim
Anlamı : Tabiatı yavaş olan, yumuşak huylu, hikmetli Allah'ın kulu. (bkz. Halim). Allah'ın isimlerinden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülhamid
Anlamı : Hamdolunmuş, övülmüş, bütün varlığın diliyle övülmüş Allah’ın kulu. Hamid; Allah’ın isimlerindendir. (bkz. Hamid).Türk dil kuralları açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülhasib
Anlamı : Bütün varlıkların takdir edilen hayatları boyunca yaptıkları bütün işlerin ayrıntılarıyla hesabını en iyi bilen Hasib'in kulu. Hasib; Allahın isimlerindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülhay
Anlamı : Daima diri olan, ebedi hayat sahibi, her şeye gücü yeten Cenab-ı Allah'ın kulu. -(bkz. el-Hay). Allah'ın isimlerinden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülkadir
Anlamı : Bitmez tükenmez kuvvet sahibi olan, her şeyi yapmaya gücü yeten Allah'ın kulu.-Kadir; Allah'ın isimlerindendir. (bkz. Kadir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülkaviy
Anlamı : Sonsuz güç ve kuvvet sahibi Allah'ın kulu. -Kaviy kelimesi Esmau'l-Hüsna'dandır. (bkz. el-Kaviyy).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülkayyum
Anlamı : Bu isim her şeyin bir varlık olarak durabilmesi için neye ihtiyacı varsa onu veren, gökleri, yeri ve her şeyi tutan, baki, kaim Allah'ın kulu. Kayyum, Allah'ın isimlerindendi. (bkz. el-Kayyum).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülkebir
Anlamı : Kebir'in, büyüklük ve Azamette eşsiz olan Allah'ın kulu. Kebir; Allah'ın isimlerindendi. (bkz. el-Kebir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülkerim
Anlamı : Keremi bol, cömert olan Aziz ve Celil Allah'ın kulu. Kerim; Allah'ın isimle -rindendir. (bkz. Kerim).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdüllatif
Anlamı : Latif, güzel, yumuşak, hoş, nazik olan bütün olayların ve eşyanın inceliklerini bilen Allah'ın kulu. el-Latif; Allah'ın isimlerindendi. (bkz. Latif).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülmacid
Anlamı : Kadru şanı büyük, cömertlik ve keremi bol olan, Allah'ın kulu. Macid kelimesi, Allah'ın isimlerindendi. (bkz. el-Ma-cid).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülmalik
Anlamı : Sahip olan, her şeyin mülkiyetinin sahibi olan Allah'ın kulu. Malik; Allah'ın isimlerindendi. "Abd" takısı almadan kullanılmaz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülmecid
Anlamı : Şanı büyük ve yüksek olan, şan ve onur sahibi yüce Allah'ın kulu. Mecid kelimesi Allah'ın 99 isminden biridir. Sultan Abdülmecid Han: 31. Osmanlı padişahı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülmennan
Anlamı : – Çok ihsan eden, ihsanı bol olan Allah'ın kulu. Mennan kelimesi, Allah'ın sıfatlarındandır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülmesih
Anlamı : Hastalara şifa veren, mesih İsa'nın kulu.-(bkz. Mesih). İsim olarak kullanılmaz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülmetin
Anlamı : Metanetli, sağlam, dayanıklı olan Allah'ın kulu. (bkz. Metin). Allah'ın isimlerin-dendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülmucib
Anlamı : Kendisine yönelip yalvaranların isteklerine cevap veren, onların dua ve tevbelerine icabet eden yüce Allah'ın kulu. Mucib, Esmau'l-Hüsna'dandır. (bkz. el-Mucib).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülmuhsi
Anlamı : Bütün varlıkların sayısını tek tek bilen Allah'ın kulu. Muhsi, Esmau'l-Hüsna'dandır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülmuhyi
Anlamı : Hayat veren, can ve ruh veren, bütün canlıları ve hayatı diri tutan Allah'ın kulu. Muhyi, Allah'ın 99 isminden birisidir, (bkz. Muhyi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülmuid
Anlamı : Yaratılmışları yokettikten sonra tekrar dirilten Allah'ın kulu. Muid Allah'ın 99 isminden birisidir, (bkz. el-Muid).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülmuiz
Anlamı : Muiz'in, izzet veren, şereflendiren Allah'ın kulu. (bkz. el-Muiz). Allah'ın isimlerindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülmümin
Anlamı : Gönüllerde iman nurunu yerleştiren, kendisine yönelenlere, iman nasib ederek onları hidayetine alan, koruyan yüce Allah'ın kulu. Mü'min, Allah'ın isimlerindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülvacid
Anlamı : Yoktan vareden, meydana getiren, dilediğini anında elde eden, zenginlik ve servetine nihayet bulunmayan Vacid'in kulu. Vacid, Allah'ın isimlerindendir. -(bkz. el-Vacid).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülvahid
Anlamı : Tek ve eşsiz olan, zatında sıfatlarında, hükümlerinde, işlerinde asla benzeri olmayan Allah'ın kulu. Vahid kelimesi Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da zikredilen 99 isminden birisidir, (bkz. el-Vahid).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülvali
Anlamı : Bütün alemleri ve meydana gelen bütün olayları tedbir ve idare eden Allah'ın kulu. Vali, Esmau'l-Hüsna'dandır. (bkz. el-Vali).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülvaris
Anlamı : Gerçek servet ve zenginliklerin mutlak sahibi. Bütün zenginliklerin son ve asıl sahibi olan yüce Allah'ın kulu. Varis kelimesi Allah'ın isimlerindendir. (bkz. el-Varis).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülvasi
Anlamı : Vasi'nin kulu.Genişlik sahibi ve müsade edici, darlık, fakirlik ve sıkıntıdan münezzeh olan Allah'ın kulu. Vasi kelimesi, Allah'ın isimlerindendir. (bkz. el-Vasi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülvedud
Anlamı : Vedud'un kulu.Allah'ın isimlerinden. Vedud; iyi amel sahibi kullarını seven, onlara rahmet ve rızasını yönelten, sevilmeye ve sayılmaya, dostluğu kazanılmaya yegane layık olan yüce Allah anlamındadır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülvehhab
Anlamı : Çok çeşitli nimetleri daima bağışlayan Allah'ın kulu. Vehhab, Allah'ın isimle-rindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülvekil
Anlamı : Kendisine tevekkül edilen, kudretiyle kullarının işlerini halleden, onlara yardımcı olan yüce Allah'ın kulu. Vekil. Allah'ın isimlerindendir. (bkz. el-Vekil).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülveli
Anlamı : Kendisine iman edenlerin dostu ve yardımcısı. Yarattıklarına mütevelli ve nazar edici olan Allah'ın kulu. el-Veliyy kelimesi Allah'ın isimlerindendir. (bkz. el-Veli).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdünnafi
Anlamı : Yararlı şeyleri ve sebeplerini kudretiyle yaratan Allah'ın kulu. Nafı kelimesi, Allah'ın isimlerindendir. (bkz. en-Nafı).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdünnasır
Anlamı : Yardım eden, Yardımcıların en hayırlısı, mü'minlere nusrct ve zafer veren Allah'ın kulu. Nasır, Allah'ın sıfatla-rındandır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdünnasır
Anlamı : Yardımcı, yardım eden Allah'ın kulu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdünnur
Anlamı : Nur sahibi, aydınlık, parlaklık sahibi olan Allah'ın kulu. Nur, Allah'ın isimlerindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdürrafi
Anlamı : Rafı'nin kulu. (bkz. er-Rafi). Allah'ın isimlerinden
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdürrahim
Anlamı : Merhametli, esirgeyen, koruyan, acıyan, ahirette mümin kullarına merhamet eden Allah'ın kulu.er-Rahim, Allah'ın isimlerindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdürrauf
Anlamı : Çok lütuf, şevkat ve rahmet eden. Onları belli nimetlerle dengeli yaşatan, seviyelendiren Allah'ın kulu. (bkz. Rauf).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdürreşid
Anlamı : Allah'ın isimlerinden. Reşid'in kulu.(bkz. er-Reşid).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdürrezzak
Anlamı : Bütün mahlukların rızkını veren Allah'ın kulu. Rezzak, Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdüssamed
Anlamı : Kimseye hiçbir şeye muhtaç olmayan, Allah'ın kulu. Samed, Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdüsselam
Anlamı : Barış, rahatlık, selamete çıkaran, selam eden, zevalsiz ebedi olan Allah'ın kulu. es-Selam kelimesi, Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılamaz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdüssemi
Anlamı : Her şeyden arınmış olarak bütün sesleri, sözleri ve kelimeleri işitip ayırdeden yüce Allah'ın kulu. (bkz. es-Semi').
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdüssettar
Anlamı : Günahları örten, gizleyen Allah'ın kulu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdüşşahid
Anlamı : Şahid'in kulu. Görünen ve görünmeyen eşyanın hepsini görücü ve tasarruf edici olan ve her şeyi müşahade altında bulunduran Allah'ın kulu. Şahid, Allah'ın isimlerindendir. (bkz. eş-Şahid).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdüşşekür
Anlamı : Emrine uyan, yasaklarından sakınan kullarını seven ve çok ikramda bulunan Allah'ın kulu. Şekür, Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdüzzahir
Anlamı : Varlık ve birliği sonsuz sayıda eserler ve delillerle belli olan Allah'ın kulu. ez-Zahir, Allah'ın isimlerindendir. (bkz. ez-Zahir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Aber
Anlamı : Hz. Nuh'un erkek torunu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abher
Anlamı : 1. Nergis çiçeği. 2. Yasemin. 3. Zerrin kadehi çiçeği. 4. Dolu kab.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abid
Anlamı : Allah'a ibadet eden, çok ibadet eden, zahid. Kullar, köleler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abide
Anlamı : Anıt. Önemli ve değerli yapıt.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abidin
Anlamı : İbadet edenler-Zeyne'l-Abidin'den kısaltma isim ad. Zeynelabidin: Hz. Ali'nin torunlarından biri, ibadet edenlerin ziyneti.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abuzettin
Anlamı : Din yolunda çabuk, hızlı giden
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Acem
Anlamı : 1. Arap olmayan milletlerin hepsi 2. Açık ve doğru Arapça konuşamayan kimse 3. Özellikle İranlı, İran halkından biri. Acem Bekir Efendi: Türk Reisü'l-Küttab, 1723.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Aclan
Anlamı : Hızlı, çabuk, telaşlı. Osman Bey ile çağdaş olan 14. yy. ortalarında yaşamış Karasi Beyi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Acun
Anlamı : Dünya, varlık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ad
Anlamı : Çok eskiden Yemen taraflarında bulunan ve Hud peygamber tarafından imana getirilemediği için Allah tarafından yok edildiğine inanılan bir kavmin adı. Kur'an-ı Ke-rim'de bu kavim aynı isimle anılmış ve başlarından geçen hadiseler genişçe ele alınmıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Adaleddin
Anlamı : Dinin adaletiTürk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Adem
Anlamı : 1. Allah'ın yarattığı ilk insan, insan soyunun atası ve ilk peygamberi. 2. Adam. 3. İyi, temiz kimse. Adem (a.s.) ilk insan ve ilk isimlendirilen varlık. Kur'an'da Hz. Adem'in 25 yerde ismi geçer.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Adetullah
Anlamı : Allah'ın kanunu, ilahi sünnet.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Adil
Anlamı : 1. Doğruluk gösteren. Doğru. 2. Eşit, eş, müsavi. 3. Adaletli davranan. Kur'anî bir isimdir. Allah'ın emirlerini hakkıyla uygulayan anlamına gelir. Raşid halifelerin 2. cisi Ömer b. el-Hattab'ın meşhur lakabı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Adin
Anlamı : Cennet (Adn).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Adiy
Anlamı : Savaşçı, savaştan geri durmayan, mücahid. Adiy b. Hatim et-Tai: 630 yılında müslüman oldu. Babası gibi cömertti. Kabilesinde İslam'dan dönme eğilimleri görünce engel oldu. Cemel vakasında Hz. Alinin yanında yer aldı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Adnan
Anlamı : Cennette ölümsüzlüğe kavuşan kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Adni
Anlamı : 1. Adın'a mensup, (bkz. Adnan). 2. Cennete girmeye hak kazanan. Adni Recep Dede. Türk mutasavvıf, şair. (Belgrat 1688).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Affan
Anlamı : Kötü şeylerden kaçınan, kötülüklerden uzaklaşan, temiz. Ashab'dan bu ismi kullananlar olmuştur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Afgan
Anlamı : Heyecanlı, çabuk öfkelenen. Orta Asya'da yaşayan müslüman bir kavim. Cemalettin Af-gani: Müslüman alimlerden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Afil
Anlamı : 1. Uful eden, gurub eden, batan (güneş, yıldız). 2. Görünmez olan, kaybolan
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Afuv
Anlamı : Daima affeden, merhametli. Esmaü'l-Hüsna'dandır. "Abd" takısı alarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Agra
Anlamı : Çok sevimli, çok yakışıklı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ahad
Anlamı : 1. Bir, kişi, kimse. 2. Birler, birden dokuza kadar olan sayılar. 3. Ünlü Türk denizcilerinden Ahad bey (Umur bey donanmasından).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ahavi
Anlamı : 1. Kardeşçe, dostça. Kardeş gibi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ahbarî
Anlamı : Haber veren, rivayet eden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ahdi
Anlamı : Ahd, and icabı veya ahd ve ahda müteallik. Ahdî, Türk tezkire yazan ve Divan şairi (Bağdat 1593).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ahfaz
Anlamı : 1. Belleği çok kuvvetli. 2. Kur'an'ı en iyi hıfzetmiş kişi. 3. Alçak gönüllü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ahfeş
Anlamı : 1. Küçük gözlü, zayıf bakışlı. 2. Yalnız gece gören kimse. Ahfeş lakabında üç büyük Arap alimi vardır. Abdülhamid, Said b. Mes'ade, Ali b. Süleyman.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ahi
Anlamı : 1. Ahi ocağına mensup olan kimse. 2. Cömert, eliaçık. Ahi Benli Hasan. Türk şairi. Yavuz döneminde yaşamış ve Şirinu Perviz mesnevisini yazmıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ahid
Anlamı : 1. Bir şeyin yerine getirilmesini emretmek. 2. Söz vermek. Emir, talimat, taahhüt, anlaşma, yükümlülük.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ahkaf
Anlamı : 1. Kum fırtınası 2. Kur'an-ı Kerim'in 6. suresi. Araplar bu ismi, Arabistan'ın güneyinde, kimsenin bilmediği ve giremediği çöle vermişlerdir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ahlas
Anlamı : 1. Saf, halis, ka-rışımsız. 2. İyi yürekli, temiz kimse. 3. Kur'anî ıstılahta, Allah'a halis olarak yönelip ihlaslılıkta ileri bir dereceye varmış kul.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ahmed
Anlamı : Çok, en çok övülmüş, methedilmiş. Kur'an-ı Kerim'de Saf suresinin 2. ayetinde: Hz.İsa, İsrailoğullarına: "...adı Ahmed olan peygamberi de müjdeleyici olarak geldim" şeklinde geçen isimlendirme ile Peygamberimizin isimlerinden birisi olarak anıldı ve kullanılmaya başlandı.Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. Ahmed-i Muhtar, Hz. Muhammed (s.a.s).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ahmer
Anlamı : Kırmızı, kızıl.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ahmet
Anlamı : Övülmeye değer/ Beğenilmiş / Allah'a şükreden
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ahnef
Anlamı : 1. Ayaklan çarpık ve eğri büğrü olan. Daha çok lakap olarak kullanılır. Ahmet b. Kays, as-habdan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ahnes
Anlamı : Basık ve sivri burunlu. Daha çok lakap olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ahver
Anlamı : -1. Müşteri yüzlü, güzel gözlü adam. 2. Zeki, akıllı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ahves
Anlamı : Cesur, kahraman, yiğit.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Akabe
Anlamı : 1. Sarp geçit, çıkılması zor yokuş. 2. Tehlike. Atlatılması zor güçlük, muhtıra.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Akdes
Anlamı : En kutsal.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Akif
Anlamı : 1. Bir şeyde sebat eden. 2. İbadet eden, ibadet maksadıyla mübarek bir yere çekilen. İ'tikafa giren. 3. Direnen. M. Akif Er soy: Ünlü şair ve yazarımız. Safahat'ın yazan. İstiklal marşını telif etmiştir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Akil
Anlamı : Akıllı, akıl sahibi. Uslu, kavrayışlı. Ali b. Ebi Talib'in kardeşi. Akil b. Ebi Talib.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Alaaddin
Anlamı : -Dini yüceltmek için din uğruna çalışan kimse. Alaaddin Keykubad (1192-1237) Anadolu Selçuklu Sultanı. Türk dil kuralları açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Alevi
Anlamı : Hz. Ali soyundan, Hz. Ali'ye hususi ilgi gösteren, ona taraftar olan. Şii mezhebinin kollarından biri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ali
Anlamı : 1. Yüce, ulu, yüksek. 2. Hz. Ali: Ebu Talib'in oğlu. Peygamberimizin amcazadesi ve kızı Fatma (r.anha)'nın kocası. Dördüncü halife.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Alikadr
Anlamı : 1. Yüksek kıymette olan, çok kıymetli, çok takdir edilen, çok saygıdeğer. 2. Meşhur bir çeşit lale.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Alim
Anlamı : 1. Çok okumuş, bilgin.,2. Çok bilen. 3. Sonsuz. İlim sahibi. Allah'ın sıfatlarındandır. Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın ismi olarak 13 yerde geçer. "Abd" takısı alarak da kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Aliye
Anlamı : Yüce, yüksek, bir şeyin en yukarısı, tepesi. (bkz. Ali).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Amanullah
Anlamı : Allah'ın bağışlaması. Allah'ın koruması.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Amid
Anlamı : 1. Çok hasta. 2. Aşk hastası. 3. Başlıca nokta. 4. Önder, şef, komutan. 5. Diyarbakır'ın eski adı. Ortaçağ'da İslam Türk devletlerinde kullanılan bazı unvanlar ve memuriyet isimleri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Amil
Anlamı : 1. Fail, yapan, işleyen. 2. İslam devletlerinde zekat, vergi tahsildarı veya valiler ve devlet memurlan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Amir
Anlamı : 1. Mamur eden, şenlendiren. 2. İmar olunmuş. 3. Devlete ait. 4. Kendisine bağlı görevliler bulunan. Amir b. Abdullah b. Mes'ud: Tabiindcndir. İslam fıkıh bilgini.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ammar
Anlamı : 1. Memur eden. 2. Bayındırlaştıran. (bkz. Amir). Ammar b. Yasir. Sahabeden. İlk müslüman olanlardandır. Çok işkence gördü. Habeşistan'a hicret etti. Annesi ilk İslam şehidcsi Sümeyye (r. anha)'dir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Amr
Anlamı : Uzun yaşamak, uzun ömürlü olmak. Amr b. Madikerib: 631'de Medine'ye gitti ve müslüman oldu. Çok yaşlıyken bile iyi savaştı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Anif
Anlamı : 1. Sert, şiddetli. 2. Haşin. 3. Geçmişte, pek yakında, burnun ucu denecek kadar yakından geçen. 4. Biraz önce, belirtilen, bahsedilen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Araf
Anlamı : 1. Cennet ile cehennem arasındaki yer. 2. Sert, tepe. 3. Adetler, usuller. Arafat: Mekke'nin yakınında bulunup hacıların arefe günü durdukları yerdir. Bu duruş haccın rükünlerindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Aref
Anlamı : 1. Pek maruf, çok bilinen. 2. Arif, anlayışlı ve bilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Arif
Anlamı : 1. Meşhur, çok tanınmış, mütearif. 2. Bilgi sahibi. Bilen, bilgili, irfan sahibi. 3. Sıbyan mektebi hocası veya kalfası.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Arkan
Anlamı : 1. Temiz, ari kandan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (1903-1966).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Arraf
Anlamı : l Falcı, kahin. Müneccim. 2. Hekim. 3. Göçebe Arap aşiretlerinin örfe vakıf umumi bilgileri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : As
Anlamı : 1. Mersin ağacı. 2. (Fars.) Değirmen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Asaf
Anlamı : 1. Vezir. 2. Erdem, ileri görüşlülük, yönetimde başarı. Hz. Süleyman'ın ünlü veziri. Süleyman (a.s.)'ın en çok güvendiği kişiydi. Neml suresinde anlatılanlar Asaf üzerine yorumlandı. Daha sonra padişahın vezirlerine Asaf unvanı verildi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Asalet
Anlamı : Soy temizliği, soyluluk.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Asfa
Anlamı : Çok saf, en temiz, halis.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ashab
Anlamı : 1. Sahib'in çoğulu. 2. Hz. Muhammcd (s.a.s)'i görüp ona tabi olan kişiler. İnsanlık aleminin en seçkin simaları ve örnek neslidirler. Haklarında varid olan naslarla korunmuşlar, Allah'ın yardımını müşahade etmişler ve büyük peygamberin öğretilerini harfiyyen yaşamışlardır. Ashab-ı Kiram: Yüce sahabeler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Asıf
Anlamı : Pek sert, pek şiddetli, şiddetle esen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Asım
Anlamı : 1. Yasak, yanına yaklaşılamayan. 2. Günahtan, haramdan çekinen. 3. İffetli, afif, ismetli, perhizkar. Asım b. Umeyr: (749). İslam komutanlarından. Maveraünnehir fethine katıldı ve yiğitliğiyle ün saldı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Asil
Anlamı : 1. Sağlam. 2. İyice kökleşmiş, yüksek duygularla hareket eden. 3. Kendi kendine hareket eden. 4. Soyu, sopu belli. Necip.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Asker
Anlamı : 1. Ordu, ordu örgülüyle ilgili. Vazife yapan. 2. Ülke savunmasında istihdam edilmek üzere eğitilip donatılan kimse. 3. Rütbesiz asker, er.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Askerî
Anlamı : Orduya mensup. Orduyla alakalı. Askeri (Ebu Ahmed el-Hasan b. Abdullah el): Zamanının ünlü alimlerdendir (903-993). Ebu Davud esSicistani'nin talebesiydi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Asri
Anlamı : Zamana uygun, çağdaş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Aşir
Anlamı : 1. Ondabir, onuncu. 2. Samimi dost ve arkadaş. 3. Koca. 4. Aşar toplayan. 5. Kur'an-ı Kerim'den 10 ayetlik bir bölümü okuma. Aşir Efendi (Mustafa). Osmanlı Şeyhülislamı (1728-1804).'Bursa, Mekke ve İstanbul kadılıklarında bulundu. 1758-1800'de Şeyhülislamlık görevini ifa etli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ataullah
Anlamı : Birleşik isim. Allah'ın bağışladığı, hediye ettiği, ihsanı, lütfü. Ataullah Efendi. (Arapzade). Osmanlı Şeyhülislamı (1719-1785) Şam, Mekke, İstanbul kadılıklarında bulundu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Atıf
Anlamı : 1. Çevirme, meylettirme, imale. 2. Yükletme, birinin işi veya sözü olduğunu iddia etme, hami, isnad. 3. Yüzünü çeviren, meyleden, mail, müteveccih. 4.Merhamet sahibi, şefkatli, acıyan. 5. Beğenen. Atıf Efendi (Mehmet Kuyucaklı. (-İst. 1847). Osmanlı matematik bilgini. Şam ve İstanbul kadılıklarında bulundu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Atik
Anlamı : 1. Sırtın üst kısmı. 2. Berrak, saf, karışmamış, kıymetli. 3. Eski, kadim, kühen, dirin. 4. Azatlı, hür. 5. Güzel genç kız. 6. Çok hareketli, çevik, hızlı hareket eden. 7. Asil. 8. Hz. Ebubekir'in lakabı. Peygamber (s.a.s)'in "Sen ateşten kurtulmuş kimsesin" müjdesine kavuşmuş olmasından ötürü bu lakapla anıldığı söylenir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Attab
Anlamı : Yumuşak huylu. Sertlik yanlısı olmayan. Uyumlu. Attab b. Esid. Sahabeden. Mekke valiliği yapmıştır. Rasulullah tarafından atanmıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Attar
Anlamı : 1. Güzel kokulu bitki özleri, yağlan vb. satan, güzel koku ticareti yapan kimse. 2. İlaç maddeleri vb. şeyler satan adam. 3. Mahalle aralarında bazı baharatlar ile iğne, iplik vb. satan dükkan sahibi. Attar: Meşhur İranlı şair.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Atuf
Anlamı : Birine sevgisi olan, sevgi duyan. Allah'a karşı sevgi duyan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Avfi
Anlamı : Arap düşünür (Basra? ) İhvanu's-Safa denilen İslam felsefe akımının kurucularından biri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Avni
Anlamı : 1. Yardımla ilgili, yardıma ait. 2. Fatih Sultan Mehmed'in şiirde kullandığı mahlas.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Avnullah
Anlamı : Allah'ın yardımı. Birleşik isim.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Avvad
Anlamı : Ud çalan, udçu. Avvad (Tevfik Yusuf): Lübnanlı yazar, gazeteci. Diplomat.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ayanoğlu
Anlamı : Ayan: Açık, belirli. Ayan'ın oğlu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ayderusi
Anlamı : Güney Arabistan'ın eski ve tanınmış bir derviş ailesinden olup (1722-1778) yılları arasında yaşamış, Hindistan, Mısır, Taif, Suriye ve İstanbul'a ziyaretler yapmıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ayetullah
Anlamı : 1. Allah'ın ayetleri. 2. Özellikle Şii mollalarının kullandığı isimlerdendir. Allah'ın göndrermiş olduğu yasalar ve emirler. 3. Mucizeler, hikmetler. 4. İz, nişan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ayni
Anlamı : 1. Ayn'a ait. 2. Pınar, kaynak, göz. 3. Karşılığı mal olarak ödenmiş. el-Ayni, (1360-1451) yıllan arasında yaşamış İslâm âlimi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Aynüddevle
Anlamı : 1. Devletin gözü. 2. Devletin kaynağı. Aynüddevle (Öl. 1152). Danişmendli hükümdar. Melikşah'ın oğlu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ayvaz
Anlamı : 1. Arapça ivaz kelimesinin bozulmuş şekli. 2. Eskiden kibar konaklarda yemek servisi yapan ve sokak işlerinde kullanılan Vanlı Ermenilere verilen ad. Ermeni uşak. 3. Karagöz perdesinin belli başlı tiplerinden biri. 4. Köroğlu destanında bir kahraman.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Azam
Anlamı : En büyük, daha büyük, ulu. İmam-ı Azam Ebu Hanife: Hanefi mezhebinin kurucusu. Büyük alim ve müctehid.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Azameddin
Anlamı : Dinin ululuğu, emaneti. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Azamet
Anlamı : Büyüklük, ululuk.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Azim
Anlamı : 1. Büyük, ulu, cesim, iri, muhteşem. 2. Kuvvetli, şiddetli, derecesi yüksek. 3. Ehemmiyetli, mühim, müthiş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Aziz
Anlamı : 1. Muhterem, sayın. 2. Sevgili. 3. Veli, evliya, ermiş. 4. Az bulunur. 5. Allah'ın izzetli kıldığı, mü'min. Aziz (İmadettin Abulfeth Osman el-Aziz): Selahaddin Eyyubi-'nin II. oğlu. Kardeşi el-Efdal, Melik iken kendisi Şam'ı terkederek Mısır Eyyubileri hükümdarlığını ilan etti. Fakat daha sonra kardeşiyle barıştı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Azizi
Anlamı : Aziz'e ait. XVI. yy.'da yaşamış Türk şairi. "Yedikuleli Azizi' lakabıyla tanınır. Asıl adı Mustafa'dır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Azmi
Anlamı : 1. Kasıt, niyetlilik karar. 2. Kemikli. 3. Güçlü, kuvvetli. Azmi Pir Mehmet (-1583): Şehzade Mehmed'in ve III. Mehmed'in hocalığını yapmıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Azraf
Anlamı : 1. Zarif. 2. Pek ince, pek nazik. 3. Çok zeki.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Azzam
Anlamı : En büyük, en ulu. Abdullah Azzam: Afganistan İslâmî hareketinin siyasi liderlerinden. Bir suikast sonucu şehit olmuştur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Baha
Anlamı : 1. Güzellik, zariflik. 2. Parıltı. 3. Alışma, dadanma. Bahailik mezhebinin kurucusu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bahaddin
Anlamı : Dinin güzelligi. Dinin değerlisi. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bahaeddin
Anlamı : (bkz. Bahaddin). Bahaeddin Ahmed Efendi (Bursa 1741-1794): Osmanlı dönemi tarihçilerinden. Müderrislik ve kadılık yaptı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bahaullah
Anlamı : Allah katında değer ve kıymet sahibi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bahir
Anlamı : 1. Deniz, derya. 2. Yalancı, ahmak, alık. 3. Ekin sulayıcı, sulayan. 4. Belli, besbelli, açık, apaçık. 5. Işıklı, parlak, güzel. Bahir (Abdurrahman) İst. 1688-1746). Osmanlı dönemi kadılarından. Şair, bestekar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bahit
Anlamı : Bahtı açık şanslı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bahra
Anlamı : Timur devletinin güney sınırını koruyan eski bir sınır kalesi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bahri
Anlamı : 1. Denize ait denize mensup, denizle ilgili. 2. Denizci, levent. 3. Tüyünden kürk olan, patkada denilen, gagası kaşığa benzer bir çeşit deniz ördeği.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bahtı
Anlamı : 1. Bahtla, kaderle ilgili. 2. Kimi Divan şairlerinin ortak mahlası.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Baki
Anlamı : 1. Allah'ın isimlerindendir. Genellikle "abd" takısı alarak kullanılır, (bkz. Abdülbaki). Kalıcı, sürekli, devamlı. Varlığının sonu olmayan. Ölümsüz. 2. Artan, kalan, geriye kalan. 3. Korunmuş. Baki: Ünlü Türk şairlerinden olup asıl adı Abdülbaki Mahmud'dur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bali
Anlamı : Eski, koca, köhne.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Barik
Anlamı : 1. Parıldayan. 2. Nazik, dakik, ince. Fikr-i Barik İnce düşünce.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Basir
Anlamı : 1. Göz. 2. Görme. 3. Allah'ın sıfatlarından, herşeyi gören ("Abd" takısı almadan kullanılmaz).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Basri
Anlamı : Basralı, Basra şehrinde oturan. Hasan'ı Basri'ye izafeten kullanılmıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Başir
Anlamı : 1. Müjdeci. 2. Güler yüzlü, mesut, mutlu. (bkz. Beşir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Battal
Anlamı : 1. Cesur, kahraman. 2. Pek büyük. 3. İşe yaramaz, hantal. 4. İşsiz. Battal Gazi: Emevilerin VII. yy. Bizans'a düzenledikleri sefer ve savaşlarda ün salmış komutanı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bayazıd
Anlamı : (bkz, Bayezid).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bayezit
Anlamı : Çeşitli zamanlarda yaşamış Osmanlı şehzadelerinin genel adı. Bayezit l. (Bursa 1360-Alaşehir 1403). Yıldırım, Osmanlı padişahı. I. Murat'ın Gülçiçck Hatun'dan olma oğlu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Baykara
Anlamı : 1. Helak olma, mahvolma. 2. Böbürlene böbürlene, salınarak yürüme. 3. Malı çok olma. Baykara: Timuroğullan şehzadesi. Timur'un torunu Şeyh Ömer'in oğludur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bedayi
Anlamı : Eşi benzeri olmayan güzel, mükemmel, yeni şeyler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bedi
Anlamı : 1. Bir şeyi örneği olmadığı halde meydana getiren. 2. Yoktan vareden. Allah'ın 99 isminden birisidir. 3. Söz estetiği, halin muktezasına uyan delilleri açık şekilde belirtme ve sözü güzelleştirme yollarına ait bilgiler toplamı. 4. Güzel, güzellik. Bedi b. Mansur. Hanefi fıkıh alimi (Sivas-1223). El-Bahru'1-Muhit adlı bir fıkıh eseri vardır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bedih
Anlamı : Şan ve şerefi büyük olan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bedihi
Anlamı : Besbelli, açık-apaçık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bedir
Anlamı : Dolunay, ondört gecelik ay.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bediüzzaman
Anlamı : 1. Zamanın harikası. 2. Asrın mükemmel insanı. Daha çok lakab olarak kullanılır. Bediüzzaman Said Nursi: Son devrin meşhur müslüman alimlerindendir. Hayatının önemli bir kısmı İslami düşüncelerinden ötürü hapislere girip çıkmakla geçti. Risale-i Nur Külliyatı'nı telif etmiştir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bedreddin
Anlamı : 1. Din'in nuru, ışığı. 2. Dinin aydınlığı, dinde bilgelik. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bedri
Anlamı : 1. İçi altın dolu kese. Bedr-i Dilşan b. Mehmed b. Oruç b. Gazi b. Şeban: (XV. yy. il yarısı) Türk şairlerinden. Murat II. adına yazdığı Murat namesi ünlüdür. 2. Ayla ilgili, ayın ondördü gibi güzel.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bedrulcemal
Anlamı : 1. Ay yüzlü. 2. Fatımi devleti vezir ve serdarlarındandır. 2 defa Şam valisi olmuştur. (1013-1094).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Behçet
Anlamı : 1. Sevinç. 2. Güzellik, güleryüzlülük. 3. Şirinlik. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'in Neml suresi 60. ayetinde geçmektedir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Behiç
Anlamı : Şen, güzel, güler-yüzlü adam. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen kelimelerdendir. (bkz. Hac, ayet 5).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Behlül
Anlamı : 1. Çok gülen, çok gülücü. 2. Hayır sahibi, çok iyi adam. 3. Bir İslam sofisi, Behlül-i Dana. Harun er-Reşid'in kardeşinin adı olup, delice hareketleriyle meşhur olmuştur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Behnan
Anlamı : Güleç, güler-yüzlü, iyi huylu ve daima gülen adam.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Behzad
Anlamı : Ressam, minyatürcü. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Behzat
Anlamı : Doğuştan iyi, soylu kişi
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bekil
Anlamı : Yakışıklı, süslü delikanlı, genç.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bekir
Anlamı : 1. Sabahları erken kalkmayı alışkanlık edinen kimse, bakir. 2. Yeni doğmuş. 3. Öncesi, İsmaili zümresine ait büyük bir Arap kabilesi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bekriye
Anlamı : 1. Her şeyin evveli, ilk çocuk. 2. Genç ve taze kız. 3. Dişi deve yavrusu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bel'Am
Anlamı : 1. Terbiyesiz, aç gözlü, pisboğaz, obur. 2. Hz. Musa hakkında İsrailoğullarını kandırarak yalan söyleyip dünya menfaatından ötürü gerçeğe sırtını dönen, bilge olmasına rağmen küfrü tercih edip Hz. Musa'ya beddua etmesiyle tanınmış olan "Bel'am b. Baura" adında İsrail kabilesinden bir zatın adı. İsim olarak konulmaz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Belazuri
Anlamı : II. yy. Arap tarihçilerinin en büyüklerinden. (Ahmet b. Yahya) Belazur usaresi içmiş ve şuurunu kaybederek öldüğü için kendisine bu ad verilmiştir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Belemir
Anlamı : Peygamber Efendimiz’in(S.A.S) en sevdiği çiçek
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Beliğ
Anlamı : 1. Fasih ve düzgün konuşan. 2. Açık, yeterli, tam.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bera
Anlamı : 1. Fazilet. 2. Seçkin olma vasfı. 3. Olgunluk. el-Bera' b. Azib: Ashabdandır. (Küfe-691). Bedir gazası dışında bütün savaşlara katıldı. Rey ve Kazvin'i fethetti. Kufe'de vefat etti.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Beri
Anlamı : 1. Salim, kurtulmuş. 2. Temiz, Arınmış.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Berid
Anlamı : 1. Haberci. 2. Eskiden müslüman devletlerde posta ve haber alma örgütünün adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Berkan
Anlamı : 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Berzali
Anlamı : Ebu'l-Kasım b. Muhammed. Arap tarihçilerinden-dir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Besim
Anlamı : Güleryüzlü, güleç adam.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Beşareddin
Anlamı : Dinin müjdesi. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Beşir
Anlamı : 1. Müjde getiren müjdeci. 2. Güleryüzlü güleç adam. Kur'ani bir kavramdır. İnsanlara Allah'ın emir ve nimetlerini, cennet ve mükafatı haber veren peygamberler ve Kur'an için kullanılmıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Beyati
Anlamı : 1. Gece uyuma, gece iş görme, geceyi işiyle geçirme. 2. Türk müziğinin en eski makamlarından olup, hala kullanılmakta olan bir makamdır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Beyazıt
Anlamı : Ebu Yezid, Yezid'in babası, kısaltılmıştır. Arapça'dan Türkçeleşmiş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Beyhak
Anlamı : Horasan'ın Nişabur eyaletinde bir bölge.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Beyhaki
Anlamı : el-Beyhaki: Arap müellifi olup muhaddis ve Şafii fakihlerindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Beyzavi
Anlamı : Beyzavi (Abdullah b. Ömer). İran'da yaşamış Tefsir ve Kelam alimi. Şafii mezhebindendir. Tefsirin yanında fıkıh usulü, kelam ve irab hakkında eserler vermiştir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bilad
Anlamı : Şehirler bölge, eyalet, memleket isimlerini ifade için terkiplerde kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bilal
Anlamı : Su gibi ıslatan, ıslatış, ıslaklık. Bilal b. Raba: İslamın ilk müezzini, Habeş asıllı olup İslamı köle olarak ilk kabul edenlerden birisidir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Binali
Anlamı : Ali'nin oğlu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bişr
Anlamı : Güler yüzlü kişi, güleç, sevimli. Bişr b. Bera': Sahabedendir. Babası Bera' b. Marun Akabe beyatına katılanlardandı. Bişr, iyi bir savaşçı ve okçuydu. Yahudi bir kadının verdiği zehirli eti yiyince zehirlenerek şehid oldu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Buhri
Anlamı : 1. Tütsüye ait. 2. Denize ait.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Burak
Anlamı : Berk-Yıldırımdan türetilmiştir. Hz. Muhammedin Mirac’daki bineği. Kur’an’da böyle bir isim geçmemekle beraber, İslam kaynaklarında böyle bir binitin olduğuna dair rivayetler vardır. Burak Reis: (Öl. 1499). Osmanlı denizcilerinden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Burç
Anlamı : 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Burhan
Anlamı : 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Burhaneddin
Anlamı : Dinin delili. Burhaneddin Mahmud b. Taceddin el-Buhari (Öl. 1149). Hanefi fıkıh alimi. Önemli yapıtı. el-Muhit el-Buhari'dir. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Burhanettin
Anlamı : Dinin kanıtı, dinin delili, ispatı
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Burkan
Anlamı : Yanardağ, volkan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bünyamin
Anlamı : Yakub peygamberin en küçük oğlu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cabbar
Anlamı : (bkz. Cebbar).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cabgu
Anlamı : 1. Efendi, 2. Bey. 3. İleri gelen, saygın kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cabir
Anlamı : 1. Cebreden, zorlayan. 2. Galip gelen. 3. Aziz ve kuvvetli olan. Allah'ın hükümlerini uygulamada güç kullanan. 4. Kırıkçı, kırık sancı. Cabir b. Abdullah b. el-Ensari: Sahabedendir (603-697). Birinci Akabe Bey'atından sonra müslüman oldu. Rasulullah'ın bulun savaşlarına katıldı. Sahabenin bilginlerindendi. Kendisinden çok sayıda hadis rivayet edilmiştir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cafer
Anlamı : Küçük akarsı. Çay. Cafer b. Muhammed: Lakabı es-Sadık olup 12 imamın 6.'ncısıdır. Muhammed b. el-Bakır'ın yerine imamete geçmiştir. Cafer-i Tayyar: Hz. Alinin kardeşi olup, Mute savaşında bayrak tutarken iki elini de kaybederek şehid olmuştur. Bugün Mute civarında kabri bulunmaktadır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cahid
Anlamı : Cehdeden, elinden geldiği kadar çalışan. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de "cihad et". "Allah yolunda savaşa çık" anlamında kullanılmıştır. Dil kuralında "d/t" olarak kullanılmaktadır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cahiz
Anlamı : 1. Gözü pek, yürekli, cesur kimse. 2. Patlak gözlü. Daha çok lakap olarak kullanılmıştır. Cahiz b. Ebu Osman, Basra Mutezile kelamcılarının ileri gelenlerinden. Bir köle olduğu halde ilimde ilerlemiş ve devrinin ünlü simalarından olmuştur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Caiz
Anlamı : 1. Geçer. 2. Caiz, İslam'ın mumaleta taalluk eden 5 ahkamından biridir. 3. İşlenmesi, yapılması "müsaade alınabilir" anlamında olup, şeran yasaklanmayan her fiili içerir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Calib
Anlamı : Çekici, celbedici, cazib.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Calp
Anlamı : Güçlü, kuvvetli, gayretli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Calut
Anlamı : Calut, Ad ve Semud kavimlerinin soyundandır. Hz. İsmail'den evvel bir müddet Beni İsrail'e hükümdar oldu. Onlara zulmetti. Filistin'de yaşayan Berberilerin krallarına Calut adı veriliyordu. Filistinlilere yaptığı zulümden dolayı Hz. Davud tarafından öldürülmüştür. Kur'an-ı Kerim'da üç yerde ismi geçmektedir (el-Bakara, 249-250-251). İsim olarak tercih edilmez.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cami
Anlamı : 1. Derleyen, toplayan. 2. İçine alan. 3. Cuma namazı kılınan mescid. 4. En az sekiz bablık hadis kitabı. Molla Cami: İranın XV. asırda yetişmiş büyük mutasavvıf, mütefekkir, alim ve şairi. Asıl adı Mevlana Nureddin Abdurrahman b. Nizameddin'dir. Birçok manzum ve mensur eserleri vardır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Carullah
Anlamı : Allah'a yakın. Allah dostu. Carullah Zemahşeri: Müfessir, alim.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cazim
Anlamı : 1. Kesin. 2. Kesin kararlı. Cazim Mehmed: Türk şair (1725).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cebbar
Anlamı : 1. Cebreden, zorlayıcı. 2. Kuvvet, kudret sahibi Allah, Allahın isimlerinden. 3. Becerikli. 4. Gökyüzünün güneyinde bulunan bir yıldız kümesi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cebe
Anlamı : 1. Zırh. 2. Osmanlıda silah ihtiyacını karşılayan aracın adı. Cebeci ocağı, Yeniçeri ocağının kaldırılmasıyla ilga edilmiş, kaldırılmıştır. Cebe Ali Bey: Türk komutan (XV. yy.) İstanbul'un fethine kendi sipahileriyle katıldı. Ele geçirdiği kapı kendi adıyla anıldı. Cibali kapısı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cebel
Anlamı : 1. Dağ. 2. Tarıma elverişsiz arazi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cebir
Anlamı : 1. Zorlamak. 2. Düzeltme, onarma. 3. Kırık veya çıkık bir kemiği yerleştirip sarmak.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cebrail
Anlamı : 1. Peygamberlere vahiy getiren dört büyük melekten biri. 2. Cibril, İbranice Allahın kulu. 3. Az çok zorla olgunlaştırmak. Cebrail b. Ömer. Batı Karahanlı hükümdar (1099-1102).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cedis
Anlamı : Arabistanın yerli kabilelerinden birinin adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cehdi
Anlamı : Uğraşan, çalışan. Çaba ve gayret gösteren.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cehid
Anlamı : Çalışma, çabalama, uğraşma. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cehm
Anlamı : Cehm b. Safvan: İslam kelamcısı. Mürcie ve Mutezile kelamından kendisine ait inanç kaidelerini belirleyerek özel bir akım geliştirmiştir. Öğrencileri II. yy.'a kadar Cehmiye inancını taşıyarak, Tirmiz'de yaşadılar. Daha sonra Eş'ariye mezhebine girmişlerdir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Celadet
Anlamı : 1. Gözüpeklik. 2. Yiğitlik. 3. Kahramanlık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Celal
Anlamı : 1. Büyüklük, ululuk azamet. 2. Hiddet, öfke. 3. Allah'ın "Kahhar, cebbar, mütekebbir" gibi sertlik ve büyüklük ifade eden sıfatları. Kur'an'da Rahman suresi 27, 78. ayetlerde geçmektedir. Zül Celali; Celal sahibi Allah.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Celaleddin
Anlamı : 1. Dini savunan. 2. Dinin ululadığı, övdüğü. Celaleddin Harizmşah: Son Harizm hükümdarı (Öl. 1231). Celaleddin Rumi: Ünlü Türk mutasavvıfı, Mevlana. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılmaktadır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Celalettin
Anlamı : Büyüklük ululuk, hışım
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Celil
Anlamı : 1. Büyük, ulu. (bkz. Celal). Allah için sıfat olarak kullanılır. 2. Osmanlı devletinde vezir ve müşir rütbelerinde bulunanlara hitapta bu sıfat kullanılırdı. 3. Güzel sanatlarda bir yazı stili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Celvet
Anlamı : 1. Yerini yurdunu terk etmek. 2. Tasavvufta, kulun, Allanın sıfatlarıyla halvetten çıkışına ve fena fillahda fani oluşuna denilir. Celvetiye; Aziz Mahmud Hüdayi'nin kurduğu tarikatının adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cem
Anlamı : 1. Toplama, biraraya getirme, yığma. 2. Hükümdar, şah. 3. Süleyman Peygamberin lakabı. 4. Büyük İskender'in lakabı. Cem Sultan: Fatih Sultan Mehmed'in Çiçek hatundan olma oğlu (1459-1495).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cemal
Anlamı : Yüz güzelliği, zahiri ve batıni güzellik. Allah'ın rahmetle tecellisi. Allah'ın lütuf, ihsan, rıza sıfatlarının karşılığı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cemalettin
Anlamı : Güzellik taşıyan
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cemalleddin
Anlamı : 1. Dinin cemali, parlak yüzü. Daha çok şeref unvanı olarak kullanılmıştır. el-Cevad el-İsfahani tarafından ilk defa kullanılmıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cemalullah
Anlamı : Allah'ın lütfü, bağışı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cemil
Anlamı : 1. Güzel erkek. 2. İyilikle anma. 3. Eskiden okullarda verilen başan kağıdı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cenab
Anlamı : "Yan"manasına gelir. Şeref, onur ve büyüklük terimi olarak kullanılır. Hazret, Cenab-ı Hakk, Cenab-ı Halik, Allah. Dil kuralı açısından "b/p" olarak kullanılmaktadır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cenap
Anlamı : Manevi büyüklük / Onur
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cerir
Anlamı : İp, halat. Yular anlamında. Sahabeden bu ismi taşıyanlar vardır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cerit
Anlamı : 1. Verimsiz çorak yer. 2. Bekar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cesim
Anlamı : İri, büyük, kocaman, ulu, mühim.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cesimi
Anlamı : İri, büyük.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cesur
Anlamı : Cesaretli, yürekli, yiğit, gözüpek, atılgan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cevad
Anlamı : 1. Cömert, eli açık. 2. İhsan eden. Dil kurumuna uygun olarak "d/t" ye dönüştürülür.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cevdet
Anlamı : 1. İyilik, güzellik. 2. Olgunluk. 3. Büyüklük. 4. Tazelik. 5. Kusursuzluk. Cevdet Paşa: Osmanlı devlet adamı. Tarihçi ve hukukçu (1822-1895).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cevza
Anlamı : Güneşin Mayıs ayında girdiği ikizler burcu. Ebced.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cezmi
Anlamı : 1. Cezm ile ilgili. 2. Kat-i karar ve niyete ait. 3. Kesmek.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cezri
Anlamı : Kökle ilgili, kökten.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cezzar
Anlamı : Deve kasabı. -Daha çok lakab olarak kullanılır. Cezzar Ahmet Pasa (?-Akka 1804). Osmanlı vezirlerindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cihad
Anlamı : 1. Din uğrunda düşmanla savaşma. 2. İslam uğrunda çalışma. Cihad müslümanlara farz kılınmıştır. Mallarıyla, canlarıyla savaşan mü'minler övüldüğü gibi, bu mücadele uğruna canını veren kişi şchidlik makamıyla yüceltilip taltif edilmişlerdir. Kur'an'da defalarca tekrarlanan bir emirdir. Dil kuralına uygun olarak "d/t" olarak kullanılmaktadır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cihat
Anlamı : Din uğruna savaşmak
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cudi
Anlamı : l. Cömert, eli açık. 2. İyilik severlikle ilgili.Dicle nehri kıyısında bir dağ. Nuh'un gemisinin tufandan sonra bu dağın üzerinde durduğu söylenir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cuma
Anlamı : 1. Haftanın beşinci günü. 2. Müslümanların ibadet ve Bayram günü. 3. Cuma günü kılınan öğle namazı. 4. Toplanma. Sure-i Cuma Kur'an'ın 62. suresi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cumhur
Anlamı : 1. Halk, ahali. 2. Kalabalık, başıboş kalabalık. 3. Takım, heyet. Tekke musikisinde koro tarafından okunan ilahi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cübeyr
Anlamı : Küçük kahraman, küçük yiğit. Sahabe isimlerindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cüheyne
Anlamı : Ünlü bir Arap kabilesidir. Kızıldeniz-Vadi'l-Kura arasında yaşamaktadırlar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cüneyd
Anlamı : 1. Küçük asker, askercik. Cüneyd-i Bağdadi: Ünlü mutasavvıf.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cüneyt
Anlamı : Büyük bir mutasavvuf
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dafi
Anlamı : l. Defeden, gideren. 2. Savan, savuşturan, iten.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dahhak
Anlamı : Çok gülen, çok gülücü. Daha çok lakab olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dahi
Anlamı : Üstün zeka sahibi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Daim
Anlamı : Devamlı sürekli, her zaman.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Darekutni
Anlamı : Ebu'l-Hasen Ali b. Ömer. Tanınmış muhaddislerdendir (917-995) yıllan arasında yaşamış 80 yaşında Bağdat'ta vefat etmiştir. Hadis sahasında kıymetli eserleri vardır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Darimî
Anlamı : Ebu Muhammed b. Abdurrahman. Hadis bilgini. Müslim ve Ebu İsa hadislerini Darimi'den aldıklarını söylerler. En meşhur eseri Camiu's-Sahih'dir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Derbend
Anlamı : Kapılar kapısı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Derkava
Anlamı : Afrika'nın kuzeybatısında, Fas-Cezayir'i içine alan müslüman tarikatların genel adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Derkavi
Anlamı : Derkava'ya mensup. (bkz. Derkava).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Devleddin
Anlamı : Dinin mutluluğu, uğuru, büyüklüğü. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Devran
Anlamı : 1. Dünya, felek. 2. Zaman. 3. Talih, yazgı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dihye
Anlamı : Dihye b. Halife. Kelbi kavmine ait, Hz. Rasûlullah (s.a.s)'ın ticaret ortağı. Hoş tavırlı, kibar, zengin bir tacir. Cebrail (a.s.)'in bazen Dihyetü'l-Kelbi suretinde vahiy getirdiği rivayet olunur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dücane
Anlamı : sahabe-i kiramdan önemli bir şahsiyetin adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eban
Anlamı : Eban b. Osman b. Affan: Hz. Osman'ın üçüncü oğlu olup valilik etmiştir. Cemel vakasında Hz, Aişe'ye refakat etmiştir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebbedullah
Anlamı : Allah ebedi eylesin, daim eylesin.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebher
Anlamı : En parlak.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebra
Anlamı : 1. Ürkme, kaçma. 2. Birden bire ölme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebu
Anlamı : Baba, ata. (bkz. Ebi, peder).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebu Cehil
Anlamı : (Ebu'l-Hakem Amr b. Hişam b. el-Muğire) İslam'ın doğuşunda müslümanların en büyük düşmanlarından. Mekkeli müşrik. Müslümanlara en büyük işkeneler onun tarafından yapıldı. Cehalet ve bilgisizliğin babası anlamında Ebu Cehil denildi. Hakkında ayetler indi. Bedir savaşında İslam mücahidi İbn Mes'ud tarafından öldürüldü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebu Davud
Anlamı : Süleyman b. el-Eşas es-Sicistani. Kütüb-i Sitte'den birisi olan Sünen-i Ebu Davud'un müellifi. Büyük hadis bilgini. 500.000 hadis arasından seçtiği 4800 hadisten oluşan Sünen'i, ahlak, tarih ve fıkıhla ilgili meseleleri içerir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebu Eyyub El-Ensari
Anlamı : Asıl adı Halid b. Seyd'dir. Sahabedendir. Rasûlullah Medine'ye geldiğinde ilk önce onun evinde misafir oldu. İstanbul'a kadar gelip Bizanslılarla savaştı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebu Hanife
Anlamı : (Nu'man b. Sabit). Hanefi mezhebinin kurucusu. Müetehid, alim. (Küfe 699-Bağdat 787). Kabil'den gelen büyük babası Kufe'ye yerleşti. İslami ilimler sahasında mükemmel bir eğitim gören İmam-ı Azam ictihad edebilecek seviyeye geldi. Devrinin en meşhur bilginidir. Küfe kadılığı teklifini reddedince Halife Mansur onu hapse attırdı. Hapishanede iken vefat etli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebu Hureyre
Anlamı : Suffe ashabındandır. Birçok hadis rivayet etmiştir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebu Ubeyde B. El-Cerrah
Anlamı : (571-639) (Amr b. Abdullah). İslami ilk kabul eden sahabelerden biri. Cennetle müjdelenmiştir. Çeşitli cephelerde ordu komutanlığı yaptı. Suriye'de vefat elti.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebu Zer
Anlamı : Altın sahibi, servet ve zenginlik sahibi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebu Zer El-Gıfari
Anlamı : -Sahabedendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebubekir
Anlamı : Deve yavrusunun babası. Hulefa-i Raşidin'in ilkidir. Hz. Ebubekir'in lakabı. Rasûlullah (s.a.s)'ın nübüvvetinden önce de sonra da en yakın arkadaşı olmuştur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ecir
Anlamı : 1. Bir iş ya da emek karşılığı verilen şey. 2. Sevap. 3. Aziz sevgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ecved
Anlamı : 1. En iyi olan. 2. Eli açık cömert. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak okunur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Edhem
Anlamı : Karayağız at. -Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. İbrahim Edhem: İslam tarihinde meşhur sofi
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Edib
Anlamı : 1. Edepli, terbiyeli, zarif, nazik. 2. Edebiyatla uğraşan kimse. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. Edip Ahmet Yükneki: (XII. yy.) Türk şair yazar. Tek ve önemli yapıtı Süleymaniye kütüphaneside mevcut olan Atabetul Hakayık isimli eserdir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Edim
Anlamı : Fiil, amel.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Edris
Anlamı : (bkz. İdris).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Efadil
Anlamı : Pek mümtaz olanlar, çok bilgililer.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Efahim
Anlamı : En ulu, pek büyük ve saygıya layık kimseler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Efazıl
Anlamı : (bkz. Efadıl).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eftal
Anlamı : En değerli en yüksek.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Efkar
Anlamı : 1. Düşünceler. 2. İç sıkıntısı, kaygı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eflak
Anlamı : 1. Semalar, felekler, yükler, küreler, zamanlar. 2. Bahtlar, talihler, kaderler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eflaki
Anlamı : Gökte oturan melek. Eflaki Şemseddin Ahmet Dede: (1360). Osmanlı sufi ve yazar. Mevlana'ya dair Menakıbü'l-Arifin adlı eserin müellifi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Efras
Anlamı : Atlar, beygirler, kısraklar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ehil
Anlamı : 1. Sahip, malik. 2. Becerikli, yetenekli. 3. Karı-kocadan her biri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ehlimen
Anlamı : inançlı inanan kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ehlullah
Anlamı : 1. Allah'ın adamı, veli, evliya. 2. Allah'a teveccüh etmiş, kulluğunu yanlız ona yöneltmiş. Küfür ehlinden, ve şirkten kaçınan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ekabir
Anlamı : Rütbece, görgü ve faziletçe büyük olanlar, devlet ricali.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ekber
Anlamı : Daha büyük, çok büyük, en büyük, pek büyük, azam. -Allah'ın sıfatlanndandır. Kur'an-ı Kerim'de 23 yerde geçer. İsim olarak kullanılması iyi değildir. Hindistan'a hakim olan Türk hükümdarı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ekmel
Anlamı : l. Daha, pek kamil, mükemmel ve kusursuz olan. 2. En uygun, en eksiksiz. 3. Ekmel-i Enbiya: Hz. Rasûlullah (s.a.s). 4. Dinin tamamlanması. Maide suresi ayet, 3.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ekmeleddin
Anlamı : 1. Dinin en olgunu, en olgunlaştırdığı isim. 2. Dinin tamamı. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. (bkz. Ekmelettin).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ekrem
Anlamı : 1. Daha, en kerim. 2. Çok şeref sahibi, pek cömert, çok eli açık. Ekremü'l-Ekremin: Cenab-ı Hak. (Alak suresi: 3 ).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ekvan
Anlamı : Varlıklar, alemler, dünyalar. (bkz. Evren).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Elfaz
Anlamı : Sözler, sözcükler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Elyesa
Anlamı : Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bir peygamber.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eman
Anlamı : 1. Emniyet. 2. Himaye, masuniyet. Güvence. Müslüman her ferde eman verebilir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Emanetullah
Anlamı : Allah'ın emaneti.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Emanullah
Anlamı : 1. Allah'ın emaneti. Devletin tebası, halk, millet.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Emin
Anlamı : 1. Korkusuz kimse. 2. Emniyette olan. 3. İnanan, güvenen. 4. İnanılır, güvenilir. 5. Şüpheye düşmeyen, kati olarak bilen. 6. Emanet olarak idare edilen dairelerin başı. 7. (Hz. Muhammed (s.a.s) ve Cebrail'in adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Emir
Anlamı : 1. Bir kavmin, bir şehrin başı. 2. Büyük bir hanedana mensup kimse. 3. Peygamberimizin soyundan gelen. 4. Kumandan. 5. Abbasi devletinde başkomutan. 6. Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat'tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Emir Sultan
Anlamı : I. Beyazıd zamanında Buhara'dan Bursa'ya hicret eden mutasavvıf.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Emran
Anlamı : Kürkler, hayvan derileri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Emreddin
Anlamı : Dinin emrettiği. Türk dil kuralları açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Emri
Anlamı : Emirle ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Emrullah
Anlamı : Allah'ın emri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Emsal
Anlamı : 1. Kıssalar, hikayeler, destanlar. 2. Numuneler, örnekler. 3. Eş benzer. 4. Yatış denk. 5. Katsayı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Enam
Anlamı : 1. Bütün mahlukat, yaratılmış her şey. 2. Halk, insanlar. Seyyidü'l-Enam: Halkın ulusu Rasûlullah (s.a.s). 3. Kur'an-ı Kerim'in 6. Suresinin adı. 4.Bazı ayet ve duaları içeren dua kitabı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Enbiya
Anlamı : Peygamberler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ender
Anlamı : çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Enes
Anlamı : 1. İnsan. 2. Enes b. Malik: (Basra 709). Rasûlullah (s.a.s)'den çok hadis nakleden sahabelerdendir. Hicretten sonra annesi onu, 10 yaşındayken Rasûlullah (s.a.s)'ın hizmetine vermiştir. Rasûlullah (s.a.s)'ın vefatına kadar yanında kalmıştır. 97-107 yaşına kadar yaşadığı rivayet edilmektedir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Enfal
Anlamı : 1. Ganimet. 2. Kur'an-ı Kerim'in 8 suresinin adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Enis
Anlamı : 1. Dost arkadaş. 2. Yar, sevgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ensar
Anlamı : 1. Yardımcılar, muavinler, müdafiler, koruyucular. 2. Medine'ye hicretle Mekkeli muhacirlere yardım eden, Medineli müslümanlara verilen ad. Kur'an-ı Kerim'de çok geçen kelimelerden birisidir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ensarullah
Anlamı : Allah yolunda Rasûlullah (s.a.s)'a yardım edenler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Envar
Anlamı : Ziyalar, aydınlıklar, ışıklar, parlaklıklar. (bkz. Ziya).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Enver
Anlamı : Daha nurlu, en nurlu, çok parlak.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erez
Anlamı : Acıbadem ağacı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erib
Anlamı : Akıllı, zeki kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erkam
Anlamı : Rakamlar, sayılar, yazılar. Erkam b. Erkam: İlk müslüman olan sahabilerden birinin adı. Peygamberimiz ve müslümanlar Mekke döneminde bir müddet çalışmalarını gizlice Erkam'ın evinden yürüttükleri için, evi İslâm tarihinde meşhur olmuş ve günümüze Daru'l-Erkam olarak ulaşmıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erkan
Anlamı : 1. Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler. 2. General ya da amiral aşamasındaki askerler. 3. Yol, yöntem, adet, usûl. 4. Temel esaslar. Rükünler, direkler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ermiye
Anlamı : Dolu yağdıran kasırga.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erşed
Anlamı : Er reşid, ergin olan, doğru yola daha yakın, hareket hattı daha iyi olan. (bkz. Reşid).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ertan
Anlamı : Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erva
Anlamı : 1. Çok güzel genç. 2. Son derece cesur ve yiğit adam.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Esad
Anlamı : 1. Oldukça mutlu, daha saadetli. 2. Çok hayırlı. – Türk dil kurallarına göre "d/t" olarak kullanılır. Esad b. Zürare: Sahabedendir. Künyesi Ebu Umame'dir. Akabe bey'atmdan önce müslüman oldu. 1.2. ve 3. Akabe bey'atlarında hazır bulundu. Medine'ye İslamı ilk tebliğ eden sahabidir. Hicretin II. yılında Şevval ayında (Bedir öncesi) vefat elti.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Esed
Anlamı : Arslan. Gazanfer. Haydar. Cesur ve kahraman kişi anlamında kullanılmıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Esedullah
Anlamı : (Allah'ın arslanı) Hz. Ali, Hayber'in fethinde gösterdiği kahramanlıktan dolayı Rasûlullah (s.a.s), Hz. Ali'ye bu ismi vermiştir. Astronomi'de: Güneşin rumi, temmuzun 9'unda ve Efrenci temmuzun 23'ünde içine girdiği ve semanın kuzey yarımküresi eteğinde bulunan birçok parlak yıldızdan müteşekkil 5. burç.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Esedü'D-Din
Anlamı : Dinin arslara. Şeref lakabıdır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eş'Ari
Anlamı : Ebu Musa Abdullah b. Kays el-Eş'ari (Öl. 935). Ünlü kelam alimi, Eş'ari mezhebinin, kurucusudur. 40 yaşına kadar Mutezile görüşü benimsemiş, daha sonra Basra camiinden de herkese ilan ederek Mutezile'yi bıraktığını açıklamıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eşca
Anlamı : En cesur, en yiğit kişi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eşfak
Anlamı : Daha şefkatli, çok merhametli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eşir
Anlamı : Çok sevinçli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eşraf
Anlamı : 1. Şerefli, saygın kimseler. 2. Bir yerin zenginleri, sözü geçenler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eşref
Anlamı : Daha şerefli, çok onurlu, çok aziz, pek muhterem. Eşrefi: Akkoyunlular devrinde kullanılan bir çeşit gümüş para. Yavuz Sultan Selim'in Mısırı fethettikten sonra burada bastırdığı para. Eşrefoğlu Rumi: Kadiri tarikatının bir kolu olan Eşrefîyye adlı ekolün kurucusu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Etem
Anlamı : Daha tam daha noksansız, mükemmel. (bkz. Ekmel).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ethem
Anlamı : (bkz. Edhem).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Evfa
Anlamı : Daha vefalı, cana yakın, sözünde duran.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Evliya
Anlamı : 1. Veliler. 2. Allah'ın dostları. 3. İman edip salih amel işleyenler. 4. Allah yolunda mallan ve canlarıyla cihad edenler. 5. Allah'ın emaneti olan dinini ve hükümlerini yeryüzünde tevelli ederek korumaya çalışanlar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Evvah
Anlamı : 1. Çok ah eden. 2. Çok dua eden. 3. Merhametli. 4. İmanı sağlam. 5. Din bilgisi çok geniş olan kimse. 6. Kur'an-ı Kerimde bu isimle Hz.İbrahim vasıflandırılmıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Evvel
Anlamı : 1. İlk başlangıç, ilkin. 2. Allah'ın 99 isiminden biri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eymen
Anlamı : 1. Daha uğurlu, çok talihli, hayırlı, kutlu. 2. Sağ taraftaki. Eymen b. Hureym:. Sahabedendir. Mekke'nin alınışı sırasında müslüman oldu. Babası ve amcası Bedir şehitlerindendir. Hadis rivayctiylc ün kazandı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eyüb
Anlamı : 1. Sabırlı. 2. Dönen, pişman olan, günahlarına tevbe eden demektir. Kur'an'da adı geçen peygamberlerden. Güzel sabır sahibi. Allah'ın imtihanına güzellikle sabredip mükafat ve ihsana ulaşmıştır. -Türk dil kuralı açısından "b/p" olarak okunur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eyüp
Anlamı : Sabrın simgesi olmuş bir peygamber
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fadale
Anlamı : 1. Faziletli. 2. Rasulullah'a tabi olmuş sahabedendir. Medineli ilk müslümanlardandır. Birçok hadis rivayeti mevcuttur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fadıl
Anlamı : (bkz. Fâzıl).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fahhar
Anlamı : 1. Çok övünen, kendini çok metheden. 2. Çanak, çömlek, toprak testi. 3. Saksı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fahim
Anlamı : 1. Akıllı, anlayışlı, kavrayışlı.2. Ulu, büyük, sayan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fahir
Anlamı : 1. Övünülecek, iftihar edilecek. 2. Şerefli, kıymetli. 3. Parlak, güzel, mükemmel.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fahreddin
Anlamı : Dinin övdüğü, diniyle övünen. Dinin seçkini. Fahreddin Razi: (Rey 1149-Horat 1209). Müfessir, kelamcı. Dilbilimci. Fizikçi. Tıpçı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fahrettin
Anlamı : Karşılıksız kabul edilen görev, iş
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fahri
Anlamı : Bir karşılık beklemeden yalnızca şeref ve iftihar vesilesi olarak kabul edilen iş. (İş, sıfat, unvan). Fahri aza, fahri üye; maaşsız, ücretsiz veya müessese için gurur kaynağı olan kişi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Faik
Anlamı : 1. Üstün, seçkin, yüksek, ileri. 2. Mümtaz, manevi olarak üstün olan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Faiz
Anlamı : Fevz bulan, muradına ulaşan, başarı kazanan. Kur'an'da müslümanları vasfetme sadedinde birçok yerde geçmektedir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fakih
Anlamı : l. Bir şey bilen yahut anlayan kimse. 2. Fıkıh ilminde üstad. İslam hukuk bilgini.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Falih
Anlamı : 1. Felaha eren, başarı kazanan, muradına eren. 2. Toprağı süren, eken.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Farabi
Anlamı : 870-950 yıllan arasında yaşamış ve Aristo felsefesinin İslam aleminde yayılmasına yol açmış Türk filozofudur. Kendisine muallim-i sani (Aristo'dan sonra 2. üstad) unvanı verilmiştir. Eserlerinin İbn-i Sina üzerinde büyük tesiri vardır. Kanun dediğimiz çalgının mucididir. Asıl adı "Ebu Nasır Muhammed'tir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Faris
Anlamı : 1. Atlı (süvari). 2. Binici, ata binmekte maharetli. 3. Ferasetli, anlayışlı. 4. İran'ın güneyindeki Şiraz vilayeti.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Faruk
Anlamı : 1. Haklıyı-haksızı ayırmakta güçlü olan. 2. Doğruyu yanlıştan ayıran. 3. Keskin. Hz. Ömer'in lakabı; haklıyı haksızdan ayırederek adaleti tam yerine getirmekte ün kazandığı için "Faruk" kelimesiyle adlandırılmıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Farûki
Anlamı : Hz. Ömer'in nesline yahut adaletine mensup.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fatih
Anlamı : 1. Fetheden, açan. 2. Bir ülkeyi, şehri veya kaleyi zapteden kimse. 3. Hüküm veren anlamında, Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından biridir. A'raf suresi 89. ayet. İstanbul'u fetheden yedinci Osmanlı padişahı Sultan Mehmet Han'a bu fethinden ötürü verilen unvan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fatin
Anlamı : 1. Zeki, anlayışlı. 2. Zihni açık, kavrayışlı. Uyanık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fayih
Anlamı : Kendiliğinden dağılan güzel koku.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Faysal
Anlamı : 1. Keskin hüküm, karar. 2. Halletme, neticelendirme. 3. Keskin kılıç. 4. Hakim.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fazıl
Anlamı : 1. Faziletli, fazilet sahibi. 2. Erdemli, faik, üstün. (bkz. Faik, Fadıl).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fazlı
Anlamı : 1. Değer, üstünlük, iyilik, fazilet, lütuf. 2. Fazla, ziyade, artık, baki. 3. İki sayının birbirinden olan farkları. 4. İlim ve irfan sahibi. 5. Âli, cenablık, ihsan, cömert. 6. Olgunluk.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fazlullah
Anlamı : Allah'ın fazlı, erdemi, lütfü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fecri
Anlamı : Sabaha karşı güneş doğmadan önce ufkun gündoğusu tarafından görülen aydınlığı, tanyerinin ağarması.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fedai
Anlamı : l. Canını esirgemeyen, mühim bir maksat uğrunda canını vermeye hazır bulunan. 2. Allah yoluna başkoymuş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fehim
Anlamı : Zeki, anlayışlı, pek çok anlayan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fehmi
Anlamı : Fehme mensup, fehim ile ilgili (bkz. Fehim).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Felah
Anlamı : Kurtuluş, selamet, mutluluk, bahtiyarlık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ferdi
Anlamı : Fertle ilgili, ferde has, tek başına yapılan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ferec
Anlamı : 1. Gam, tasa ve sıkıntıdan kurtulma. 2. Zafer.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ferhan
Anlamı : 1. Sevinçli, mesut. 2. Şen, memnun.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ferhat
Anlamı : Sevinç, neşe. (bkz. Ferhad).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ferid
Anlamı : Tek, eşsiz, eşi olmayan, kıyas kabul etmez, ölçüsüz, üstün. Türk dil kurallarına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Feridüddin
Anlamı : Dinin feridi, tek, eşsiz, kıyas kabul etmez kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fethi
Anlamı : Fethe mensup. Fetih hakkında yazılan kaside.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fethullah
Anlamı : Dinin açılması. Yaşamaya başlamak. Allah'ın nusreti.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fetih
Anlamı : 1. Açma, açış, açılma. 2. Bir ülkeyi, şehri veya kaleyi ele geçirme. 3. Zafer. 4. Kur'an-ı Kerim'in 48. suresi. 5. Kapalılığı giderme, ihtilafı halletme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fettah
Anlamı : 1. Açan, açıcı, zafer kazanmış, üstün gelmiş. 2. Kullarının kapalı işlerini açan, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fevzi
Anlamı : 1. Kurtuluşla ilgili. 2. Zafere ait. 3. Galip gelen, üstün olan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Feyyaz
Anlamı : 1. Çok faydalı, çok verimli. 2. Feyiz, bereket ve bolluk veren.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Feyzullah
Anlamı : Allah'ın feyzi, bolluğu, bereketi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fırat
Anlamı : 1. Tatlı su. 2. Türkiye'nin en uzun nehri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fikri
Anlamı : Fikre ait, fikirle ilgili, düşünerek meydana getirilen şey.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Firas
Anlamı : 1. Yiğit, mert. 2. Binici, at yetiştirici.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Firuz
Anlamı : Mesut, mutlu, sevinçli, ferah, uğurlu, iyi bahtlı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fuad
Anlamı : Kalb, yürük, gönül.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Furat
Anlamı : (bkz. Fırat).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Furkan
Anlamı : Hakkı, batıldan, doğruyu yanlıştan ayırma, tefrik.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fuzuli
Anlamı : 1. Boşuna, yersiz, lüzumsuz, haksız. 2. Boşboğaz lüzumsuz işlerle uğraşan. 3. Yetkisi olmadığı halde başkası namına tasarrufta bulunan. Fuzuli Mehmed: XVI. yy. 'da yaşamış büyük Türk şairlerinden. Çağatay edebiyatı da dahil olmak üzere, Türk edebiyatının birçok sahalarında kuvvetli tesir ve nüfus sahibidir. Türkçe, Arapça, Farsça, manzum, mensur birçok eserleri vardır. Bunlar arasında "Leyla ve Mecnun" mesnevisi çok meşhurdur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Gaffar
Anlamı : 1. Kullarının günahlarını affeden, Allah. 2. Çok merhamet eden. Allah'ın isimlerinden. -(bkz. Abdülgaffar).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Gafur
Anlamı : Mağfiret eden, yarlığayan, affeden, bağışlayan, merhamet eden Allah. Allah'ın isimlerinden. (bkz. Gaffar).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Galib
Anlamı : 1. Galebe çalan, muzaffer, yenen. 2. Güçlü kuvvetli, kudretli, hükmeden. 3. Üstün baskın. Şeyh Galip: Meşhur divan şairlerinden. 1757-1798 yıllan arasında yaşamıştır. Türk dil kurallarına göre "b/p" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Galip
Anlamı : Yenen, üstün gelen
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Gani
Anlamı : 1. Zengin varlıklı, bol doygun. 2. Sahip olduğunda fazlasını istemeyen. Allah'ın isimlerinden. (bkz. Abdülgani).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ganim
Anlamı : Ganimet alan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Garib
Anlamı : 1. Yabancı, acaib. Kimsesiz, memleketinden uzak. Türk dil kuralları açısından "b/p" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Gavs
Anlamı : 1. Suya dalma, dalgıçlık. 2. Yardım muavenet. 3. Yardım istemek için bağırmak. 4. Yardımcı, imdada yetişen. 5. Allah'ın velileri, hakkında kullanılır. Daha çok ünvan olarak verilir. Gavs-ı Azam: Tarikat kurucusu, özellikle Abdülkadir Geylani için kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Gaza
Anlamı : Din uğruna savaş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Gazal
Anlamı : 1. Ceylan. 2. Geyik, âhû. 3. Geyik yavrusu. 4. Güzel göz, irigöz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Gazanfer
Anlamı : 1. İri arslan, şir. 2. Cesur, yürekli, yiğit adam. 3. Hz. Ali'nin lakabı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Gazel
Anlamı : 1. Latif. 2. Kuruyarak dökülmüş ağaç yaprağı. 3. Divan, Fars ve Arap edebiyatlarında en yaygın nazım şekli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Gazi
Anlamı : 1. Allah yolunda savaşan kişi. 2. Gaza sırasında yaralanan kimse. 3. Gaza sırasında yararlıklar gösteren kumandanlara verilen unvan. 4. 2. Mahmud zamanında çıkarılan altın sikke.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Gazir
Anlamı : 1. Yumuşak, mülayim. Tatlı, nazik, uysal.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Gaziyüddin
Anlamı : Din uğrunda yara alan, yaralanan. Savaşan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Gazzal
Anlamı : İplikçi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Gazzali
Anlamı : İslam aleminin büyük mütefekkirlerinden. Babası "Gazzal-iplikçi" sanatçısı olduğu için kendisine Gazali adı verilmiştir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Gıyas
Anlamı : Yardım, gavs, nusret.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Gıyaseddin
Anlamı : Dinin yayılması için yardımı dokunan zat. Gıyaseddin Keyhüsrev I: Anadolu Selçuklu Sultanı. Türk dil kuralına göre "d/t" olur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Gilman
Anlamı : 1. Tüyü, bıyığı çıkmamış delikanlılar gençler. 2. Köleler, esirler. 3. Cennette hizmet gören erkekler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Gulam
Anlamı : 1. Oğlan, uşak. 2. İran ve Hindistan'da (abd) kelimesi yerine kullanılmıştır. Gulam Ali, Gulam İshak Han gibi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Habban
Anlamı : Güney Arabistan'da bir kasaba.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Habeşi
Anlamı : Habeşler gibi derisinin rengi çok koyu esmer olan kimse. Habeş ırkına mensup.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Habib
Anlamı : Sevgili. Seven, dost.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Habibullah
Anlamı : Allah'ın sevgilisi. Hz. Peygamber.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Habil
Anlamı : Habil. Hz. Adem'in oğullarından, Kabil'in kardeşi, Kabil tarafından öldürülmüştür. Yeryüzünde ilk öldürülen kişidir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Habir
Anlamı : 1. Taze, haberli, bilgili, agah, vakıf. 2. Cenab-ı Hak.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Haccac
Anlamı : 1. Delil ikame eden. Delille galip olan. 2. Irak valisi olup, Hz. Muhammed soyuna ve taraflarına eziyet eden Yusuf b. Sakail'nin unvanı. Yezid'in komutanlarından.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hacı
Anlamı : 1. Hacca giden, Kabe'yi ziyaret eden, hacı. 2. Dini bir mahalli ziyaret eden kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hacib
Anlamı : Birinin bir yere gitmesine engel olan. 2. Kapıcı. -Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hacir
Anlamı : 1. Hicret eden, bir başka yere geçen. 2. Sayıklayan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hadi
Anlamı : 1. Yenilene yardım eden, yardımcı. 2. Hidayet eden, doğru yolu gösteren. Kılavuz, rehber. 3. Önde giden kimse. 4. Mızrak ucu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hadic
Anlamı : Erken doğan oğlan çocuğu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hadid
Anlamı : 1. Keskin. 2. Demir. 3. Öfkeli, hiddetli, şiddetli, titiz. 4. Kur'an-ı Kerim'in 50. suresinin adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hadim
Anlamı : Hizmetkar, yardım eden. Hadim-i Harameyn: Harem-i Şerifin hizmetkarı. Hicaz'ın alınmasından sonra Osmanlı sultanlarına verilen lakap.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hadis
Anlamı : Hz.Muhammed'in söz ve davranışları
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hafız
Anlamı : Ezberleyen / Özellikle Kuran-ı Kerim'i ezbere okuyan
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hafi
Anlamı : 1. Çok ikram eden, insanı güler yüzle karşılayan. 2. Yalınayak yürüyen, koşan adam.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hafid
Anlamı : Erkek torun.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hafiz
Anlamı : 1. Allah'ın adlarındandır. Muhafaza eden, saklayan, esirgeyen, koruyan. 2. Kur'an'ı ezbere bilen ve usulüne uygun okuyan kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hafizüddin
Anlamı : Dinin koruyucusu. Daha çok unvan olarak verilir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hakem
Anlamı : 1. Bir uzlaşmazlığın halli için tarafların üzerinde anlaştıkları kimse. 2. Çeşitli yarışmaları, müsabakaları idare eden kimse. 3. Jüri, bir yarışmada değerlendirme yapan kimse. 4. Allah'ın isimlerinden. Hüküm veren, karar veren, bütün meselelerin kendisine döndüğü hüküm sahibi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hakim
Anlamı : 1. Her şeye hükmeden, hikmet sahibi olan Allah. 2. Hükmeden, dava yargılama işine memur olan, yargıç. 3. Üstte bulunan. 4. Hekim, akıllı, becerikli. 5. Kadı, vali, amir, hükümdar, emir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hakkı
Anlamı : 1. Doğruluk ve insaf sahibi. 2. Bir insana ait olan şey. 3. Dava, iddiada hakikate uygunluk. 4. Emek. 5. Pay, hisse. 6. Layık, münasip.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Halas
Anlamı : Kurtuluş, kurtulma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Halaskar
Anlamı : Kurtarıcı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Haldun
Anlamı : Devamlılar, sürekli olanlar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Halef
Anlamı : 1. Babadan sonra kalan oğul. 2. Memurlukta, birinden sonra gelip onun yerine geçen kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Halid
Anlamı : 1. Sonsuz, daim, ebedi. 2. Bir yıldan çok yaşayan. 3. Türk dil kurallarına göre "d/t" olarak kullanılır. Halid b. Velid: Ünlü sahabi. Allah'ın kılıcı olarak anıldı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Haliddin
Anlamı : Dinin sonsuzluğu ölümsüzlüğü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Halife
Anlamı : 1. Halef, naib. 2. Hz. Peygamber'in vekili ve dünyadaki müslümanların başı olan kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Halil
Anlamı : Samimi dost, Allah'ın dostu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Halilullah
Anlamı : Allah'ın dostu. Hz. İbrahim (a.s.).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Halim
Anlamı : 1. Sakin, sessiz. 2. Tabiatı yavaş olan, yumuşak huylu. Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı alarak kullanılması tercih edilir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Halis
Anlamı : 1. Hilesiz, katkısız. 2. Karışmamış, katışıksız, saf, hilesiz. Temiz. 3. Yalnız, sadece. (bkz. Muhlis).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Halit
Anlamı : Süregelen, sürekli, geç yaşlanan
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hallac
Anlamı : Pamuk, yatak, yorgan atan kimse. Hallac-ı Mansur: 922 yılında "Ene'1-Hak" dediği için asılan ve divan edebiyatında adına sık sık rastlanılan ünlü sufı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Haluk
Anlamı : İyi huylu, insaniyetli, geçim ehli olan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Haman
Anlamı : Hz. Musa'ya karşı acımasızca mücadele eden Mısır Firavunu'nun veziri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hamase
Anlamı : Yiğitlik, kahramanlık şiirleri, marşlar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hamdi
Anlamı : 1. Allah'ı övmek. 2. Allah'a şükretmek. 3. Şükreden, şükredici.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hamdullah
Anlamı : Allah'ın övgüsü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hami
Anlamı : Himaye eden, koruyan, koruyucu, sahip çıkan, gözeten.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hamid
Anlamı : 1. Koru sönmediği halde alevi sönen ateş. 2. Hamdeden, şükreden kul. 3. Hz. Pey. (s.a.s)'in lakaplarından.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hamid
Anlamı : Övülmeye değer. Allah'ın isimlerinden (bkz. Abdülhamid). Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hamit
Anlamı : Şükredici, hamdedici
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hammad
Anlamı : -1. Çok hamdeden, çok şükür ve dua eden. Hammad b. Ebu Süleyman: Hadisçi. Tabiindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hamza
Anlamı : 1. Arslan. 2. Heybetli, azametli demektir. Hz. Peygamber'in amcası, Mekke döneminde müslüman olmuş, Uhud Savaşı'nda Vahşi tarafından şehid edilmiştir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hanbeli
Anlamı : Ahmed b. Muhammed b. Hanbel (Öl. 855): Ehli sünnetin dört ana mezhebinden birisi olan Hanbeli mezhebinin imamı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hanef
Anlamı : Doğruluk, istikamet.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hanefi
Anlamı : İmamdı Azam Ebu Hanife'nin mezhebinden olan. Hanefi mezhebine mensup kişi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hanif
Anlamı : l. Tek Allah'a, Allah'ın birliğine inanan. 2. İslam inancına sıkı ve samimi olarak bağlanan. 3. Hz. Muhammed (s.a.s)'in tebliğinden önce Mekke'de tek Allah'a inananlar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Harim
Anlamı : 1. Biri için kutsal olan şeyler. 2. Harem dairesi, harem. 3. Evin içi gibi, başkalarına kapalı olan yer. 4. Bir evin civarı. 5. Avlu. 6. Ortak, şerik. 7. Hacıların, hac zamanı giydikleri giysi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Haris
Anlamı : 1. Muhafız, bekçi, gözcü. 2. Koruyan, koruyucu. 3. Son derece hırslı olan. 4. Yemen'de bir Arap kabilesinin adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Harman
Anlamı : 1. Tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması. Bu işin yapıldığı mevsim, sonbahar. 2. Birçok çeşitten birer parça alıp yeni bir bileşim oluşturmak.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Harras
Anlamı : Ekinci, çiftçi, toprağı işleyip ekin eken.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Harun
Anlamı : Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen peygamberlerdendir. Musa Peygamberin büyük kardeşi. Fir'avun erkek çocukların öldürülmesi emrini kaldırdıktan sonra doğmuştur. Hz. Musa'dan 3 sene sonra doğduğu söylenir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hasafet
Anlamı : 1. Hükümde sağlamlık, kuvvet ve olgunluk. 2. Görüş sağlamlığı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hasan
Anlamı : Güzellik, iyilik, hüsn sahibi olmak. Hasan b. Ali b. Ebi Talib: Ali (r.a.)’nin büyük oğlu. Peygamber Efendimizin torunu. Kur’an’da geçen kelimelerdendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Haseki
Anlamı : Hükümdarların hizmetine tahsis edilmiş şahıs ve zümrelere verilen ad.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hasen
Anlamı : 1. Güzel, süslü. 2. Güzel işler, hayırlar. Hasan şeklinde kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hasib
Anlamı : 1. Hayır sahibi, eliaçık, cömert. 2. Değerli, itibarlı, soyu temiz, muhterem, saygın, şahsi meziyet sahibi. 3. Muhasebeci, sayman.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hasif
Anlamı : Hasafetli, aklı başında olgun adam.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Haşim
Anlamı : 1. Haşmetli, gösterişli, muhteşem. 2. Kuru ekmek kırıntısı doğrayan. Ezen, kıran, yaran, parçalayan. Ben-i Haşim Hz. Peygamber'in (s.a.s) soyu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Haşimî
Anlamı : Haşime mensup, Haşimilerden olan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Haşmeddin
Anlamı : Dinin büyüklüğü, ihtişamı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Haşmet
Anlamı : İhtişam, gösterişlilik, heybet, büyüklük. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hatem
Anlamı : 1. Mühür, üstü mühürlü yüzük. 2. En son. 3. Hatemü'l-Enbiya: Peygamberlerin sonuncusu, Hz. Muhammed. 4. Halemi Tai: Arap kabileleri arasında tanınmış "Tayy" kabilesine mensup ve cömertliğiyle meşhur olan "İbn Abdullah b. Sa'd"ın lakabı. 5. Çok cömert olan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hatemi
Anlamı : Sonuncu en son olan / Mühürcü
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hatır
Anlamı : 1. Şan ve şeref sahibi. 2. Yüce, ulu. 3. Tehlikeli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hatib
Anlamı : 1. Hitab eden, söz söyleyen. 2. Camide hutbe okuyan. 3. Güzel, düzgün konuşan kimse. Sahabe isimlerindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hatif
Anlamı : 1. Kuvvetli, sert ve tiz bir sesle tebliğ veya davet eden kimse. 2. Göz kamaştıran. 3. Göze görünmeyen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hatim
Anlamı : 1. Sona erdiren, bitiren. 2. Mühürleyen, mühürleyici.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hay
Anlamı : 1. Canlı, diri. 2. Allah'ın sıfatlarından. "abd" takısı alarak kullanılır. "Abdülhay".
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hayali
Anlamı : 1. Hayal niteliğinde ya da hayal ürünü olan. 2. Kanuni Sultan Süleyman devrinin büyük şairlerinden biri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hayati
Anlamı : 1. Dirilik, canlılık. 2. Büyük önem taşıyan. 3. Hayata, yaşayışa ait, hayatla ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Haydar
Anlamı : 1. Arslan, esed, gazanfer, şir. 2. Cesur, yiğit adam. 3. Hz. Ali'nin lakabı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hayim
Anlamı : 1. Şaşkın, hayrette. 2. Sevgiden dolayı şaşkına dönmüş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hayr
Anlamı : İyi, faydalı, hayırlı, yarar. Hayru'l-Vera: Halkın, alemin hayırlısı, Hz. Muhammed. Hayru'l-Beşer: İnsanların hayırlısı, Hz. Muhammed.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hayran
Anlamı : 1. Şaşmış, şaşa kalmış, şaşırmış. 2. Çok tutkun. 3. Aşırı derecede sevgi duyan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hayrat
Anlamı : 1. Sevap kazanmak için yapılan hayırlı işler, iyilikler. 2. Sevap için kurulan müessese.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hayreddin
Anlamı : Dinin hayırlı eylediği mübarek kıldığı insan. -Türk dil kuralları açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hayrettin
Anlamı : Hayır eden, hayır sahibi
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hayri
Anlamı : Hayırla, iyilikle ilgili, uğur ve kutluluğa ait.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hayrullah
Anlamı : Allah'ın hayırlı ettiği erkek.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Haysiyet
Anlamı : Şeref, onur, itibar, değer.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hayyam
Anlamı : 1. Çadırcı. 2. İran'ın meşhur şairlerinden Ömer Hayyam,
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hazım
Anlamı : Hazmeden, hazimli, ihtiyatlı, akıllı, işinde gözü açık, sağlam olan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hazim
Anlamı : Zafer kazanan, galip, hazimete uğratan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hazin
Anlamı : 1. Hüzünlü, üzüntülü, acıklı. 2. Üzüntü veren, gamlandıran, kederlendiren.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Haziz
Anlamı : 1. Mesud, mutlu. 2. Hisse ve nasibi olan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hazlan
Anlamı : 1. Terketmek. 2. Allah ilminde, Allah'ın insanı lütuf ve nusretinden mahrum etmesi. İsim olarak kullanılmaması daha uygundur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hazrec
Anlamı : 1. Bir Arap kabilesinin ismi. 2. Hz. Peygamberi Mekkeli muhacirlerle, Medine'de kabul eden ve ilk İslam devletinin temelini teşkil eden ensarın en önemli kolu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hebib
Anlamı : Rüzgar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hedef
Anlamı : 1. Nişan, nişan alınacak yer alanı. 2. Meram, maksat, gaye, amaç.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hekim
Anlamı : 1. İnsan hastalıklarının teşhis ve tedavisi ile uğraşan kimse, doktor. 2. Hikmet sahibi kişi, filozof.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Heyban
Anlamı : 1. Korkunç, korku veren. 2. Çok utangaç.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Heybet
Anlamı : 1. İnsanlarda korku ile birlikte saygı uyandıran görünüş. 2. Karizma, doğal etkileyiş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hıdır
Anlamı : (bkz. Hızır).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hıfzı
Anlamı : 1. Saklama, koruma ile ilgili. 2. Ezberleme, akılda tutma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hıfzullah
Anlamı : Allah'ın koruması, saklaması.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hıfzurrahman
Anlamı : Merhamet eden, acıyan. Allah'ın koruyuculuğu. Allah'ın uhdesinde.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hızır
Anlamı : 1. Yeşil. Yeşillik. 2. Kehf suresinde 59-81. ayetlerde bahsi geçen ve Hz. Musa'nın onunla buluşarak imtihan olunduğu şahsın müfessirlerin ekseriyetinin üzerinde ittifakla durdukları ismi. Hızır hakkında çok çeşitli rivayetler vardır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hızır Bey
Anlamı : İstanbul'un fethinden sonra oranın ilk kadısı olan Türk alimi ve şairi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hızırhan
Anlamı : Seyyid. Seyyidi sülalesinin kurucusu, Malik Süleyman'ın oğlu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hibetullah
Anlamı : Allah'ın bağışlaması, bağışı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hicab
Anlamı : 1. Utanma, sıkılma. 2. Perde, ikişeyi birbirinden ayırmaya yarayan perde.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hicabi
Anlamı : (bkz. Hicab).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hicri
Anlamı : Göç eden / Hicrete ait, hicretle ilgili
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hidayeddin
Anlamı : Dinin gösterdiği doğru yol.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hidiv
Anlamı : İmtiyazlı, Mısır valisi veya bu valinin ünvanı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hikem
Anlamı : Hikmetler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hikmeddin
Anlamı : Dinin hikmeti. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hikmetullah
Anlamı : 1. Ancak Allah'ın bileceği iş. 2. Allah'ın hikmeti.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hila
Anlamı : Hükümdarın taltif etmek istediği kimseye verdiği kıymetli elbise. Hil'at.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hilmi
Anlamı : Yumuşak huylu, sakin tabiatlı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Himayet
Anlamı : Koruma, korunma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Himmet
Anlamı : 1. Gayret, emek, çalışma, çabalama. Yüksek irade. 2. Ermiş kimsenin tesiri. 3. Türk dil kuralları açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Himyer
Anlamı : Yemen'de bir kavmin adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hişam
Anlamı : Nisam el-Melik: Emevi halifesi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hizber
Anlamı : 1. Arslan, esed, gazanfer, şir, bahadır. 2. Cesur, yürekli adam.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hizbullah
Anlamı : Allah'a inananlar topluluğu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hubeyb
Anlamı : 1. Küçük taze buğday taneceği. Tanecik. Hubeyb b. Adiyy el-Ensarî (Öl. 625): İslam'ın ilk şehitlerindendir. Uhud'un ardından tutsak edildi ve Mekke'ye köle olarak götürüldü. Uhud'ta öldürülen Haris'e mukabil, işkence edilerek vahşi bir biçimde kazığa vuruldu ve şehid oldu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hud
Anlamı : Hz. Hud (a.s). Ad kavmine gönderilen peygamber. -Kur'an'da ismi geçen 24 peygamberden biridir. Dalalet ve sapıklık içinde olan kavmini ıslah için çok uğraştı fakat onlar, Hud'a inanmadılar ve ani bir fırtına ile yok olarak tarihten silindiler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hudeybiye
Anlamı : 1. Mekke'den ağır yürüyüşle 17 km mesafede bir vadi. 2. İslam tarihinde Hudeybiye Musalahası olarak bilinen anlaşmanın yapıldığı yer.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hulki
Anlamı : 1. Hulk, yaratılışla ilgili, doğal tabi. 2. İyi ahlaklı, iyi huylu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hulusi
Anlamı : 1. Halis olan, saf, iç temizliği. 2. Samimi, candan. -(bkz. Halis).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Husrev
Anlamı : Hükümdar, padişah.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Huzur
Anlamı : Baş dinçliği, gönül rahatlığı, dirlik, erinç.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hüccet
Anlamı : Delil.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hüccet
Anlamı : 1. Senet, vesika, delil. 2. Seçkin alimlere verilen unvan. Hüccetü'l-İslam: Gazali.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hüdai
Anlamı : (bkz. Hüdayi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hüdaverdi
Anlamı : Allah verdi, çocuk özlemi çeken aileler ilk çocuklarına genellikle bu adı verirler
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hüma
Anlamı : 1. Devlet kuşu. 2. Saadet, mutluluk.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hür
Anlamı : Özgür, bağımsız.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hüreyre
Anlamı : Kedicik, kedi yavrusu. Ebu Hüreyre: Ashab-ı Kiram'dan en çok hadis rivayet eden sahabi. Kedi yavrularını çok sevdiği için bu ismi aldığı söylenir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hüsam
Anlamı : Keskin kılıç.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hüsamettin
Anlamı : Keskin kılıç / Dinin keskin kılıcı
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hüsameddin
Anlamı : 1. Dinin keskin kılıcı. 2. Mevlana'nın halifesi olan Hüsameddin Çelebi, Mevlana'nın Mesnevi'yi dikte ettirdiği kişidir. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hüseyin
Anlamı : 1. Küçük sevgili. 2. Hz. Muhammed (s.a.s.)'in torunu, Hz. Ali'nin küçükoğlu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hüsni
Anlamı : Güzelliğe ait, güzellikle ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hüteyn
Anlamı : Hicaz ve Mısır'da dağınık halde yaşayan büyük bir göçebe kabile.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hüzey
Anlamı : Kuzey Arabistan'da büyük bir Arap kabilesi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Itri
Anlamı : Itrî (Buharizâde Mustafa Efendi). Türk besteci, hattat ve şair.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İbadullah
Anlamı : 1. Allah'ın kullan, insanlar, (bkz. Abdullah). 2. Çok, pek çok.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İbn
Anlamı : Erkek çocuk demektir. Araplarda birçok şahıs babalarının isimleriyle anılmıştır. İbn Abbas (Abdullah): Rasulullah 'in amcası Abbas'ın oğlu. Sahabedendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İbrahim
Anlamı : 1. İnananların babası. 2. Hakların babası. 3. Kur'an'da ismi geçen İbrahim peygamber.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İbsan
Anlamı : İnsanın yüzü veya huyu güzel olma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İcab
Anlamı : 1. Lazım gelme, gerçek. 2. Bir sözleşme için ilk söylenen söz. 3. Olumlama, olumlu hale gelme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İcabi
Anlamı : (bkz. İcab).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İdris
Anlamı : 1. Meyvesi hoş kokulu, kerestesi güzel bir kiraz türü. 2. İlim ve fende ileri seviyede olan anlamında. 3. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen İdris peygamber. 4. İlk kez giysi dikip giydiği için terzilerin, ilk kez kalem kullandığı için yazarların piri sayılmaktadır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İfhar
Anlamı : Onurlandırma, üstün etme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İhlas
Anlamı : 1. Halis, temiz doğru sevgi. 2. Gönülden gelen dostluk, samimiyet, doğruluk, bağlılık. 3. Kur'an-ı Kerim'in 112. suresinin adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İhsan
Anlamı : 1. İyilik etme. 2. Bağış bağışlama. 3. Verilen bağışlanan şey. 4. Lütuf, iyilik.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İhtimam
Anlamı : Dikkatle çalışma, önemle inceleme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İhtiram
Anlamı : Saygı, hürmet.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İkramullah
Anlamı : Allah'ın ikramı, nimeti, bağışı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İktidaullah
Anlamı : Allah'a tabi olma, uyma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İlhami
Anlamı : (bkz. İlham).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İlmi
Anlamı : İlimle, bilgi ile ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İlticaullah
Anlamı : Allah'a sığınma, iltica etme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İltikaullah
Anlamı : Allah'a kavuşma, hidayete erme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İmad
Anlamı : Direk, kolon.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İmadeddin
Anlamı : 1. Dinin direği. Daha çok unvan olarak kullanılır. -Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İmam
Anlamı : 1. Namazda kendisine uyulan kimse. 2. Önde bulunan, önayak olan kimse. 3. Halife. Devlet başkanı. 4. Mezhep kuran yüksek dereceli alim. 5. Hz. Ali neslinden gelen. 6. İmam-ı Âzam: Hanefiyye mezhebinin kurucusu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İman
Anlamı : Din inancı , kutsal inanç,İslam Dini’ne inanma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İmar
Anlamı : Şenlendirme, bayındırma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İmareddin
Anlamı : Dini alanda yenilik yapan, dinin yönlendirdiği kimse. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İmdad
Anlamı : 1. Yardım eden. 2. Yardıma gönderilen kuvvet. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İmdat
Anlamı : Yardım dilemek, yardım istemek, yardım beklemek
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İmran
Anlamı : 1. Evine bağlı kalan. 2. Hz. Meryem'in babası, Âl-i İmran: İmran ailesi. Musa, Harun-Meryem ve İsa. Kur'an-ı Kerim'in 3. suresi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İnak
Anlamı : Gerçek dost, arkadaş, sırdaş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İnamullah
Anlamı : Allah'ın nimeti, iyiliği.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İnan
Anlamı : 1. Dizgin. 2. İdare etme, yürütme. 3. (Tür.) Bir kimse ya da şeyin doğruluğunu büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme, iman.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İnayetullah
Anlamı : Allah'ın lütfü. Allah'ın ihsanı. İnayetullah Kenbu: Şah Cihan dönemini anlatan, Şahcihanname isimli yapıtın sahibi. Hintli tarihçi, yazar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İnkiyadullah
Anlamı : Allah'a boyun eğme, teslim olma, kendini teslim etme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İnşat
Anlamı : Neşelendirme, (bkz. Neşet).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İnşaullah
Anlamı : Allah'ın yapması, meydana getirmesi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İrade
Anlamı : 1. İstem. 2. Emir. 3. (bkz. İstem).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İrfat
Anlamı : Yardım etme, bir şey verme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İrsalullah
Anlamı : Allah'ın göndermesi, yollaması, Allah'tan gelen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İrşadullah
Anlamı : Allah'ın irşadı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İrtiza
Anlamı : Razı olma, uygun bulma, beğenme, seçme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İsa
Anlamı : Dört büyük peygamberden biri. Dört büyük kitaptan İncil'in kendisine gönderildiği, Fir'avunlarla verdiği muhteşem mücadeleyle bilinen büyük peygamber. Kur'an'da 25 yerde ismi geçmektedir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İsad
Anlamı : 1. Yüceltme, yükseltme. 2. Kutlu kalma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İsaf
Anlamı : Bir isteği, dileği yerine getirme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İsar
Anlamı : 1. İkram, bahşiş. 2. Cömertlikle verme. 3. Dökme, saçma, serpme. 4. Kendi muhtaç olduğu halde bahşiş verme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İslam
Anlamı : 1. Muhammed(s.a.s)'e nazil olan ve kendisi tarafından insanlığa tebliğ edilen din, Allah'ın en son dini. 2. Allah'a teslim olma, onun emirlerine uyup, yasaklarından kaçınma. 3. İyi geçinme, barış içinde olma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İsmah
Anlamı : 1. Semahatli, cömert kılma. 2. Mülayim ve itaatli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İsmail
Anlamı : Hz. İbrahim (a.s.)'in oğlu. İbrahim (a.s.) O'nu Allah'a kurban olarak adamış ve sözünde durmak için harekete geçmiştir.Fakat Allah (c.c.) O'nu son anda Cebrail aracılığıyla durdurmuş ve bu imtihanı kazandığını bildirmiştir. İsmail (a.s.) Kur'an'da ismi geçen peygamberlerdendir ve babasıyla beraber Ka'be'yi inşa etmişlerdir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İsrafil
Anlamı : Dört büyük melekten sura üfürme görevi verilen melek.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İtkan
Anlamı : 1. Sağlamlaştırma. 2. İnanma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İzanullah
Anlamı : Allah'a boyun eğme, Allah'ın terbiyesi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İzhar
Anlamı : Gösterme, meydana çıkarma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İzzet
Anlamı : 1. Değer kıymet yücelik, ululuk. 2. Kuvvet, kudret. 3. Hürmet, saygı ikram izan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İzzettin
Anlamı : 1. Dünün kıymeti, kudret, ulviyeti. 2. Asıl şekli "İzzü'ddin"dir. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İzzi
Anlamı : Sabırlı, dayanıklı kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ka'B
Anlamı : 1. Topuk kemiği, aşık kemiği anlamında. 2. (Mecazen): Şeref, şan, onur anlamında kullanılır. 3. Ka'b b. Züheyr (Vll.yy.): Sahabedendir. Rasulullah için okuduğu Kaside-i Bürde çok meşhurdur. Birçok dillere çevirisi yapıldı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kabil
Anlamı : 1. Olabilir, mümkün. 2. Cins, soy, sınıf, tür, çeşit. -Hz. Âdem'in büyük oğlu olup kardeşi Habil'i öldürmüş ve yeryüzünde ilk kan döken insan olmuştur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kadı
Anlamı : 1. Hüküm, karar, hakimlik. 2. Seri devlette, mahkeme reisi. İlim sahibi yetkili. Kadı İyaz: (İyaz b. Musa b. Ümran es-Sebtî: (1083-1149). Meşhur fıkıh ve hadis bilgini. İspanya'da Gırnata kadılığı yaptı. 20'yi aşkın eseri vardır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kadim
Anlamı : 1. Ayak basan, ulaşan, varan. 2. Ezeli, evvelsiz. 3. Çok eski zamanlara ait eski atik. 4. Yıllanmış. Kelam-ı Kadim, Kur'an-ı Kerim.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kadir
Anlamı : 1. Değer, kıymet, itibar. 2. Parlaklık. 3. Kudret sahibi kudretli, kuvvetli, güçlü. 4. Allah'ın isimlerinden. Kur'an-ı Kerim'de 50'ye yakın yerde geçmektedir. Başına"abd" takısı olarak "Abdülkadir" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kadirbillah
Anlamı : 1. Allah'la güçlenen. Gücünü Allah'tan alan. 2. Ebu'l-Ahmed b. İshak. Abbasi halifesi (Öl. 1031). Halife Muktedir'in torunu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kadreddin
Anlamı : Dinin kudreti, gücü. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kadri
Anlamı : 1. Değer, itibar. 2. Onur, şeref, haysiyet, meziyet. 3. Rütbe, derece.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kafi
Anlamı : El veren, yeter, yetecek, yetişen, kifayet eden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kahhar
Anlamı : 1. Ziyadesiyle kahreden, kahredici, yok edici batırıcı. 2. Allah'ın isimlerinden. İsim olarak kullanılmaz. (bkz. Abdülkahhar).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kaid
Anlamı : 1. Rehber kumandan. 2. Atlan yedekte götüren. 3. Oturan, ikamet eden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kaim
Anlamı : 1. Duran, ayakta duran. 2. Bir şeyi yapan icra eden. 3. Allah'ın emrini ifa eden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kainat
Anlamı : 1. Var olanların hepsi. Yaratıklar. Yer gök. (bkz. Evren).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kam
Anlamı : 1. Hekim. 2. Düşünür. 3. Büyücü, sihirbaz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kamil
Anlamı : 1. Bütün tam noksansız, eksiksiz. 2. Kemale ermiş olgun. 3. Yaşını başını almış terbiyeli, görgülü. 4. Alim, bilgin, geniş bilgili. (bkz. Kemal).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kanber
Anlamı : 1. Hz. Ali'nin sadık, vefakâr kölesi. 2. Bir evin gediklisi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kani'
Anlamı : 1. Kanaat eden, yeter, bulup fazlasını istemeyen. 2. İnanmış kanmış.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kanun
Anlamı : 1. Devletin teşri, yasama kuvveti tarafından herkesçe uyulmak üzere konulan her türlü nizam, kaide kural. 2. Herhangi bir mevzu üzerindeki kanunu taşıyan kitap.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kanuni
Anlamı : 1. Kanuna ait kararla ilgili. 2. Osmanlıların 10. padişahı Sultan 4. Süleyman'ın lakabı, Osmanlıların yükselme devrinin son padişahı. Daha çok lakab olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Karanı
Anlamı : 1. Orta Anadolu'da bir köy. 2. Veysel Karani'nin doğduğu yer.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Karin
Anlamı : l. Yakın. 2. Nail olan. 3. Hısım komşu. 4. Mabeynci.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Karneyn
Anlamı : 1. İki boynuz. 2. Zülkarneyn: Kur'an-ı Kerim'de Kehf 83, 86, 94. ayetlerde adı geçen ve nebi mi, veli mi olduğunda tereddüt edilen zat. 3. Büyük İskender.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Karun
Anlamı : 1. Beni İsrail'de zenginliğiyle meşhur olan ve bu yüzden kendisini herşeyin sahibi gibi görmeye başlayıp Allah'a karşı büyüklenen, belki de dünya kapitalistlerinin en eskisi ve en büyüğü olan kişi. Hz. Musa dönemlerinde yaşamış bu müstekbir, ilahi kahır ve intikama uğrayarak bütün servetiyle birlikte ani bir zelzele ve tufan sonucu yerin dibine geçmiştir. 2. Hunnan ile Beni İsrail'e zulmeden Fir'avun'un müşrik nazırlarından. 3. Çok zengin kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kasem
Anlamı : 1. Yemin etmek. 2. Bölmek.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kasım
Anlamı : 1. Taksim eden, ayıran bölen. Kasım b. Muhammed (s.a.): Hz. Muhammed (s.a.s)'in oğlunun ismi. Küçük yaşta vefat etmiştir. 2. Kinci, ezici, ufaltıcı. 3. Yılın 11. ayı. 4. Yılın kış bölümü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kasib
Anlamı : Kesbeden, kazanan, kazanç sahibi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kaşif
Anlamı : Keşfeden, bulan, meydana çıkaran.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Katade
Anlamı : 13 yy.'dan itibaren Mekke'de hakim olan Şeriflerin atasına verilen ad.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Katib
Anlamı : 1. Yazıcı. Bir kuruluşta yazı işleriyle vazifeli kimse, sekreter. 2. Osmanlı devletinde divanın resmi yazılarını yazan vazifeli. 3. Devlet memuru. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. Katib Çelebi 1609-1658 yıllan arasında yaşamış ünlü bilgin. En mühim eseri Keşfü'z-Zünun'dur
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kavas
Anlamı : Okçu, tüfekçi, tüfekli alet.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kavi
Anlamı : 1. Yakar, yakıcı. 2. Kuvvetli, güçlü. 3. Sağlam inanılır. 4. Zengin varlıklı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kavis
Anlamı : 1. Yay. 2. Gökyüzü, ay, burcu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kaviy
Anlamı : 1. Kuvvetli, güçlü, dayanıklı, metin muhkem, sağlam. 2. Şiddetli, zorlu. 3. Kudret sahibi herşeye gücü yeten. Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerinden biri. Kur'an-ı Kerim'de 10'dan fazla yerde geçer.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kays
Anlamı : 1. Leyla ile Mecnun hikayesinin erkek kahramanı olan Mecnun-i Amiri'nin asıl adı. 2. Umman Denizi'nde küçük bir ada.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kayser
Anlamı : Roma ve Bizans (Alman) imparatorunun lakabı. -Daha çok unvan olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kaza
Anlamı : Hüküm karar verme, emir tesbit vs.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kazım
Anlamı : 1. Öfkesini yenen kimse. Hırsını dizginleyen. 2. Kinini yenen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kelami
Anlamı : Söze ilişkin, sözle ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kelim
Anlamı : 1. Söz söyleyen, konuşan. 2. Kelimullah: Tur'u Sina'da Cenab-ı Hakla konuşmasıyla Hz. Musa'ya verilen unvan. 3. Sure-i Kelim: Taha suresi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kemal
Anlamı : 1. Olgunluk, yetkinlik, tamlık, eksiksizlik. 2. En yüksek değer, mükemmellik, değer baha. 3. Bilgi, fazilet.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kemaleddin
Anlamı : 1. Din'de olgunluğa eren, dinin son derecesi. 2. Din bilgisi kuvvetli. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kemalettin
Anlamı : Bilgi ve erdem sahibi
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kenan
Anlamı : 1. Hz. Ya'kub'un memleketi, Filistin. 2. Yusuf-i Kenan: Hz. Yusuf. Pir-i Kenan: Hz. Ya'kub. Hz. Nuh'un iman etmeyen oğlunun adının da Kenan olduğu rivayet edilmektedir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Keram
Anlamı : (bkz. Kirami).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kerameddin
Anlamı : 1. Kerem bağış ihsan lütuf sahibi. 2. Dinde üstün mertebelere ulaşan. 3. Keramet sahibi derviş veli. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Keramettin
Anlamı : Bağış, ihsan ağırlama
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kerem
Anlamı : 1. Asalet, asillik, soyluluk. 2. Cömertlik, el açıklığı lütuf, bağış, bahşiş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Keremşah
Anlamı : (bkz. Kerem).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kerim
Anlamı : 1. Kerem sahibi, cömert, verimcil. 2. Ulu, büyük. 3. Lütfü, ihsanı bol, ihsan yönünden ulu. 4. Allah'ın isimlerinden, "abd" takısı alarak kullanılır, (bkz. Abdülkerim).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Keşif
Anlamı : Açma, meydana çıkarma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kevni
Anlamı : Var olmayla, varlıkla ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Keys
Anlamı : Zeka, anlayış, kavrayış.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kıyam
Anlamı : 1. Kalkma, ayağa kalkma, ayakta durma. 2. Namazda ayakta durma. 3. Bir işe başlama. 4. Ayaklanma. 5. Ölümden sonra dirilme, ayağa kalkma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kıyas
Anlamı : 1. Bir şeyi başka şeye benzeterek hüküm verme. 2. Karşılaştırma, örnekseme. 3. Umum kaideye uyma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kiram
Anlamı : 1. Soydan gelenler, soyu temizler, ulular, sergeliler. 2. Cömertler, eliaçıklar. Sahabenin lakabı olmuştur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kirami
Anlamı : 1. Cömertçe, eli açıklara özgü. 2. Soylular, ulular, şereflilerle ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Koçak
Anlamı : Yürekli, eli açık. 2. Yüce gönüllü. 3. Konuk sever. 4. Yiğit, korkmayan kişi, savaşçı. 5.Açık kestane renginde olan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kuddus
Anlamı : 1. Temiz, pak. 2. Hatadan, gafletten, eksiklikten uzak. 3. Çok aziz, mübarek. Allah'ın isimlerinden. "Abd" takısı alarak kullanılırsa daha iyi olur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kuddusi
Anlamı : 1. Kuddus olan Allah'ın nimetine mazhar olan 2. 19. yy. Bor'lu meşhur mutasavvıf Türk şairi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kudretullah
Anlamı : Allah'ın gücü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kudsi
Anlamı : Kutsal, muazzez, mukaddes. Allah'a mensup, ilahi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kudüs
Anlamı : 1. Filistin'in merkezi olan şehir. Ruhu'1Kudüs: Cebrail, Hz. İsa'ya üfürülen ruh.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kurban
Anlamı : 1. Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olan şey. 2. Eti. fakire parasız olarak dağıtılmak niyetiyle farz, vacib, ve sünnet olarak kesilen hayvan. 3. Bir gaye uğruna feda olma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kureyş
Anlamı : Hz. Peygamberin soyu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kusay
Anlamı : 1. Uzaklaşmak. 2. Peygamberin 5. dereceden atası olup İslamiyetten önce Mekke'de Kabe'yi tamir ettirmiş ve yeniden düzenlemiştir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kusva
Anlamı : 1. Son derece bulunan. 2. Nihayet son. 3. Erişilecek son nokta son sınır. 4. Peygamber (s.a.s)'in devesinin adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kuşeyr
Anlamı : Büyük beni Amir b. Şaşa'a grubuna dahil bir Arap kabilesi. Kuşeyri: İslam aleminin büyük sufi müelliflerinden. Kuşeyri Risalesi adıyla ünlü eseri bulunmakta.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kutam
Anlamı : Akbabaya benzeyen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kuvvet
Anlamı : 1. Güç, kudret, takat, sıhhat, sağlamlık. 2. Bir hükümetin askeri gücü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kürema
Anlamı : 1. Kerim, asil, necip, iyiliksever, hayır sahibi cömert, eli açık kimseler. 2. Ulular, büyükler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Lahib
Anlamı : Açık yol.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Lahik
Anlamı : 1. Yetişip ulaşan. 2. Eklenen. 3. Yenisi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Lami
Anlamı : Parlayan, parıldayan parlak. Lamii: 1472-1532 yılları arasında yaşayan Türk edebiyatında haklı bir ün kazanmış mutasavvıf ve sanatkar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Lamih
Anlamı : 1. Hz. Nuh'un erkek kardeşi. 2. Parlayan, parıldayan, parlak.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Lasif
Anlamı : Parlayan, parlayıcı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Latif
Anlamı : 1. Allah'ın isimlerindendir. 2. Yumuşak, hoş, güzel, nazik. 3. Bütün inceliklere vakıf. -"abd" takısı alarak kullanılabilir. (Abdüllatif).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Layih
Anlamı : 1. Parlak, parlayan. 2. Aşikar, meydanda, hüveyda. 3. Hatıra gelen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Layik
Anlamı : Yakışan, yakışıklı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Lazım
Anlamı : Gerekli şey. Gerekçe.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Lebib
Anlamı : Akıllı, zeki, fatin.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Lefif
Anlamı : Durulmuş sarılmış.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Lemi
Anlamı : (bkz. Leman).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Levniz
Anlamı : 1. Renk, boya, yüz. 2. Nevi, çeşit, Türk.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Liva
Anlamı : 1. Bayrak. 2. Mülki idarede kaza-vilayet arasında bir derece, sancak. 3. Tugay. 4. Tuğgeneral. 5. Livai saadet, Liva-i şerif. Hz. Muhammed (s.a.s)'in bayrağı Livaü'l-Hamd: Muhammed ümmetinin mahşer günü altında toplanacakları bayrak. Makam-ı Ahmedi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Lokman
Anlamı : 1. Eski kavimlerde, ahlaki öğütler veren hekim. 2. Kur'an-ı Kerim'de bir sure adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Lut
Anlamı : 1. Hz. İbrahim'in peygamber yeğeni. 2. Kendisine itaat etmeyen ve eşcinsel olarak yaşamayı adet edinmiş olan Sodom ve Gomorrah halkına gelmiştir. Hanımı da helak olanlar arasındadır. Lut (a.s.) Kur'an'da adı geçen peygamberlerdendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Lütfi
Anlamı : Hoşluk, güzellik, iyi davranış.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Lütfullah
Anlamı : Allah'ın lütfü. Allah'ın iyi, hoş ve letafet sahibi kıldığı kişi demektir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Lütfü
Anlamı : İyi muamele, güzellikle hoşlukla ilgili
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Macid
Anlamı : Şan ve şeref sahibi olan kimse. İyi ahlaklı. Ulu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Macit
Anlamı : Şan ve şeref sahibi
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mahbub
Anlamı : 1. Muhabbet olunmuş, sevilmiş, sevilen, sevgili. 2. Mahbub-i Hûda, (Allah'ın sevgilisi) Hz. Muhammed (s.a.s).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mahfi
Anlamı : Gizli, saklı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mahfuz
Anlamı : Korunmuş, gözetilmiş. Gizlenmiş, saklanmış.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mahin
Anlamı : (bkz. Hz. Peygamberin isimleri).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mahir
Anlamı : Maharetli, hünerli, elinden iş gelir, becerikli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mahmud
Anlamı : 1. Hamd olunmuş, sena edilmiş, övülmeye değer. Makam-ı Mahmud: Hz. Muhammed'in en büyük şefaat makamı, cennet. 2. Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak üzere getirdiği filin adı. 3. Mahmud (Kaşgarlı) Karahanlılar'dan olan bu Türk bilgini "Divanu Lügati't-Türk" adlı eseriyle tanınmıştır. 4. Mahmudiye: 2. Mahmut devrinde basılan altın para.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mahmur
Anlamı : 1. Sarhoşluğun verdiği sersemlik. 2. Uyku basmış, ağırlaşmış, yan baygın göz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mahmut
Anlamı : Övgüye değer
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mahsun
Anlamı : Güçlendirilmiş, güçlü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mahsut
Anlamı : Hasat edilmiş, ekini biçilmiş. Biçilmiş ekin.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mahşer
Anlamı : Huy, tabiat.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mail
Anlamı : 1. Bir yana eğilmiş, eğik. 2. Hevesli, istekli, yetenekli. Taraflı, içten istekli. 3. Andırır, benzer. 4. Tutkun.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Makal
Anlamı : Söz, lakırdı. Söyleme, söyleyiş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Makbul
Anlamı : Kabul olunmuş, alınmış, alınan. Beğenilen, hoş karşılanan, geçer.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Maksud
Anlamı : 1. Kasdolunan, istenilen şey, istek. Maksad, niyet, murat. 2. Varılmak istenen yer.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Maksum
Anlamı : Ayrılmış, bölünmüş. Kısmet. Rızk-ı Maksum; Allah tarafından takdir edilmiş rızık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Maksur
Anlamı : 1. Kasrolunmuş, kısaltılmış, kasılmış. 2. Alıkonulmuş. Bir şeye ayrılmış.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Makul
Anlamı : Akla uygun bulunan. Akıl ile bilinir, akılla kanıtlanan. Oldukça akıllı, sözü akla yakın.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Malik
Anlamı : 1. Sahip, bir şeye sahip olan, bir şeyi olan. Malikii'l-Mülk, Allah. 2. Yedi cehennemin hakimi ve kapıcısı olan melek. 3. Zebanileri idare eden melek. İmam Malik, Maliki mezhebinin kurucusu. Ashab bu ismi kullanmıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Malum
Anlamı : Bilinen, belli. Herkesçe bilinen. Faili belli olan fiil.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mamur
Anlamı : 1. Bayındır, şenlikli. 2. İmar edilmiş, işlenmiş yer. 3. Beyt-i mamur: Kabe.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mansur
Anlamı : 1. Yardım olunmuş, Allah'ın yardımıyla galip, üstün gelmiş. 2. Türk musikisinde bir düzen. 3. Bir ney çeşidi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Manzur
Anlamı : Bakılan, nazar olunan. Gözde olan, beğenilen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Maruf
Anlamı : 1. Herkesçe bilinen tanınmış belli. Meşhur ünlü. 2. Şeriatın emrettiği, uygun gördüğü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Marut
Anlamı : Arkadaşı "Harut" ile meşhur olan bir melek olup büyü ile uğraştıklarından dolayı kıyamete kadar kalmak üzere Babil'de bir kuyu içerisine hapsedilmişlerdir. İsim olarak kullanılmaz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Masum
Anlamı : 1. Suçsuz, kabahatsiz, günahsız, ismet sahibi. 2. Saf, temiz. İmam-ı Rabbani'nin oğlu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Masun
Anlamı : Korunmuş, korunan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Maşuk
Anlamı : Sevilen, sevilmiş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Matlub
Anlamı : İstenilen, aranılan, talep edilen şey.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Matuk
Anlamı : Azat olunmuş, özgürlüğü bağışlanmış.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Maun
Anlamı : Zekat. Kur'an-ı Kerim'in 107. suresi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mazhar
Anlamı : 1. Bir şeyin göründüğü çıktığı yer. 2. Nail olma, şereflenme. 3. Bazı tekkelerde oturarak uyurken dayanılan kısa değerde. 4. Bir çeşit tef.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mazlum
Anlamı : 1. Zulüm görmüş. 2. Halim, selim, sakin, sessiz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mazmun
Anlamı : 1. Borçluluk, kefalet. 2. Ödenmesi gereken şey.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mazyar
Anlamı : Taberistan'daki Karini hükümdarlarının sonuncusu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mebhur
Anlamı : Soluyan, soluğan, nefes darlığına yakalanmış olan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mebruk
Anlamı : Tebrike şayeste. Kullu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mebrur
Anlamı : Beğenilmiş, hayırlı, yararlı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mebsut
Anlamı : Açılmış, yayılmış. Uzun uzadıya anlatılan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mecdi
Anlamı : (bkz. Mecid).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mecid
Anlamı : Çok ulu, yüce, şan ve şeref sahibi. Allah'ın sıfatlarından. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. Abdülmecid, Allah'ın (Mecid'in) kulu..
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Meciddin
Anlamı : Dinin ululuğu, büyüklüğü. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mecit
Anlamı : Çok şerefli, büyük şan sahibi
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mecnun
Anlamı : 1. Cin tutmuş, cinlenmiş. 2. Delice seven, tutkun. Leyla ile Mecnun hikayesinin erkek kahramanı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mecut
Anlamı : Talihi açık, mutlu, şanslı kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Medeni
Anlamı : 1. Medine'ye mensup, şehirli, şehir halkından olan. 2. Bir memleketle ilgili olan. 3. Terbiyeli, görgülü, nazik. Daha çok lakab olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Medid
Anlamı : Uzun, çok uzun süren. Arap aruzunun 2. bendi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Medih
Anlamı : Methetmeye, övmeye sebeb olan şey, övme mevzuu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Med'Uv
Anlamı : Davet olunmuş, çağırılmış, davetli. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerinden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mefhar
Anlamı : Övünme. Övünmeye sebeb olan, güvenmeyi gerektiren. Mefhar-i kainat: Muhammed (s.a.s).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mefruz
Anlamı : Farz olunmuş, varsayılmış.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Meftuh
Anlamı : 1. Açılmış, açık. 2. Ele geçirilmiş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Meftun
Anlamı : 1. Fitneye düşmüş, sihirlenmiş. 2. Gönül vermiş, tutkun vurgun. Hayran olmuş, şaşmış.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mehdi
Anlamı : 1. Kendisine rehberlik edilen. Allah tarafından hidayet verilmiş olan. Doğru yolu tutan. 2. Şiilere göre 12 imamın sonu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mehib
Anlamı : 1. Heybetli, azametli, korkunç (mehub). 2. Arslan (Esed, gazanfer, haydar, şir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mekin
Anlamı : 1. Temekkün eden, oturan yerleşen. 2. Vakarlı, temkinli, vakar, iktidar sahibi. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerinden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Meknun
Anlamı : Saklı, gizli, iyice korunmuş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Meknuz
Anlamı : Gömülü. Hazineye konulmuş, saklanmış.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mekremet
Anlamı : Kerem, cömertlik. Saygı, ağırlama.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Melhuz
Anlamı : Umulur, beklenir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Melih
Anlamı : Melahat sahibi, güzel, şirin, sevimli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Melik
Anlamı : 1. Padişah, hakan, hükümdar. 2. Mal sahibi. 3. Allah'ın isimlerinden, (bkz. Abdülmelik). Melikşah: Sultan Sencer'in babası olan büyük Selçuklu hükümdarı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Melikanber
Anlamı : Kudretli, nüfuzlu, Habeş köle. Melik ve anber isimlerinden birleşik isim.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Melikserver
Anlamı : Doğu Sultanı hükümdar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Memdud
Anlamı : Uzatılan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Memduh
Anlamı : Övülmüş, övülecek.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Memnun
Anlamı : 1. Minnet altında bulunan. 2. Sevinmiş, sevinçli. Razı hoşnut, (bkz. Dilşad).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Memun
Anlamı : Emin bulunan, korkusuz, tehlikesiz, sağlam, (bkz. Emin).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Menaf
Anlamı : 1. Dağın sivri tepesi. 2. Cahiliye döneminde Arapların putu. İsim olarak kullanılmaz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mennan
Anlamı : Çok ihsan eden, verici, ihsanı bol. Abd takısı alarak kullanılır. Allah'ın isimlerinden (bkz. Abdülmennan).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mensur
Anlamı : Saçılmış, dağılmış. Ölçüsüz, uyaksız, manzum olmayan söz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Menşur
Anlamı : Neşrolunmuş, dağıtılmış, yayılmış.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Menzur
Anlamı : Adanmış, vadedilmiş. Adak olarak belirtilmiş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Merahan
Anlamı : 1. Ferah, sevinç. 2. Zayıf olma hali.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Merğub
Anlamı : 1. İstenilen, sevilen. 2. Herkes tarafından sevilip aranılan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Merih
Anlamı : Dünya'dan sonra güneşe en yakın olan gezegen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mervan
Anlamı : Emevi sülalesinin Mervan kolu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Merzat
Anlamı : Rıza, hoşnutluk.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Merzuk
Anlamı : Rızıklandırılmış, rızık verilmiş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mesih
Anlamı : 1. Üzerine yağ sürülmüş. 2. Mesholunmuş, başka bir şekle girmiş olan. 3. Acaip, tuhaf. 4. Ölmek. Mesih: Hz. İsa'nın elini sürdüğü hastaların derhal iyileşmesi dolayısıyla kendisine isim olarak verilmiştir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mesud
Anlamı : Saadetli, bahtlı, bahtiyar, kutlu. Türk dil kurallarına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mesut
Anlamı : Mutlu, sevinçli, neşeli
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Meşhed
Anlamı : Bir adamın şehit olduğu veya bir şehidin gömüldüğü yer. İran'da ziyaretgah olan meşhur şehir. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerinden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Meşhur
Anlamı : Ünlü, argın, tanınmış.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Meşkur
Anlamı : Beğenilmiş, övülmüş. Teşekkür edilmeye değer olan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Metin
Anlamı : 1. Metanetli, sağlam, dayanıklı. 2. Özü, sözü doğru, sebatkar, itimat edilir. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerinden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mevcud
Anlamı : Var olan, bulunan. Hazır olan, hazır bulunan. -Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mevdut
Anlamı : Sevilmiş, sevilen. Gaznelilerin bir hükümdarı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mevlud
Anlamı : 1. Yeni doğmuş çocuk. 2. İhsanın doğduğu yer. 3. Doğulan zaman. Hz. Muhammed'in doğumunu anlatan manzum eser. Türk dil kurallarına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mevlut
Anlamı : Doğma, dünyaya gelme (Mevlid-Mevlüd)
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mevsul
Anlamı : Hz. Peygamber'in isimlerinden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mevzun
Anlamı : Biçimli, yakışıklı, güzel.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Meymun
Anlamı : Uğurlu, bereketli, kutlu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Meysur
Anlamı : Kolaylanmış, kolaylaştırılmış şeyler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mezid
Anlamı : Artmış, artırılmış, büyümüş. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Midhat
Anlamı : Övme. Türk dil kuralı açısından "d/t" değişmesiyle kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Miftah
Anlamı : 1. Anahtar. 2. Şifre cetveli. 3. Dil öğrenirken yapılacak tercüme ve meselelerin halledilmiş şekillerini gösteren kitap. 4. Hz.Peygamber (s.a.s)'in isimlerinden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mikail
Anlamı : Dört büyük melekten rızıkların taksimine memur melek.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mikat
Anlamı : 1. Tesbit edilen yer ve zaman. 2. Mekke yolu üzerinde hacıların ihrama girdikleri yer.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Misbah
Anlamı : Aydınlatma cihazı, ışık çırağı. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in isimlerinden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mizan
Anlamı : 1. Terazi. 2. Sağlama.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Muaddal
Anlamı : (bkz. Hz. Peygamberin isimlerinden).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Muaviye
Anlamı : Emevi devletinin ilk hükümdarı olup Hind ve Ebu Süfyan'ın oğludur. Mekke'de doğmuştur. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in kayınbiraderi ve vahiy katibidir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Muaz
Anlamı : 1. Korunan, sığınan. 2. Çok aziz, izzet sahibi, saygı uyandıran, kıymetli, muhterem, sevgili. Muaz b. Cebel, sahabeden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mucib
Anlamı : 1. İcabet eden, uyan. İcap eden, gereken. 2. Sebeb olan, vesile teşkil eden. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mucid
Anlamı : 1. Yaratıcı. 2. Bir buluş ortaya çıkaran kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mudat
Anlamı : Çorak su, tatlı su, buruk.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mufaddal
Anlamı : Faziletli, fazileti çok adam.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Muğdat
Anlamı : (Arapça Mudad'tan))Çorak su, tatlı su, buruk.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Muhaccel
Anlamı : 1. Ayağı sekili beyaz at. 2. Gerdeğe konulmuş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Muhacir
Anlamı : Göç eden, göçmen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Muhafız
Anlamı : Muhafaza eden, değiştirmeyen, koruyan. Bekçi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Muhammed
Anlamı : 1. Birçok defalar hamdu sena olunmuş, tekrar tekrar övülmüş. 2. Birçok güzel huylara sahip. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerindendir. Dedesi Abdülmuttalib tarafından, gökte hak yerde halk övsün niyetiyle bu ad konulmuştur. Kur'an'da dört yerde zikredilmiştir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Muharrem
Anlamı : 1. Tahrim olunmuş, haram kılınmış. 2. Kamer takviminin birinci ayı aşura ayı. Müslümanlıktan önce bu ayda savaşmak yasak olduğu için bu ad verilmiştir. Bu ayın ilk 10 gününde Kerbela vakasının yıldönümünde matem yapılır. 10. gününde aşure pişirilir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Muhbir
Anlamı : Haber veren, haberci.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Muhdin
Anlamı : (bkz. Hz. Peygamberin isimlerinden).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Muhib
Anlamı : 1. Seven, sevgi besleyen, dost. 2. Tutkan, yer. 3. Bir tarikata intisap etmemekle birlikte yakınlığı olan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Muhiddin
Anlamı : Dini saran, çevreleyen. Türk dil kuralları açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Muhittin
Anlamı : Dini güçlendiren
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Muhlis
Anlamı : Halis, katıksız. Dostluğu, samimiliği ve her hali içten gönülden olan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Muhsin
Anlamı : İhsan eden, iyilikte, bağışta bulunan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Muhtar
Anlamı : 1. İhtiyar eden, seçilmiş, seçkin. Hareketinde serbest olan, istediği gibi davranan, dilediğini yapan. 2. Köy veya mahalle işlerine bakmak üzere halkın seçtiği kimse. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerinden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Muid
Anlamı : Öğretmen yardımcısı. Asistan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Muin
Anlamı : Yardımcı. Çırak.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mukaddemun
Anlamı : (bkz. Hz. Peygamberin isimlerinden).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mukaffa
Anlamı : Uyaklı, kafiyeli. (bkz. Hz. Peygamberin isimlerinden).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mukayyet
Anlamı : 1. Kayıtlı, bağlı, bağlanmış. 2. Ayağında zincir ve pranga bulunan. 3. Bir işe ehemmiyet veren. 4. Kaydolunmuş, deftere geçmiş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mukbil
Anlamı : İkballi, kutlu, mutlu, bahtiyar, mes'ud.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mukim
Anlamı : İkamet eden, oturan. Hz. Peygamberin isimlerinden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mukmir
Anlamı : Ay ışıklı, mehtaplı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Muktedir
Anlamı : İktidarlı, gücü yeten, becerebilen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Muktefi
Anlamı : 1. İktifa eden. 2. Ardı sıra izinden gidilmiş örnek olan. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in isimlerinden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Munis
Anlamı : Ünsiyetli alışılan, yadırganmaz, alışılmış. Cana yakın sevimli. İnsandan kaçmayan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Munteka
Anlamı : (bkz. Hz. Peygamberin isimlerinden).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Murad
Anlamı : Arzu, istek, dilek. Maksat meram. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Murat
Anlamı : Amaç, maksat, istek
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Murathan
Anlamı : (bkz. Murat).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Murtaza
Anlamı : 1. İrtiza edilmiş, beğenilmiş seçilmiş. Güzide. 2. Allah'ın razı olduğu kişi, kendisinden razı olunan kişi. Aliyyü'l-Murtaza: Hz. Ali'nin lakabı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mus´ab
Anlamı : Zor. Güçlü, dayanıklı. Ashabdan ünlü şehid Mus'ab b. Umeyr'in adıdır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Musa
Anlamı : Vasiyet edilmiş. Vasi nasbolunmuş, vasiyeti yerine getirmekle vazifelendirilmiş. Tavsiye olunmuş. Sina yarımadısında, Eymen vadisinde Tur dağında Allah'ın lütfuna mazhar olarak, kavmine "on emir" adı altında Allah'ın şeriatını bildiren peygamber. Büyük kitaplardan Tevrat ona indirilmiştir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Musaddık
Anlamı : Gerçekliğini ve geçerliliğini resmi yazı ile bildiren. Tasdik eden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Muslih
Anlamı : İslah eden, iyileştiren, düzeltici, arabulucu. Barıştıran. Bu kelime Kur'an'da birkaç defa zikredilmiştir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Muslihiddin
Anlamı : Dinin salahı için çalışan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mustafa
Anlamı : 1. Temizlenmiş, seçilmiş, güzide. 2. Hz. Peygamberin isimlerinden. 3. Sa'd Suresi 47. ayette geçer.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Muta
Anlamı : İtaat olunan, boyun eğilen, başkalarının kendisine itaat ettikleri. Hz. Peygamberin isimlerinden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mutasım
Anlamı : 1. İtisam eden, eliyle tutan, yapışan. 2. Günahtan çekinen. 3. Allah'ın ipine sımsıkı sarılan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mute
Anlamı : Ürdün'de Lut gölünün kuzeyinde verimli bir ova. Peygamberliğin son dönemlerinde hristiyanlarla yapılan savaşın adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Muti
Anlamı : 1. İtaat eden, baş eğen, veren. Tabi, bağlı. 2. Rahat ve uslu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Muttaki
Anlamı : İttika eden, sakınan, çekinen. Allah'tan korkan, abid, zahid. Hz. Peygamberin isimlerinden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Muttalib
Anlamı : Talepte bulunan, isteyen, (bkz. Abdülmuttalib)
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Muvaffak
Anlamı : 1. Allah'ın yardımına ulaşmış, işi rast gitmiş kimse. 2. Başaran beceren.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Muvakkar
Anlamı : Tevkir edilmiş, ağırlanmış, saygı gösterilmiş olan. Vakarlı, ağırbaşlı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Muzam
Anlamı : Bir şeyin en büyük kısmı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mübarek
Anlamı : 1. Bereketli, feyizli. Uğurlu, hayırlı, kutlu, mutlu. 2. Beğenilen, sevilen, kızılan şaşılan kimse. Bir şey hakkında sözleşme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mübelliğ
Anlamı : 1. Tebliğ eden, haber veren bildiren. 2. Büyük camilerde imamın söylediğini tekrarlayan kimse. Hz. Peygamberin isimlerinden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mübeşşir
Anlamı : Müjdeci, muştucu. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerinden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mübin
Anlamı : 1. İyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, hayrı şerden ayıran. 2. Açık anlaşılır, aşikar, belli. 3. Kur'an'ı Kerim'i bazen de peygamber (s.a.s.)'i vasfetmek için kullanılmıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mübşer
Anlamı : İbşar olunmuş, müjdelenmiş, mübeşşer.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mübtehic
Anlamı : Sevinçli, sevinmiş, memnun, mesrur, şad. (bkz. Behçet, Şadan).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mücab
Anlamı : Kabul cevabı almış olan. Duası kabul olunan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mücadele
Anlamı : 1. Uğraşma, savaşma, çatışma. 2. Kur'an surelerinden birisinin adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mücahid
Anlamı : 1. Cihad eden, din düşmanlarıyla savaşan. Savaşan, uğraşan, savaşçı. 2. Gayret eden, çok çalışan. 3. Tasavvufta nefsine karşı gelerek kendini terbiye eden ve böylece manevi makamlara erişen kimse, derviş. Türk dil kurallarına göre d/t olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mücahiddin
Anlamı : Din savaşçısı, İslam askeri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mücahit
Anlamı : Savaşçı, cihada katılan
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mücteba
Anlamı : Seçilmiş, seçkin. Hz. Peygamberin isimlerinden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Müctehid
Anlamı : İctihad eden, gücü yettiği kadar çalışan. Ayet ve hadislerden şer'i hükümler çıkaran din alimi. İmam-ı Azam gibi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Müdafi
Anlamı : Müdafaa eden, koruyan. Savunan, dayanan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Müdrik
Anlamı : İdrak eden, anlayan, aklı ermiş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Müemmil
Anlamı : Temin edilmiş, sağlanmış, emniyete alınmış. -Hz. Peygamberin isimlerinden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Müfahir
Anlamı : Övünen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Müferrec
Anlamı : 1. Meydanı olan, geniş. 2. Keder gideren.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Müfid
Anlamı : 1. İfade eden, anlatan, manalı. 2. Faydalı. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Müfit
Anlamı : Faydalı, yararlı
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Müfiz
Anlamı : Feyizlendiren, feyiz veren. Allah'ın isimlerinden. -"Abd" takısı alarak kullanılır. Abdulmufiz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Müftehir
Anlamı : 1. İftihar eden, övünen. Şanlı, şerefli. 2. Parasız işgören, fahri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mühib
Anlamı : 1. Heybetli, korkunç, korkutan. 2. Tehlikeli ve saygı uyandıran.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mükafi
Anlamı : Eşit, beraber.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mükrem
Anlamı : Kerem ve şeref ile nitelenmiş olan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mükremin
Anlamı : İkram olunmuş, ağırlanmış.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mükrim
Anlamı : İkramcı, ikram eden, ağırlayan-ağırlayıcı, misafirperver.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mülayim
Anlamı : 1. Uygun, muvafık. 2. Yumuşak huylu, yavaş kimse. Pekliği olmayan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mülhim
Anlamı : İlham veren, içe doğduran, esinlendiren.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mülket
Anlamı : Ülke.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mültemi
Anlamı : Parlayan, parıldayan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mümin
Anlamı : İnanan, iman eden
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mü'Min
Anlamı : İman etmiş, İslam dinine inanmış, müslüman.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mümtaz
Anlamı : İmtiyaz tanınmış, ayrı tutulmuş, üstün tutulmuş. Seçkin.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Münci
Anlamı : İnca eden, kurtaran, halaskar. Hz. Peygamberin isimlerinden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Münib
Anlamı : 1. İnabe eden, asiliği, azgınlığı bırakarak Allah'a yönelen. 2. Güzel yağan, faydalı yağmur. 3. Taze ve verimli bahar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Münif
Anlamı : 1. Yüksek, ulu, büyük, ali, bülend. 2. Yüksek, büyük hükümler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Münim
Anlamı : Nimet veren,yedirip içiren. Takı alarak kullanılır. Abdülmün'im.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Münir
Anlamı : 1. Nurlandıran, ışık veren, parlak, ziyalar. 2. Kur'an'da peygambere ve ilahi kitaplara sıfat olarak kullanılmıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Münşi
Anlamı : İnşa eden, yapan. Yapısı, üslubu güzel olan, iyi katib.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mürid
Anlamı : 1. İdare eden, emreden buyuran. 2. Bir şeyhe bağlı olan kimse. Türk dil kurallarına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mürsel
Anlamı : 1. Gönderilmiş yollanılmış. Şeriat sahibi peygamberler. 2. Salıverilmiş suç. 3. Bir yazı sitili. Hz. Peygamberin isimlerinden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mürşid
Anlamı : 1. İrşad eden, doğru yolu gösteren kılavuz. 2. Tarikat şeyhi. Gafletten uyandıran.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mürşit
Anlamı : Doğru yolu gösteren
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Müslim
Anlamı : İslam dininde olan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Müslüm
Anlamı : İslam Dini'nden olan / Teslim olan
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Müstakim
Anlamı : Doğru, düz, dik. Temiz, namuslu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Müstebşir
Anlamı : İstibşar eden, müjdeleyen. Müjde ile sevinen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Müstecab
Anlamı : İsticabe edilmiş, kabul olunmuş, (bkz. Mücab).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Müstekfi
Anlamı : Yetecek kadarını isteyen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Müstenir
Anlamı : Işıklı, parlak.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Müstezım
Anlamı : 1. İstizanı eden, büyük gören, büyük tutan, cömert. 2. Kibirli, gururlu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Müşir
Anlamı : 1. Haber veren, bildiren. 2. Emir ve işaret eden. 3. Mareşal. Daha çok lakab olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Müştak
Anlamı : İştiyaklı, özleyen, göreceği gelen, can atan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Müteal
Anlamı : Yüksek, yüce. (bkz. Bülend).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mütim
Anlamı : Tamamlayan, tamamlayıcı, tamamlamaya yarayan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Müzahir
Anlamı : Zahir olan, arka çıkan, yardım eden, koruyan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Müzdad
Anlamı : Ziyadeleşmiş, artmış, çoğalmış. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Müzekkir
Anlamı : – Zikreden hatıra getiren anan. Zikreden ibadet eden. Hz. Peygamberin isimlerinden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Müzemmil
Anlamı : 1. Bir şeye sarılmış sargılanmış. 2. Kur'an-ı Kerim'de bir sure adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nabi
Anlamı : 1. Haberci, haber veren. 2. Yüksek, yüce. 3. Büyük Türk şairidir. 17. asrın ikinci yarısında yaşamıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Naci
Anlamı : Necat bulan, kurtulan, selamete kavuşan. Cehennemden kurtulmuş, cennetlik.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nacil
Anlamı : Soyu sopu temiz olan kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nadi
Anlamı : 1. Nida eden, haykıran, çağıran. 2. Toplantı, meclis, (bkz. Nida).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nadim
Anlamı : Pişmanlık duyan, pişman. Tevbe eden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nadir
Anlamı : Seyrek, az, ender bulunur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nafih
Anlamı : Üfleyen, üfleyici.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nafiz
Anlamı : 1. Delen, delip geçen. İçeriye giren, işleyen. 2. Tesir eden, sözü geçen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Naib
Anlamı : 1. Vekil, birinin yerine geçen, kadı vekili, Şeriata göre hükmeden hakim. 2. Nöbet bekleyen, nöbetle gelen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nail
Anlamı : Muradına eren, ermiş, ele geçiren. Naili: Divan edebiyatı şairlerinden olup asıl adı Salih'tir. Manastır'da doğmuş, Mısır'da vefat etmiştir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Naim
Anlamı : 1. Bollukta yaşayış. 2. Cennetin bir kısmı. Daru'n-Naim: Cennet.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Naima
Anlamı : Haleb'te doğmuş, asıl adı Mustafa Naim'dir. Naima tarihiyle meşhurdur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Naki
Anlamı : 1. Temiz, pak. 2. Çok ince, çok güzel, zarif.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nakib
Anlamı : Bir kavim veya kabilenin reisi veya vekili. Bir tekkede, şeyhin yardımcısı olan ve en eski derviş veya dede.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Namık
Anlamı : Yazıcı, katip, yazar
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nasıh
Anlamı : Nasihat eden, öğüt veren. Nasıh-ı Emin: Hz. Nuh (a.s.).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nasır
Anlamı : Yardımcı, yardım eden (muin). "Abd" takısı alarak kullanılırsa daha iyi olur. Abdünnasır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nasib
Anlamı : Pay hisse. Birinin elde ettiği şey. Allah'ın kısmet ettiği şey. Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nasr
Anlamı : Yardım. Üstünlük (zafer). Kur'an-ı Kerim'in 110. suresi. Nasrullah: Allah'ın yardımı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nasreddin
Anlamı : Yardımcı, imdada yetişen
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nasruddin
Anlamı : (Dine yardımı dokunan. Dilimizde "Nasreddin" şeklinde kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nasrullah
Anlamı : Allah'ın nusreti, yardımı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nasuh
Anlamı : 1. Nasihatçı, öğütçü. 2. Halis, temiz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nasuhi
Anlamı : Bozulmaz şekilde tevbe edici.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Naşid
Anlamı : Şiir okuyan, şiir söyleyen, şiir yazan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Naşir
Anlamı : Neşreden, dağıtan, yayan, yayınlayan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Naşit
Anlamı : Şiir söyleyen, şiir okuyan
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Natık
Anlamı : 1. Söyleyen konuşan. 2. Düşünen. 3. Bildiren, bildirici.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nazım
Anlamı : Tanzim eden, düzenleyen. Sıra sıra, dizi dizi olan şey.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nazır
Anlamı : 1. Nazar eden, nezaret eden, bakan, gözeten. 2. Vekil bakan. 3. Bir yüzü bir tarafa yönelik olan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nazif
Anlamı : Temiz, pak, nazik, zarif ve şık giyimli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nazil
Anlamı : Yukardan aşağıya inen. Bir yere konan, bir yerde konaklayan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nazir
Anlamı : 1. Taze. 2. Altın. 3. Benzer eş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nazmi
Anlamı : Dizme, tertib etme, sıraya koyma. Sıra, tertip. Vezinli, kafiyeli söz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nebahaddin
Anlamı : Dinin şanı ve şerefi. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nebi
Anlamı : Haberci. Peygamber.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nebih
Anlamı : Namlı, şerefli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nebil
Anlamı : 1. Yüksek meziyet ve onur sahibi. 2. Akıllı, anlayışlı. Bilgili, faziletli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Necabet
Anlamı : Soyluluk, soy temizliği.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Necaettin
Anlamı : Dine girip hidayete eren, kurtulan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Necah
Anlamı : İsteğine ulaşma. Kurtulma. İhtiyaçlarını temin edebilmek.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Necat
Anlamı : Kurtulma, kurtuluş. Selamet.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Necati
Anlamı : Kurtulmaya mensup, kurtuluşla ilgili. Necati: 15 asır meşhur Osmanlı şairi olup asıl adı İsa'dır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Neccar
Anlamı : Dülger. Marangoz. Daha çok lakab olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Necdet
Anlamı : Kahramanllık yiğitlik, efelik. Korkusuz olmak.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Necef
Anlamı : Yüksek, sırt tepe, tümsek. Kufe civarlarında Hz. Ali'nin türbesinin bulunduğu yer.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Necib
Anlamı : 1. Soyu sopu temiz pak olan kimse. 2. Asilzade, kıymetli, üstün. 3. Güzel ahlak sahibi. Türk dil kuralı açısından "b/p" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Necil
Anlamı : Soylu, soyu sopu temiz, kişizade. Asıl.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Necip
Anlamı : Soyu temiz, cömert
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Neciy
Anlamı : Sırdaş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Neciyullah
Anlamı : Allah'ın kurtuluş verdiği kişi. Hz. Peygamberin isimlerinden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Necmettin
Anlamı : Dinin Yıldızı
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Necmi
Anlamı : Yıldızla ilgili. Necmüddin: Dinin yıldızı. Dilimizde "Necmettin" şeklinde kullanılmaktadır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nedim
Anlamı : 1. Meclis arkadaşı, sohbet arkadaşı. 2. Büyükleri fıkra ve hikayeleri ile eğlendiren. Güzel hikayeler anlatan, tatlı konuşan. Nedim: Osmanlı şairlerinden. Asıl adı Ahmed'tir. Lale devri şairlerindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nedve
Anlamı : Görüşme konuşma. Daru'n-Nedve'. Cahiliyye zamanında Mekke'de, kabile işlerini konuşmak için yapılmış olan meşhur bina.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nefer
Anlamı : 1. Bir adam, tek kişi. 2. Er, asker.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nefi
Anlamı : Çıkar ile ilgili faydacı, menfaat, kâr. Nefi', Divan edebiyatının başarılı şairlerindendir. 4. Murad zamanında yaşamıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nehib
Anlamı : 1. Dehşet, korku. 2. Yağmacı, çapulcu. Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nehri
Anlamı : Nehirle ilgili, nehire ait.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nemrud
Anlamı : Babil'in kurucusu olduğu sanılan hükümdar. M.Ö. 2640'ta yaşamış Hz. İbrahim'i ateşe attırmıştır. Babil kulesinin onun zamanında yapıldığı söylenmektedir. -İsim olarak kullanılmaz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nesefi
Anlamı : Yapı ustası.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nesib
Anlamı : Soylu, soyu temiz baba.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nesif
Anlamı : İki kişi arasında olan sır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nesil
Anlamı : Aynı çağda, aynı yaşta bulunan kimselerin tümü, kuşak.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nesim
Anlamı : 1. Hafif rüzgar. 2. Hoş, mülayim insan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Neşat
Anlamı : Sevinç, neşe, şenlik, keyif. İran şairlerinden birisinin adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Neşet
Anlamı : 1. Meydana gelme, gelişme. 2. Kaynak olma, bir mecradan çıkış. Neşet: 19. yy. Türk şairlerinden biri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Neşid
Anlamı : (bkz. Neşide).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nevfel
Anlamı : Deniz. (bkz. Derya). Sahabe isimlerindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nevreddin
Anlamı : Dinin ışığı, aydınlığı. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Neyyir
Anlamı : Nurlu, parlak. Işıklı cisim. Güneş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nezih
Anlamı : Temiz, pak.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nezihi
Anlamı : Temizlik, saflık, incelikle ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nezir
Anlamı : 1. Birini doğru yola (Sırat-ı Müstakim'e) yöneltmek için Allah'ın azabıyla gözdağı vererek korkutmak. 2. (Fıkıh'ta) Adak, dilek, tahsis. 3. Kendisini Allah yoluna adayan kişi. Kur'an'da 40'tan fazla yerde geçmektedir. Hz. Peygamberin isimlerinden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nezzam
Anlamı : Nizam veren düzenleyen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nimetullah
Anlamı : Allah'ın nimeti.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nizam
Anlamı : 1. Dizi, sıra. Düzen, usul, tertip, yol, kaide. 2. Kanunlar. 3. Hindistan'daki küçük devletlerin hükümdarlığı. Nizamüddin: Dinin nizamı, düzeni. Dilimizde "Nizamettin" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nizamettin
Anlamı : Düzenli, tertipli
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nizami
Anlamı : 1. Usulüne uygun, terkipli, düzenli. 2. Kanun ve nizama ait, onunla ilgili. Nizami; İran'ın en büyük şairlerinden olup, Genceli'dir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nuh
Anlamı : Nuh peygamber. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamberden baştan 3. sırada gelen kişi. Zamanında Nuh tufanı olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in 71. suresinin adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nuhayle
Anlamı : İrak'ta, Kufe'ye yakın bir mevki.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nuhi
Anlamı : Nuh'a ait, Nuh ile ilgili. Pek eski.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Numan
Anlamı : 1. Kan. 2. Gelincik. Hanefi Mezhebi'nin imamı, Nu'man b. Sabit.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nurbaki
Anlamı : Sürekli aydınlık olan, nurlu sabah.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nureddin
Anlamı : Dinin nuru, ışığı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nurettin
Anlamı : (Nureddin) Aydınlatan / Dinin getirdiği nur
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nuri
Anlamı : Nura ait, nurla ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nurullah
Anlamı : Allah'ın nuru.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nusrettin
Anlamı : 1. Dinin yardım ettiği. 2. Dinin başarılı temsilcisi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Nutki
Anlamı : Söz, lakırdı, konuşma. Nutuk, söylev, söyleyen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Osman
Anlamı : 1. Bir tür kuş ya da ejderha. 2. Hz. Muhammed (s.a.s)'in damadı ve Hz. Ömer'den sonra devlet başkanı olan III. halife. 3. Osmanlı devletinin kurucusu, Osman Gazi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ökkeş
Anlamı : 1. Erkek örümcek. 2. Bir dağ adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ömer
Anlamı : İslam Devleti'nin II. Halifesi Ömer b. Hattab. Dünya durdukça adaletinden dolayı ondan bahsedilecek. Cennetle müjdelenmiştir. Hak ile Batılı çok iyi ayırt edebilen bir alim olduğu için Ömeru'1-Faruk adını almıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rabbani
Anlamı : 1. Allahla ilgili. 2. Kendini bütün varlığıyla Allah'a teslim eden. Putçu inanıştan uzak, şalin amel işleyen, Allah'tan geleni kabul edip, O'nun dinine muhalif olana karşı çıkan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rabıt
Anlamı : Rabteden, bağlayan, birleştiren. Nefsini dünyadan menedip ahirete bağlamış olan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rabi
Anlamı : Dördüncü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rabih
Anlamı : Yararlı, kazançlı, karlı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Raci
Anlamı : 1. Rica eden, yalvaran, dileyen. 2. Dönen, geri gelen. 3. Nis-bet ve ilgisi bulunan, dokunan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Racih
Anlamı : Değerli, üstün. Fıkıhta: Delil ve Burhanların tercihinde delili öncelik kazanan taraf.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Radi
Anlamı : Boyun eğen, kabul eden, rıza gösteren.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rafeddin
Anlamı : İslam dininin vermiş olduğu acıma, esirgeme duygusu. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rafet
Anlamı : Acıma, merhamet etme, esirgeme anlamında. Kur'an-ı Kerim'de Nur suresi 2. ayet. Hadid suresi 27. ayette geçmekledir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rafız
Anlamı : Bırakan, salıveren.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rafi
Anlamı : Kaldıran, yücelten, yükselten. Allah'ın isimlerinden, (bkz. Abdürrafi'). Rafi' b. Hadic, sahabeden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rafih
Anlamı : Rahat ve huzurlu yaşayan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ragıp
Anlamı : İçtenlikle isteyen, özleyen
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rağıb
Anlamı : Arzulu, isteyen, rağbet eden. Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rahi
Anlamı : Rahat, huzurlu, dingin.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rahim
Anlamı : Esirgeyen, acıyan, koruyan, merhametli. Kur'an'da 220 yerde zikredilmiştir. Allah'ın isimlerinden, (bkz. Abdürrahim).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rahman
Anlamı : Bütün canlılara merhamet eden, koruyan. Kur'an-ı Kerim'de 55'ten fazla yerde zikredilmiştir. Yine Kur'an-ı Kerim'in 55. suresinin adıdır. Allah'ın isimlerinden "abd" takısı alarak isim olarak kullanılır, (bkz. Abdürrahman).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rahmani
Anlamı : Allah'tan gelen, kutsal, Allah'a özgü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rahmeti
Anlamı : Rahmetle ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rahmetullah
Anlamı : Allah'ın esirgemesi, koruması.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rahmi
Anlamı : Acımayla ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Raid
Anlamı : Gürleyen, gürüldeyen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Raif
Anlamı : Acıması olan, merhametli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Raik
Anlamı : Sade, saf, halis.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rakım
Anlamı : Yazan, çizen. -Yükselti.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Raki
Anlamı : Namazda eğilen, rüku' eden. Kur'an-ı Kerim'de 4 yerde bu anlamda zikredilmiştir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rakîb
Anlamı : Herhangi bir alanda üstünlük sağlamaya çalışan taraflardan herbiri. Koruyucu. "Görüp gözeten" Allah'ın isimlerinden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rakid
Anlamı : Hareketsiz, durgun, yavaş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rakik
Anlamı : 1. İnce. Yufka yürekli. 2. Köle veya cariye.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ramazan
Anlamı : Hicri (kameri) ayların dokuzuncusu, oruç ayı. Kur'an'da Bakara suresi 185. ayette ismi geçen ay ismi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rami
Anlamı : Atan, atıcı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ramiz
Anlamı : 1. Akıllı, zeki. 2. İşaretlerle simgelerle gösteren.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rasi
Anlamı : Kımıldamayan, oynamayan, sabit. Lenger atmış olan, demir üzerinde bulunan gemi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rasif
Anlamı : 1. Sağlam dayanıklı. 2. Denizin yüzüne çıkmış kayalar. 3. Taş, temel, rıhtım.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rasih
Anlamı : 1. Sağlam, temeli güçlü, dayanıklı. 2. Bir bilimde, özellikle din alanında çok derinleşmiş olan (kimse). Kur'an'da Rasihûn olarak geçer.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rasim
Anlamı : Resim yapan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rasin
Anlamı : Sağlam, dayanıklı, güçlü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Raşid
Anlamı : 1. Olgun, ergin, akıllı. 2. Doğru yolda olan. 3. Hak din olan İslam'ı kabul eden. Kur'an'da Hucurat suresi ayet 7'de geçmektedir. Ayrıca 4 halife için Raşid halifeler denmiştir. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Raşit
Anlamı : Doğru yola giden
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ratib
Anlamı : 1. Sıralayan, düzenleyen (kimse). 2. Sabit, sağlam, yerleşmiş. Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rauf
Anlamı : Esirgeyen acıyan, çok merhametli. Allah'ın isimlerinden. "Abd" takısı alarak kullanılır. -(bkz. Abdürrauf). Kur'an-ı Kerim'de 10'dan fazla yerde geçmektedir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Razî
Anlamı : Boyun eğen, kabul eden, rıza gösteren. İslam dünyasında meşhur bir isimdir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rebi
Anlamı : Bahar, ilkyaz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Reca
Anlamı : Umut, umma. İstek, dilek.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Recai
Anlamı : İsteyen, rica eden, yalvaran. Allah'a yalvaran. As-hab'ın kullandığı isimlerdendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Recep
Anlamı : 1. Hicri kameri ayların yedincisi, üç ayların ilki. 2. Gösterişli, haybetli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Refet
Anlamı : Acıma, merhamet etme, esirgeme. Kur'an-ı Kerim'de Nur suresi ayet 2 ve ve Hadid suresi 27. ayette geçmektedir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Refettin
Anlamı : (bkz. Rafeddin).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Refi
Anlamı : Yüksek, yüce, saygın.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Refig
Anlamı : Bolluk ve rahat içinde geçinen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Refih
Anlamı : (bkz. Refhan).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Refik
Anlamı : 1. Arkadaş, yol arkadaşı, yoldaş. Muavin, yardımcı. 2. Koca. 3. Ortak. 4. Mesleğe yeni giren kimsenin rehber olarak tanıdığı kişi. Kur'an'da geçen bir isimdir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Reis
Anlamı : Başkan, baş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rekin
Anlamı : Gururlu, ağırbaşlı. Yüce, yüksek.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rekiz
Anlamı : 1. Gizli, gömülü define. 2. Sağlam, adamakıllı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Remiz
Anlamı : l. İşaret, meramını isteğini işaretle ifade etme. 2. Alamet, amblem.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Remzi
Anlamı : Remizle ilgili, remze ait, sembolik, simgesel.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Renan
Anlamı : İnleyen, çınlayan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Resai
Anlamı : Süsler, süs.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Resmi
Anlamı : 1. Devletle ilgili olan. 2. Törenle yapılan. 3. Çok ciddi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Resul
Anlamı : Bir kimsenin sözünü başka bir kimseye tebliğ eden kişi. Elçi, Allah elçisi peygamber. Yeni bir kitap ve şeriatle gönderilen peygamber.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Reşad
Anlamı : 1. Doğru yolda, hak yolda yürüme. 2. Sultan Reşad; Osmanlı son dönem padişahlarındandır. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Reşid
Anlamı : 1. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden. 2. İyi ve doğruyu seçebilen, malını idare gücü olan, rüşd yaşına ulaşmış akil ve baliğ (kişi) ergin, erişkin. 3. Akıllı hareket eden doğru yolda giden. Abdürreşid olarak kullanılır. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Reşiduddin
Anlamı : Dinin akıllı kişisi, dini olgunluğa ulaşmış kişi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Reşik
Anlamı : Uzun boylu, yakışıklı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Reşit
Anlamı : Akıllı, iyi davranan
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Revah
Anlamı : 1. Bir şeyi elde etmeden doğan neşe. 2. Güneş battıktan sonra gece oluncaya kadar geçen zaman.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Revahi
Anlamı : Bal arıları.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Revaid
Anlamı : Gürleyen bulutlar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Revha
Anlamı : Rahatlık. Gönül rahatlığı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rezan
Anlamı : Ağırbaşlı, gururlu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rezzak
Anlamı : Bütün canlıların rızkını veren , onları nimetlendiren anlamında. Allah'ın isimlerinden. "Abd" takısı alarak kullanılır, (bkz. Abdürrezzak).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rıdvan
Anlamı : 1. Rıza, razılık, razı olma. 2. Cennet kapısında bekleyen melek. Kur'an'da 10'dan fazla yerde geçmektedir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rıfat
Anlamı : Yükseklik, yücelik, itibar, yüksek mertebe.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rıfkı
Anlamı : Yumuşaklık, mülayimlik, yumuşak başlılık, naziklik, tatlılık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rıza
Anlamı : Razılık, razı olma, hoşnutluk, memnuniyet, muvafakat, kabul. Bir şeyin olmasına muvafakat etme. Kadere mukadderata boyun eğme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rızkullah
Anlamı : Allah'ın verdiği nimet. Nimetler veren Allah'ın kulu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rical
Anlamı : 1. Erkekler. 2. Onur sahibi kimseler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rikab
Anlamı : Büyük, saygın bir kimsenin huzuru, önü. Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Risaleddin
Anlamı : Dinin elçisi, peygamberi. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Risalet
Anlamı : Elçilik. Peygamberlik.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Riyaz
Anlamı : Bahçeler, ağaçlık çimenlik yerler, ravza.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ruhi
Anlamı : Ruhsal, ruhla ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ruhiddin
Anlamı : Dinin ruhu, özü. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ruhşan
Anlamı : Yüce, üstün, şanlı, ruh.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rücum
Anlamı : Akan yıldız.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rüçhan
Anlamı : Üstünlük, üstün olma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rükneddin
Anlamı : Dinin temel direği. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rüknettin
Anlamı : Bir şeyin temeli / Dinin temeli
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rükni
Anlamı : l. Bir şeyin en sağlam yanı. 2. Saygın, güçlü, önemli kimse
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rüsuhi
Anlamı : 1. Sağlam, güçlü. 2. Becerikli, yetenekli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Rüştü
Anlamı : Doğru yolda olan. Akıllı, ergin.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Saad
Anlamı : Mutluluk, kutluluk.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Saadeddin
Anlamı : Dinin uğurlu ve kutlu kişisi. Türk dil kuralı açısından "d/l" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Saba
Anlamı : Gündoğusundan esen hafif rüzgar. Türk müziğinin en eski makamlarından.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sabahaddin
Anlamı : Dinin güzelliği. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sabahattin
Anlamı : Güzellik
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sabi
Anlamı : Yedinci.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sabih
Anlamı : Güzel, şirin.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sabir
Anlamı : 1. Sabreden, tahammül eden, Katlanan sabırlı. 2. Acele etmeyen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sabit
Anlamı : 1. Değişmeyen, kımıldamayan. 2. Kanıtlanmış, anlaşılmış.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sabri
Anlamı : Sabırla ilgili, sabra ilişkin.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sacid
Anlamı : Secde eden, alnını yere koyan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sacit
Anlamı : Secdeye varan, ibadet eden
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sa'D
Anlamı : Kutlu, uğurlu. İyilik, kuvvetlilik. Ashab isimlerinden, Sa'd b. Ebi Vakkas. Aşere-i Mübeşşere (Cennetle müjdelenmiş olanlar) dandır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sadeddin
Anlamı : (bkz. Saadeddin).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sadettin
Anlamı : Kutluluk, saadete erme, mübarek olma
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sadık
Anlamı : Doğru gerçek hakiki, yalan olmayan, sahte olmayan. Sadakatli, samimi, bağlı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sadır
Anlamı : Hayrette kalan, şaşıran.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sadıray
Anlamı : (bkz. Sadır).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sadi
Anlamı : Mutlulukla, uğurla ilgili, uğurlu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sadis
Anlamı : Altıncı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sadreddin
Anlamı : Dinin önderi, başı, ileri kişisi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sadri
Anlamı : 1. Göğüsle ilgili, göğse ait. 2. Anneye nisbetle çocuk.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sadullah
Anlamı : Tanrının kullu, talihli kıldığı kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sadun
Anlamı : Mübarek, kutlu, uğurlu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Safa
Anlamı : 1. Üzüntü ve kederden uzak olma, endişesizlik, rahat huzur, iç ferahlığı. 2. Eğlence. 3. Saflık, berraklık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Safder
Anlamı : Düşman saflarını yaran, yiğit.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Safer
Anlamı : l. Hicri takvimde ikinci ay, sefer. 2. Temiz yürekli, dürüst kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Safevi
Anlamı : Safı adındaki kimsenin soyundan olan, Fars hükümdarı Şah İsmail'in soyu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Saffet
Anlamı : Saflık, temizlik, arılık, (bkz. Safvet).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Safi
Anlamı : 1. Katışıksız, katıksız, halis, temiz. 2. Yalnız, sadece, sırf. 3. Kesintilerden sonra kalan kısım, net.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Safih
Anlamı : 1. Gökyüzü. 2. Yassı ve düz halde bulunan şey.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Safiyullah
Anlamı : 1. Temiz yürekli. 2. Hz. Âdem'in lakabı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Safiyüddin
Anlamı : Dini temiz, dini pak.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Safvet
Anlamı : Saflık, temizlik, paklık, arılık, halislik.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Safvetullah
Anlamı : Hz. Muhammed (s.a.s)'in isimlerinden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sahabe
Anlamı : 1. Sahipler, sahip çıkanlar, tutanlar. 2. Asr-ı saadet döneminde yaşamış ve Hz. Muhammed'i görmüş mü'min kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sahavet
Anlamı : El açıklığı, cömertlik.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sahir
Anlamı : Gece uyumayan, uykusuz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sahre
Anlamı : Kaya. Kütle.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sahretullah
Anlamı : Beytü'l-Makdis'de Beni İsrail peygamberlerinin ibadet ettikleri meşhur kaya. Hz. Peygamber (s.a.s) Miraç gecesinde semaya buradan çıkmıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sahur
Anlamı : 1. Gece uyanıklığı, uykusuzluk. 2. Ay ağılı, hale. Dünya'nın Ay'a düşen, Ay tutulmasını meydana getiren gölgesi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Saib
Anlamı : Hedefe doğru ulaşan. İsabetli olan, doğru olan, hata etmeyen. Türk dil kuralı açısından "b/p" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Said
Anlamı : Mübarek, kutlu, uğurlu. Mübarek, mesut. Sevap kazanmış, Allah katında makbul tutulmuş. Sahabe isimlerinden
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Saik
Anlamı : Sevk eden, götüren. Süren sürücü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Saim
Anlamı : Oruç tutan kimse, oruçlu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sair
Anlamı : Seyreden, hareket eden, yürüyen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sait
Anlamı : Kutlu, cennetlik
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sakıb
Anlamı : 1. Delen, delik açan. 2. Çok parlak. Türk dil kuralı açısından "b/p" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Saki
Anlamı : Su veren, su dağıtan. Kadehle içki sunan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sakin
Anlamı : 1. Hareketsiz olan, oynamayan. 2. Uslu kendi halinde yavaş. 3. Bir yerde yerleşen, oturan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Salah
Anlamı : 1. Düzelme, iyileşme, iyilik. 2. Barış. 3. Dine olan bağlılık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Salahaddin
Anlamı : Dinine bağlı kimse. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılmakladır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Salat
Anlamı : Namaz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Salih
Anlamı : 1. Yarar, yakışır, elverişli, uygun. Salahiyeti bulunan, yetkili. 2. Dinin emir ve yasaklarına uyan, iyi ahlak sahibi, muttaki.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Salim
Anlamı : 1. Hasta veya sakat olmayan, sağlam. 2. Ayıpsız, kusursuz, noksansız. 3. Korkusuz, endişesiz, emin. 4. Aruzda cüzlerinden hiçbiri zihafa uğramayan vezin.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Salvecar
Anlamı : Çevgan, cirit oynanılan eğri sopa.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Samed
Anlamı : Ezeli, ebedi ve yüce olan ve hiç kimseye veya şeye ihtiyacı olmayan, mutlak malik olan yüce Allah. Allah'ın isimlerindendir. "abd" takısı almadan kullanılmaz. Abdüssamed.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Samet
Anlamı : Sonsuz, ebedi
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sami
Anlamı : 1. İşiten, duyan dinleyen. Dinleyici. 2. Yüksek, yüce.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Samih
Anlamı : Cömert, eli açık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Samiha
Anlamı : (bkz. Samih).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Samim
Anlamı : Bir şeyin merkezi, içi, asli kısmı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Samin
Anlamı : Sekizinci.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Samir
Anlamı : (bkz. Samire).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sanevi
Anlamı : İkinci.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sani
Anlamı : 1. İkinci. 2. Yapan, işleyen, meydana getiren. 3. Yaratan. Allah'ın isimlerinden. Saniullah veya Abdüssani şeklinde isim olur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sanih
Anlamı : Zihin ve düşüncede oluşup çıkan, fikre doğan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Saraç
Anlamı : 1. Koşum, eğer takımlarıyla benzeri şeyler yapan veya satan kimse. Meşin üzerine süsleme yapan kimse. 2. Sirac kelimesinin değişikliğe uğramış şekli. Kandil.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Saramet
Anlamı : Yiğitlik.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sarif
Anlamı : Sarfeden, harcayan. Değiştiren.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sarih
Anlamı : 1. Açık, meydanda. Belli, hüveyda. 2. Saf, halis. Saf, halis Arap kanı (at).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sarim
Anlamı : Keskin, kesici.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sariye
Anlamı : Hz. Ömer’in İran’daki komutanı.Sariye(R.A)
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Satvet
Anlamı : Ezici kuvvet, zorluluk.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Savlet
Anlamı : Şiddetli saldırı, hücum.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Savni
Anlamı : Koruma, gözetme ile ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sayfi
Anlamı : Yaza ait, yazla ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sayyad
Anlamı : Avcı. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sebat
Anlamı : (bkz. Sabit).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sebatı
Anlamı : Sebatlık, sözünde kararında durma. Sebatlı, sözünde duran.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sebih
Anlamı : Yüzme, yüzüş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sebre
Anlamı : Ölçülü, deneyimli. Sahabeden bu ismi taşıyanlar olmuştur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Secahat
Anlamı : -Yumuşak huyluluk.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Seciye
Anlamı : Yaratılış, huy, karakter tabiat. İyi huy.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sedad
Anlamı : Doğruluk, hak. Doğru ve haklı. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sedat
Anlamı : Doğruluk, haklılık
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sedid
Anlamı : Doğru hak. (bkz. Sedad).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sefa
Anlamı : 1. Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma. 2. Eğlence, zevk, neşe.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sefer
Anlamı : 1. Bir yerden bir yere gitme, yolculuk, seyahat. 2. Savaş hazırlığı. Savaşa gitme. Harp, savaş. 3. Gemilerin kalktıkları limana tekrar dönünceye kadar yaptıkları fiil. 4. Istılahta: Şer'i bakımdan üç gün üç gecelik (veya onsekiz saatlik) yola gitmek için kişinin oturduğu yerden ayrılması. 5. Defa, kere. 6. Arabî ayların ikincisi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Seffah
Anlamı : Güzel söz söyleyen, hatip. Cömert, eli açık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sefir
Anlamı : El içi. Yabancı diplomat
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Seha
Anlamı : Sehavet, kerem, cömertlik.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sehavet
Anlamı : Cömertlik, (bkz. Sahavet).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sehhar
Anlamı : Kuvvetle kendine çeken, büyüleyici.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sehl
Anlamı : Kolay, sade. Sahabe isimlerindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sehran
Anlamı : Geceleri uyanık duran.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Selahaddin
Anlamı : Dinine bağlı kimse. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Selahattin
Anlamı : Dinine bağlı kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Selam
Anlamı : 1. İnsanların birbirleriyle karşılaştıklarında kullandıkları yakınlık dostluk, saygı ifade eden söz, yaptıkları işaret veya hareket. 2. Emniyet, huzur, selamet, esenlik, sağlık, sağlamlık. 3.Selam: Yüce Allah'ın isimlerinden, Fani olmama, ze-valsizlik, her çeşit arıza ve hadiseden salim olmak. Her türlü tehlikeden koruyup selamete çıkaran.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Selameddin
Anlamı : Dinin kurtuluşu. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Selami
Anlamı : İyilik, barış ve rahatlıkla ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Selamullah
Anlamı : Allah'ın selamı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Selatin
Anlamı : Sultanlar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Selil
Anlamı : Yeni doğmuş erkek çocuğu, ilker.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Selim
Anlamı : 1. Kusuru, noksanı olmayan, sağlam, doğru. 2. Tehlikesiz, zararsız, kurtulmuş. 3. Temiz, samimi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Selis
Anlamı : 1. Kolay yumuşak. 2. Bağlı, boyun eğmiş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Selman
Anlamı : Barış içinde bulunma, huzur, erinç.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Selmani
Anlamı : Niyaz kabul eden derviş. İran İsfahan'ından olup, Rasulullah'la birlikte İslami mücadelede üzerine düşeni fazlasıyla yapmış büyük mücahid ve sahabi. Selman-ı Farisi'ye nispetle bu ad kullanılmıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Selmi
Anlamı : Barışla ilgili, barışçıl.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sem´an
Anlamı : İşiterek. Dinleyerek.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Semaî
Anlamı : 1. Semaya, göğe havaya ait. 2. Gökten düşmüş. Allah tarafından olan, ilahi. 3. İşitme esasına dayalı olarak öğrenilen, (bkz. Semavi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Semavi
Anlamı : Semaya mensup, sema ile ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Semere
Anlamı : (bkz. Semerat).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Semi
Anlamı : İşiten, işitme kuvveti olan. Allah'ın isimlerinden, (bkz. Abdüssemi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Semih
Anlamı : Eli açık, cömert.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Semin
Anlamı : Pahalı, kıymetli. Çok değerli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Semir
Anlamı : 1. Arkadaş. 2. Nitelikli. 3. Yamaç, dağ silsilesi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Semiullah
Anlamı : (bkz. Abdüssemi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Senevi
Anlamı : Seneye mensup, sene ile ilgili, bir yıllık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Senih
Anlamı : 1. Süs, bezek. 2. İnci.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Seraya
Anlamı : Düşman üzerine gönderilen küçük süvari müfrezeleri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Serhan
Anlamı : 1. Kurt, canavar. 2. Baş okuyucu, şarkıcı başı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Seri
Anlamı : Çabuk, hızlı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sermed
Anlamı : Ebedilik, ebediyet, sonsuzluk. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Settar
Anlamı : Örten. Günahları örten, Allah. Allah'ın isimlerinden "abd" takısı alarak kullanılır. Abdüssettar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Seva
Anlamı : Denklik, beraberlik, beraber olma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sevad
Anlamı : Esmerlik, kara renkli adam. Sahabe isimlerindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Seyehat
Anlamı : 1. Seyahat, gezi. 2. Gölgenin güneşle beraber dönmesi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Seyfeddin
Anlamı : Dini koruyan, dinin kılıcı. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Seyfi
Anlamı : 1. Kılıçla ilgili kılıç şeklinde. 2. Askerlikle ilgili. Askeri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Seyfullah
Anlamı : Allah'ın kılıcı. Ali (r.a.)'nin ve Hz. Halid b. Velid'in lakabı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Seyidhan
Anlamı : Hanların başı, önderi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Seyit
Anlamı : Efendi, bey
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Seyyid
Anlamı : 1. Bir topluluğun ileri gelen kişisi, lider. 2. Hz. Peygamber'in soyundan olan kimse. -Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sıbgatullah
Anlamı : Yaratıcı gücü, kuvveti olan Allah'ın kulu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sıddık
Anlamı : 1. Çok doğru olan, hiç yalan söylemeyen. Hakikati kabul eden ve onaylayan kişi. 2. Kur'an'da peygamberleri vasfetmek, iman edenlerin sıfatı ve şehitlikten önde gelen makam kastedilerek zikredilmiştir. Ebu Bekir Sıddık: Hz. Ebu Bekir'in lakabı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sıdk
Anlamı : 1. Doğruluk, gerçeklik. 2. Temiz kalplilik, halisiyet. 3. Sadakat.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sıdkı
Anlamı : İç, yürek temizli-ğiyle, doğrulukla ilgili. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sırat
Anlamı : Yol, tarik.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sıratullah
Anlamı : Dosdoğru yol. Allah'ın yolu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sırrı
Anlamı : 1. Sırla ilgili, sırra ait. 2. Mistik.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sika
Anlamı : Güven, emniyet. İnanılır, güvenilir kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sina
Anlamı : 1. Arap yarımadasının Mısır ile birleştiği yerde bir üçgen oluşturan yanmada. 2. Bu yarımadada bulunan dağ. 3. Hz. Musa'ya Allah'tan levhaların (sözlerin) geldiği dağ.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sinan
Anlamı : Mızrak, süngü vb. silahların sivri ucu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Siraceddin
Anlamı : – Dinin kandili, dinin verdiği aydınlık, ışık, ışıklandıran, aydınlatan. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Siret
Anlamı : Bir kimsenin manevi durumu, hal ve hareketleri, tabiatı ahlak ve karakteri. Hal ve gidiş. Hal tercümesi. Hz. Muhammed'in hal tercümesi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Siyamı
Anlamı : Oruç tutan, oruçlu, kötülükten kaçınan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Suavi
Anlamı : Herkesin işine koşan, yardım eden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Subahi
Anlamı : (bkz. Subhi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Subhi
Anlamı : Sabah vakti, şafak ile ilgili. Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sudeka
Anlamı : Doğru, hakiki dostlar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sudi
Anlamı : Yararlı, faydalı, kazançlı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sudur
Anlamı : 1. Göğüsler. 2. Sadrazamlar. 3. Kazasker. 4. Sadır olma, meydana gelme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sufi
Anlamı : Tasavvuf erbabı, mutasavvıf.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Suheyb
Anlamı : Arkadaş, dost. Rasulullah'ın azatlısının adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Suhulet
Anlamı : 1. Kolaylık. Yumuşaklık. Mülayemet. 2. Uygunluk. Elverişlilik.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Suka
Anlamı : Çarşı adamı, esnaf.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sulbi
Anlamı : Birinin sulbünden gelme, kendi evladı, oğlu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sulhi
Anlamı : Barışa özgü, barışla ilgili, barışçı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sunuhi
Anlamı : Hatırlayan, gönül alan, kolay anlayan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sunullah
Anlamı : Allah'ın yarattığı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Suud
Anlamı : 1. Kutsal sayılan yıldızlar. 2. Yukarı çıkma, yükselme. -Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Suudi
Anlamı : (bkz. Suud).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Süfyan
Anlamı : Ashab-ı kiramın meşhurlarından bazılarının ismi. Süfyan-ı Sevri: Kelamcı, muhaddis, alim.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Süha
Anlamı : Büyükayı takım yıldızının en küçük yıldızı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Süheyl
Anlamı : Sema'nın güney yarımküresinde bulunan sefineyi Nuh burcundaki parlak ve büyük yıldızın adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sükuti
Anlamı : Susmayı seven, az konuşan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sülasi
Anlamı : Üçlü, üç şeyden meydana gelen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Süleyman
Anlamı : 1. İbranice "huzur, sükun". 2. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberden biri. Ulu'l-Azm peygamberlerdendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sülvan
Anlamı : Yüreğe ferahlık veren ruh, iç açıcı ilaç.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sümre
Anlamı : Esmerlik, karayağızlık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sünnet
Anlamı : 1. İyi ahlak, iyi tabiat. 2. Hz. Muhammed'in sözleri, işleri ve tasvipleri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sünnetullah
Anlamı : Allah'ın koyduğu nizam.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Süreha
Anlamı : Saf ırklar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sürre
Anlamı : 1. Para kesesi. 2. Hediye. 3. Osmanlı devletinde halifelik makamınca Mekke ve Medine fakirleri ile alimlerine gönderilen para.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Süruri
Anlamı : Sevinçle, neşeyle ilgili. VIII. yy.'ın ünlü Osmanlı şairi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sürür
Anlamı : Sevinç.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şaban
Anlamı : 1. Aralık, fasıla. 2. Hicri, Kameri ayların sekizincisi, üç ayların ikinci ayı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şabeddin
Anlamı : Din topluluğu, cemaati. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şafakgün
Anlamı : Şafak renkli, kızıl.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şafi
Anlamı : 1. Suçlunun bağışlanması için araya girip yalvaran kimse. 2. İyileştiren, şifa veren. 3. İnandırıcı, inandıran.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şahabeddin
Anlamı : Dinin yıldızı. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şahadeddin
Anlamı : Dinin tanıklığı. Dinin belirtisi, işareti. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şahamet
Anlamı : Şişmanlık, topluluk.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şahap
Anlamı : 1. Alev, ateş parçası. 2. Kayan yıldız, akan yıldız. 3. Cesur yürekli kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şahid
Anlamı : 1. Bir yerde bulunan, bir şeyi gören ve gördüğü ve bildiği şeyler konusunda bilgi veren kimse, tanık. 2. Bir akdin yapılması sırasında taraflardan birinin yanında hazır bulunan. 3. Doğrulayan, isbat eden. 4. Hz. Muhammed'in sıfatlarından.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şahin
Anlamı : 1. Kadın. 2. Sık. Katı, pek.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şaik
Anlamı : İstekli, hevesli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şair
Anlamı : Şiir yazan kimse, ozan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şakir
Anlamı : Şükreden, durumundan memnun olan. Allah'a şükreden. Kur'an'da çok sık geçen kelimelerden biridir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şakrak
Anlamı : San asma nevinden bülbül gibi öten bir kuş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şamih
Anlamı : Yüksek, görkemli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şamil
Anlamı : Şümulü bulunan, içine alan, kaplayan, havi. Ünlü Kafkas Türk liderlerinden Dağıstan aslanı Şeyh Şamil.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şarani
Anlamı : Gür ve uzun saçlı kimse. İslam tarihinde bu isimde birçok meşhur vardır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şarık
Anlamı : Doğup parlayan, parlak.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şatır
Anlamı : 1. Neşeli, şen. 2. Büyük bir kimsenin atı yanında gitmekle vazifeli ağa.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şati
Anlamı : Kıyı, kenar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şebab
Anlamı : Gençlik, tazelik. -Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şebib
Anlamı : Gençlik, tazelik.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şecaaddin
Anlamı : Dinin kahramanı, dinin yiğidi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şecaat
Anlamı : Yiğitlik, cesurluk, korkusuzluk, kalb metinliği.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şecaattin
Anlamı : Yüreklilik, yiğitlik
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şeci
Anlamı : Cesur, yürekli, yiğit.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şefaaddin
Anlamı : Dinin, Allah ile kul arasınadaki aracılığı, dinin şefaati. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şefaati
Anlamı : Şefaatle ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şefi
Anlamı : Şefaat eden. (bkz. Şafi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şefik
Anlamı : Şefkatli, acıması olan, esirgeyici.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şehadet
Anlamı : (bkz. Şahadet).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şehamet
Anlamı : Zeka ve akılla birlikte olan yiğitlik, cesaret.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şehba
Anlamı : 1. Kır, akçıl. 2. Haleb şehri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şehim
Anlamı : Akıllı ve kurnaz yiğit.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şekûr
Anlamı : Şükreden, şükredici. Allah'ın isimlerinden, (bkz. Abdüşşekûr).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şemail
Anlamı : 1. Huylar, davranışlar, alışkılar. 2. Bir kimsenin dış görünüşünün özellikleri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şemdin
Anlamı : Dinin mumu, dinin aydınlığı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şemi
Anlamı : 1. Mumla, ışıkla ilgili, ışıklı. 2. Mum yapan ya da satan kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şemim
Anlamı : Güzel kokan, güzel kokulu, güzel koku.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şems
Anlamı : Güneş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şemseddin
Anlamı : Dinin güneşi, dinin insanlara verdiği aydınlık. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır (Şemsettin).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şemsi
Anlamı : Güneşe ait, güneşle ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şerafeddin
Anlamı : Dinin şereflisi, büyüğü. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şerafet
Anlamı : Şerefli olma hali. Soydanlık, asalet. Hz. Muhammed (s.a.s)'in soyundan olma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şeref
Anlamı : 1. Yücelik, ululuk, izzet, seçkinlik. İyi ahlak ve faziletler sonucu meydana gelen manevi yücelik. 2. İyi ün. İftihar edilecek şey.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şerif
Anlamı : Şerefli, kutsal. Soylu temiz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şerir
Anlamı : Taht. Yatacak yer.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şevket
Anlamı : Azamet, büyüklük, ululuk, debdebe, haşmet.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şevki
Anlamı : Şevkle ilgili, şevke ait, neşeli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şeyban
Anlamı : Saçlarına ak düşmüş yaşlı kimse. Moğol hükümdarlarından birisi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şeyh
Anlamı : 1. Yaşlı adam, ihtiyar. 2. Kabile ve aşiret reisi. 3. Bir sahada üst seviyeye gelmiş, otorite. 4. Tekke ve zaviye reisi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şezre
Anlamı : İşlenmemiş ham altın. Süs için asılan inci ve altın.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şihab
Anlamı : 1. Kıvılcım. Akan yıldız. 2. Cesur, yürekli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şihabeddin
Anlamı : Dinin parlak yıldızı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şiran
Anlamı : Kaleler, hisarlar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şüca
Anlamı : 1. Cesaretli, cesur, yiğit. 2. Aslan ve yengeç arasında yıldız kümesi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şükrü
Anlamı : Şükretme, minnettarlıkla ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Taberi
Anlamı : Büyük İslAm tarihçilerinden biri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Taceddin
Anlamı : Dinin tacı. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Tacettin
Anlamı : Taca ait
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Taci
Anlamı : Taçla ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Tacim
Anlamı : Noktalama, noktalatma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Tacir
Anlamı : Ticareti meslek edinmiş olan,
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Tafra
Anlamı : 1. Yukarıya sıçrama, atlama. 2. Yukarıdan atıp tutma, gururlu davranış. 3. İlmiyyede rütbe, derece alma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Taftin
Anlamı : Akıl erdirme, anlama, tefhim.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Taha
Anlamı : Kur'an-ı Kerim'in 20. suresi. Hz. Ömer'e müslüman olmadan önce okunan ilk sure. Hz. Ömer bu sureden etkilenmiş ve müslüman olmuştur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Tahir
Anlamı : 1. Temiz, pak. 2. Türk musikisinde basit bir makam. 3. Her türlü günah ve ayıptan arı olduğundan Rasulullah (s.a.s)'a bu isim verilmiştir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Tahrim
Anlamı : 1. Haram kılma, kılınma. 2. Kur'an-ı Kerim'in 66. sûresi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Tahsin
Anlamı : Güzel bulma, beğenme. Aferin deme alkışlama.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Tahsir
Anlamı : Hasret bırakma, bırakılma. Hasret etme, edilme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Tahur
Anlamı : Pek temiz, temizleyici.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Tahzir
Anlamı : Yeşil renk verme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Taib
Anlamı : Tevbe eden. Günahlarından dolayı pişmanlık duyup Allah'tan af dileyen, müslüman.Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Taif
Anlamı : Tavaf eden. Dönen, dolaşan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Tail
Anlamı : Fayda, yarar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Tair
Anlamı : Uçan, uçucu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Takat
Anlamı : Güç, kuvvet.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Takdir
Anlamı : 1. Beğenme, değer verme. 2. Allah'ın isteği, Allah'ın yazdığı. İnsan için tesbit edilen hayat çizgisi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Taki
Anlamı : Günahtan haramdan kaçınan, dinine bağlı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Takiyyuddin
Anlamı : Dinde muttaki, Allah'tan hakkıyla korkan kişi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Takrin
Anlamı : Beraber bulundurma, yaklaştırma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Talha
Anlamı : 1. Zamk ağacı. 2. Talha b. Ubeydullah. İslam dinini kabul eden ilk 10 kişiden biri, cennetle müjdelenmiştir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Talib
Anlamı : 1. Talep eden arayan, isteyen; istekli. 2. Alıcı müşteri. 3. Medrese talebesi, talebe. Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Talih
Anlamı : Şans, talih, kader.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Talik
Anlamı : 1. Güleryüzlü. 2. Düzgün söz söyleyen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Tarık
Anlamı : Sabah yıldızı, zühre, venüs, yol. Tarık b. Ziyad (Öl. Şam 720): Berberi asıllı İslam komutanı. Cebeli Tarık'ı geçip İspanya'yı fethetti. İslam egemenliğini sağlayıp Endülüs İslam Devleti'nin kurulmasını sağladı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Tavil
Anlamı : 1. Uzun. Çok süren. 2. Aruzda bir ölçek.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Tayfur
Anlamı : 1. Küçük bir kuş türü. 2. Tayfuriye tarikatını kuran Beyazıd Bestami Ebu Zeyd Tayfur'un adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Taygar
Anlamı : Uçan uçucu. Gaza dönüşen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Tayı
Anlamı : Bir işi kendi isteğiyle yapan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Tayyib
Anlamı : 1. İyi, hoş, güzel ala. 2. Helal, çok temiz. Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Tayyip
Anlamı : İyi, hoş, çok temiz
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Tazim
Anlamı : Ululama, büyük sayma. Saygı gösterme, ikram etme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Teali
Anlamı : Yükselme, ululanma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Tecelli
Anlamı : 1. Görünme, belirme. 2. Kader, talih. 3. Allah'ın lütfuna erişme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Tecmil
Anlamı : Süs, tezyin.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Tefhim
Anlamı : Anlatma, bildirme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Tekmil
Anlamı : Kemale erdirme. Bitirme, bitirilme, tamamlanma, tamamlama. Tam, eksiksizce, bütün, hep.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Tekrim
Anlamı : Ululama, saygı gösterme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Temcit
Anlamı : 1. Ululama, ağırlama. 2. Sabah ezanından sonra okunan, Allah'ın ululuğunu anlatan dua.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Temdih
Anlamı : Çok övme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Temim
Anlamı : 1. Nazar boncuğu, nazarlık. 2. Beşinci Fatımî halifesi el-Aziz'in kardeşinin adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Tenşit
Anlamı : Şenlendirme, keyiflendirme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Tenvir
Anlamı : Aydınlatma, ışıklandırma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Tenzil
Anlamı : İndirme, aşağı düşürme. Azar azar indirme (Kur'an'ın).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Terakki
Anlamı : İlerleme, yükselme, gelişme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Tesmi
Anlamı : İşittirme, işittirilme, duyurma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Tesmin
Anlamı : 1. Sekizleme, sekize çıkarma. 2. Paha biçme, biçtirme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Teşci
Anlamı : Yüreklendirme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Tevekkül
Anlamı : Her şeyi Allah'a bırakarak, yargıya boyun eğme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Tevfik
Anlamı : 1. Uydurma, uygun düşürme. 2. Başarıya ulaştırma. 3. Allah'ın yardımına kavuşma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Tevhid
Anlamı : 1. Birkaç şeyi bir araya getirme. 2. Allah'ın birliğine inanma. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Tevhiddin
Anlamı : Dinin birliği, birleştiriciliği. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Tevil
Anlamı : Durum, biçim. Süs.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Teymin
Anlamı : "Uğurlu olsun" demek.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Teymullah
Anlamı : Allah'a hizmet eden, itaat eden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Tilal
Anlamı : Tepeler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Tufan
Anlamı : 1. Hz. Nuh zamanında Allah'ın kötülüğe sapmış insanları cezalandırmak için gönderdiği bütün dünyayı su ile kaplayan yağmur. 2. Şiddetli yağmur ve sel.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Tufeyl
Anlamı : Asalak, parazit. Sığıntı. İsim olarak kullanılmaz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Tur
Anlamı : 1. Dağ. 2. Delikanlı genç. 3. Gelir, kazanç, verim. 4. Devir, dolaşma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Türabı
Anlamı : Toprakla ilgili. Topraktan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ubab
Anlamı : 1. Pek taşkın, coşkun. 2. Delice akan sel.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ubeyd
Anlamı : (bkz. Ubeyde).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ubeydullah
Anlamı : Allah'ın kulu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ufki
Anlamı : Ufka ait, ufukla ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ukab
Anlamı : 1. Karakuş, kartal, tavşancıl kuşu. 2. Hz. Muhammed'in (s.a.s) (bayrak) sancaklarından birinin adı. 3. Nesir burcu, kartal takım yıldızı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ukbe
Anlamı : Ashabın meşhurlarından: Ukbe b. Nafı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ukde
Anlamı : 1. Düğüm. Zor, karışık, iş. 2. Bir gezegen yörüngesinin her iki ucu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Uknum
Anlamı : 1. Asıl, temel. 2. Hıristiyanlıktaki teslis inancını meydana getiren üç unsurdan her biri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ukul
Anlamı : Akıl, us.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ulvi
Anlamı : Yüksek, yüce, manevi yapısı ön plana çıkabilen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Uraza
Anlamı : 1. Hediye, armağan. 2. Konuğa çıkarılan yiyecek.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Utbe
Anlamı : Meşhur sahabelerden bazılarının ismi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Uzlet
Anlamı : Bir kenara çekilip toplum yaşayışından ayrı kalma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Übab
Anlamı : Şiddetli, taşkın sel suyu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Übey
Anlamı : Sahabedendir. Übey b. Ka'b.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Übeyd
Anlamı : Köle, kölecik, kul.Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Übeydullah
Anlamı : Allah'ın kulu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Übhet
Anlamı : Büyüklük, ululuk.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ümera
Anlamı : Beyler, emirler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ünsi
Anlamı : 1. Alışmış, sokulgan. 2. Arkadaş, dost.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ünzil
Anlamı : Gönderilmiş, indirilmiş, inzal olunmuş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Üstam
Anlamı : 1. Altın veya gümüşten yapılmış at eyeri. 2. Emin, güvenilir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Üveys
Anlamı : İsteyen, arzu eden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Üzeyir
Anlamı : Kur'an-ı Kerim'de adı geçen, peygamber olup olmadığı konusunda ihtilaflı görüşler bulunan kişi. Tevbe suresi 30. ayette ismi geçer.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vabil
Anlamı : İri damlalı yağmur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vacib
Anlamı : 1. Dini (şer'i) bakımdan terkedilmesi doğru ve uygun olmayan, kesinlik bakımından farzdan sonra gelen. 2. Çok lüzumlu, bırakılması mümkün olmayan zaruri. -Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vacid
Anlamı : Yaratan, meydana çıkaran. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vafi
Anlamı : Yeter, tam. Sözünde duran, sözünün eri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vafid
Anlamı : Elçi, temsilci, rasul.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vafir
Anlamı : Çok, bol.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vahab
Anlamı : Bağışlayan, ihsan eden. Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır. "Abd" takısı alarak kullanılırsa daha iyi olur: Abdülvahab.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vahat
Anlamı : Çöl ortasında suyu ve yeşilliği olan yerler. Vahalar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vahdeddin
Anlamı : Dinin tekliği, birliği. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vahdet
Anlamı : 1. Yalnızlık, teklik, birlik. 2. Allah'ı birlemek, şirkten uzaklaşmak. 3. Hakimiyet ve teşri'i (yasa koyuculuğu) yalnız Allah'a ait olarak görmek.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vahdi
Anlamı : Bir ve tek olmayla ilgili
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vahib
Anlamı : Bağışlayan, bağışlayıcı. Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vahid
Anlamı : Bir, tek, yalnız. Allah'ın sıfatlarındandır. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vahiddin
Anlamı : Tek din, dinin tekliği.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vahit
Anlamı : Tek, bir
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vaid
Anlamı : Birini iyiliğe sevk ve kötülükten uzaklaştırmak için korkutma, yıldırma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vail
Anlamı : Sığınan, kurtulan. Sahabe adlarındandır: Vail b. Hucr.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vaiz
Anlamı : Dinsel öğütlerde bulunan kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vakıf
Anlamı : 1. Bir şeyi elde eden, bir işten haberli olan. 2. Duran, ayakta duran. Arafat'ta vakfe yapan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vaki
Anlamı : l.Vuku bulan, olan, düşen, olagelen, rastlayan. 2. Geçen, geçmiş olan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vakkas
Anlamı : Okçu, savaşçı. Sahabe isimlerindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vakur
Anlamı : Ağırbaşlı, temkinli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vali
Anlamı : Bir vilayeti idare eden en büyük memur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Valih
Anlamı : Şaşakalmış, hayret etmiş, hayran.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vamık
Anlamı : 1. Seven, aşık. 2. Vamık ile Azra öyküsünün erkek kahramanı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Varaka
Anlamı : 1. Tek yaprak, tek kağıt. Yazılı kağıt. 2. İlk vahyin gelmesi üzerine Hz. Hatice'nin Hz. Peygamber'i alıp götürdüğü meşhur kişi: Varaka b. Nevfel. 3. Varaka ile Gülşah hikayesinin erkek kahramanı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Varid
Anlamı : 1. Gelen, vasıl olan, erişen. 2. Bir şey hakkında çıkan, söylenen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Varis
Anlamı : 1. Cenab-ı Hakk'ın 99 isminden birisi. Mal ve mülkün, bütün değerlerin son ve gerçek sahibi yüce Allah. 2. Varis kelimesi, müslümanlar kastedilerek de kullanılmıştır. 3. Mirasçı, kendisine miras düşen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vasfi
Anlamı : Vasıfla ilgili, vasfa ait. Nitelikli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vasıf
Anlamı : 1. Vasfeden, vasıflandıran. Bir kimse veya şeyi başkalarından ayıran kendine has hal, nitelik hususiyet. 2. Bir şeyin mahiyeti, sıfatı, tabiatı, karakteri ile bunların tarif ve sayılması.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vasık
Anlamı : Güvenilen, emin, mutemed. Abbasi halifelerinden birinin unvanı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vasıl
Anlamı : Ulaşan, kavuşan, yetişen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vasi
Anlamı : 1. Vasiyeti yerine getiren, vesayeti yüklenen kimse, henüz reşid olmamış çocuğun işlerine bakmakla mükellef kimse. 2. Geniş, açık, enli, bol, kapsayıcı. 3. Her şeyi ihata edici. Bilgisinin boyutları sınırsız. 4. Allah'ın isimlerinden (bkz. Abdülvasi). Kur'an-ı Kerim'de zikredilen isimlerdendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vassaf
Anlamı : Niteliklerini bildirerek anlatan ya da öven. Vassaf el-Hazrat. İranlı tarihçi, yazar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vassal
Anlamı : 1. Vasleden, ulaştıran, birleştiren. 2. Sayfalan yapışan, eski yazılı bir kitabın sayfalarını ayıran sanatkar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vatan
Anlamı : Yurt, ülke.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vazah
Anlamı : Beyaz, güzel yüzlü adam.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vecaheddin
Anlamı : Dinin yüceliği, onuru. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vecdet
Anlamı : Zenginlik, varsallık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vecdi
Anlamı : Coşkunlukla ilgili, coşkunlukla oluşan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vechi
Anlamı : Yüzle ilgili, yüze ait.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vecid
Anlamı : 1. Bir şeyin güzelliği karşısında kendini kaybedecek dereceye gelmek, coşkulanmak. 2. Tanrı sevgisinden dolayı duyulan coşkunluk, sevinç.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vecih
Anlamı : 1. Yüz, çehre. 2. Tarz, üslup. 3. Sebeb, vesile.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vecihi
Anlamı : 1. Güzellik, hoşluk, uygunlukla ilgili.2. Bir kavmin önderi, şeref ve mevki sahibi. Vecihi: Türk tarihçisi. (Kırım 1620).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Veciz
Anlamı : Kısa, derli toplu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vedat
Anlamı : Sevgi, dostluk.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vedi
Anlamı : Başkasının malını saklamakla görevli kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vedid
Anlamı : Dost, sevgisi çok olan. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vedud
Anlamı : 1. Çok muhabbetli, çok şefkatli. 2. Allah'ın isimlerinden. İyi kullarını sevip onlara rahmet ve rızasını irade eden yüce Allah. -(bkz. Abdülvedud). Kur'an'da Hud, ayet: 90; Buruc, ayet: 14'te zikredilmiştir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vefa
Anlamı : 1. Sözünü yerine getirme, sözünde durma, borcunu ödeme. 2. Sevgi, dostluk ve bağlılıkta sebat. Yetme yetişme; ömrü vefa etmedi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vefi
Anlamı : 1. Vefalı, bağlı. 2. Tam, mükemmel, eksiksiz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vefik
Anlamı : Uygun, muvafık, arkadaş, yoldaş, aynı fikirde olan. Ahmed Vefik Paşa.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vefir
Anlamı : Çok, bol.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vehb
Anlamı : Bağışlama, bağış, vergi. Vehb b. Münebbih: Kitabü'l-Kader'in müellifi.Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vehbi
Anlamı : Allah'ın ihsanı sonucu olan. Allah vergisi, fıtri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vehhab
Anlamı : Çok hibe eden, bağışlayan. Sayısız nimetler veren yüce Allah. Bu isim Esmau'l-Hüsna'dan-dır. Kur'an-ı Kerim'de, Al-i İmran, ayet: 8; Sa'd suresi ayet: 9 ve 35'te geçmektedir. (bkz. Abdülvehhab).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vehhac
Anlamı : Çok parıltı. Çok alevli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vekil
Anlamı : 1. Başkasının yerine ve adına hareket eden veya konuşan. 2. Asıl vazifelinin yerine çalışan, bir vazifeyi geçici olarak idare eden. 3. Hükümet üyesi olan kimse, bakan, nazır. 4. Kur'an'da Allah'ın ismi olarak da geçmektedir, (bkz. Abdülvekil).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vekkad
Anlamı : Parlak, aydınlık, ışıklı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vela
Anlamı : Yakınlık, sahiplik. Efendisinin, azat ettiği köle ve cariyesi ile olan münasebeti ve onlar üzerindeki hakkı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Veli
Anlamı : 1. Çocuğun bakımı ve idaresi üzerinde olan, hal ve hareketlerinden sorumlu bulunan kimse. 2. Dost, yakın. 3. Allah'ın sevgili kulu, ermiş evliya. Allah'ın isimlerinden. (bkz. Abdulveli).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Velican
Anlamı : Candan, dost, yakın.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Velid
Anlamı : Yeni doğmuş çocuk. Erkek çocuk, köle. Sahabe isimlerindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Veliyullah
Anlamı : Allah'ın sevgili kulu. Allah'a teslim olmuş, onun hakimiyet ve sultasının dışında hakimiyet ve sulta tanımayan. Yalnızca Allah'ı, rasulünü ve mü'minleri dost edinen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Veliyüddin
Anlamı : Dinin sahibi. Dinin dostu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Velu
Anlamı : Bir şeye fazla düşkün olan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vemiz
Anlamı : Bulut arasından görünen ışık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Verdi
Anlamı : Güle ait, gül ile ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Verka
Anlamı : 1. Yabani güvercin, üveyik. 2. Açık, boz renk.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Verrak
Anlamı : Kağıtçı. Ünlü Arap kelam bilgini: Ebu İsa Muhammed b. Harun el-Verrak.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vesik
Anlamı : Çok sağlam, güçlü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vesim
Anlamı : Güzel yüzlü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Veysel
Anlamı : Aslı Üveys'tir. Kurt anlamında. Veysel Karanı: Raşid halifeler döneminde Şam'dan Medine'ye gelerek yaşamış, Medine-i Münevvere'de itibarlı bir hayat sürmüş. Hadis-i şeriflerde övülmüş meşhur veli. Sıffin savaşında şehid olduğu söylenir. (bkz. Üveys).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Veysi
Anlamı : Yoksul, muhtaç. Veysi: Türk şair, yazar (Üsküp 1625).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vezir
Anlamı : Osmanlı devletinde, askeri ve idari en yüksek derece olan vezirlik rütbesinde olan kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vidad
Anlamı : Sevme, sevgi. Dostluk.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Visali
Anlamı : Kavuşma, ulaşma ile ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Visam
Anlamı : Damgalı, nişanlı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Vusta
Anlamı : 1. Orta, ortada bulunan, arada olan, iç. 2. Orta parmak.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Yafes
Anlamı : Hz. Nuh (a.s.)'un üçüncü oğlu. Tufandan sonra Hazar denizinin kuzeyine yerleşmiştir. Türk soyunun atası olduğu söylenir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Yakub
Anlamı : 1. Erkek keklik. 2. İbranice, "Takib eden, izleyen". -Hz. Yusuf (a.s.)'un babası ve Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamberden (Hz. Ya'kub). Hz. İshak (a.s.)'ın oğlu. Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Yakup
Anlamı : Bir peygamber adı
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Yakzan
Anlamı : Uyanık, gözü açık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Yaser
Anlamı : Bolluk, varlık, zenginlik, varlıklılık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Yasin
Anlamı : Kur'an-ı Kerim'in 36. suresinin başlangıcı. Asıl manası bilinmemekle birlikte, "Ey insan, Ey Seyyid" gibi muhtelif anlamlar çıkarılmıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Yehud
Anlamı : Yahudi, Hz. Ya'kub'un oğlu Yahuda soyundan gelenler, İsrailoğulları.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Yehuda
Anlamı : Hz. Ya'kub'un on iki oğlunun en büyüğü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Yerhum
Anlamı : Erkek kartal.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Yesar
Anlamı : 1. Varlık, zenginlik. 2. Sol, sol tarafı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Yesari
Anlamı : 1. Sol, solla ilgili, sol tarafa ait. 2. Zenginlikle ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Yezid
Anlamı : Emevi halifesi Muaviye'nin 3. oğlu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Yunus
Anlamı : 1. Ilık ve sıcak denizlerde yaşayan, memeli hayvan. 2. Bir takım yıldızın adı. 3. Uzun müddet bir balığın karnında kaldığı rivayet edilen ve Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamberden birisi. Hz. Yunus (a.s.). Kur'an-ı Kerim'in 10. suresi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Yusuf
Anlamı : 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Yümin
Anlamı : 1. Uğur, mutluluk. 2. Bereket.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Yümni
Anlamı : 1. Uğurlu, becerikli. İşi sağ eliyle gören. Kıyamet gününde kitabını sağ tarafından alacak olan. 2. Uğura ait, uğurla ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Yüsr
Anlamı : 1. Kolaylık, rahat. 2. Zenginlik.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zabit
Anlamı : 1. Askere kumanda eden rütbeli asker. 2. Ticaret gemilerinden, geminin hareketini yöneten idareci. 3. İdare etme gücü olan. (Mecaz): Tuttuğunu koparan, dediğini yaptıran kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zafir
Anlamı : Zafer kazanan, üstün gelen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zahid
Anlamı : Zühd sahibi, şüpheli şeyleri bile terkederek günahtan kaçan, Allah korkusuyla dünya nimetlerinden el çeken (kimse) muttaki.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zahir
Anlamı : Parlak, parlak yıldız. Allah'ın isimlerindendir. Kur'an-ı Kerim'de Hadid suresi 3. ayette geçer.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zahit
Anlamı : Dince yasak olan şeylerden sakınan
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zaid
Anlamı : Artan, artıran. -Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zaik
Anlamı : Tad alan, tadıcı, tadan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zaim
Anlamı : 1. Kefil. 2. Prenses, şef.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zakir
Anlamı : Zikreden, ,anan. Allah'ı gerektiği gibi teşbih ve tehmid eden. Kur'an'ı öğüt verici, gerçek bir zikir olarak gören.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zamir
Anlamı : 1. İç, yüz. 2. Yürek, vicdan. 3. Gönülde gizli olan sır. 4. Adın yerini tutan sözcük.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zarif
Anlamı : 1. Nazik ve hoş konuşan, ince ve hoş tavırlı olan kimse, kibar. 2. İnceliği, latifliği ile hoşa giden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zati
Anlamı : 1. Kendiyle ilgili, kendine ait, özel. 2. Özle ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zebih
Anlamı : 1. Kesilmiş veya kesilecek kurban. 2. Hz. İsmail ile Hz. Muhammed'in babası Hz. Abdullah'ın lakabı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zeheb
Anlamı : Altın. (bkz. Zer).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zekai
Anlamı : Zekayla ilgili, zekaya ait.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zeki
Anlamı : 1. Zekalı çabuk anlayan ve kavrayan. 2. Zeka belirten.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zerr
Anlamı : Karınca yumurtası. Ebu Zerr: Ashab-ı Kiram'da zühd ve takvaca meşhur bir zat.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zeval
Anlamı : 1.Yerinden ayrılıp, gitme. 2. Zail olma, sona erme. 3. Güneşin başucunda bulunma zamanı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zevvak
Anlamı : 1. Bir şeyi çok fazla tadan. 2. Bir şeyi çok fazla deneyen. 3. Bir şeyin çok fazla farkına varan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zeyneddin
Anlamı : Dinin zineti, süsü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zeynelabidin
Anlamı : İbadet edenlerin süsü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zeyni
Anlamı : Süsle, bezekle ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zeynullah
Anlamı : Allah'ın süsü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zeynur
Anlamı : (bkz. Zinnur).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zeyyat
Anlamı : Zeytinyağı, zeytinyağı yapan kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zihni
Anlamı : Zihinle, akılla ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zikri
Anlamı : Anma ile ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zinnur
Anlamı : Nurlu, ışıklı, aydınlık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zinnureyn
Anlamı : İki nur sahibi. Hz. Osman'a Hz. Muhammed (s.a.s)'in iki kızıyla evlendiği için bu ad verilmiştir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zivekar
Anlamı : Vekarlı. Vakar dolu. Vakar sahibi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ziya
Anlamı : Aydınlık, parlaklık, nur, ışık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ziyaeddin
Anlamı : Dinin ışığı, aydınlığı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zuhuri
Anlamı : Orta oyununda komik rolünü yapan kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zübeyir
Anlamı : (bkz. Zübeyr).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zübeyr
Anlamı : Yazılı, küçük şey.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zühdi
Anlamı : (bkz. Zühdiye).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Züheyr
Anlamı : 1.Küçük çiçek, çiçekcik. 2. Banet Suad kasidesinin sahibi olan Ka'b'ın kendisi gibi şair olan babası.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zülfi
Anlamı : 1. (bkz. Zülfıkar). 2. Kılıcın kabzasına iliştirilen süs.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zülfikar
Anlamı : 1. Hz. Peygamberin Hz. Ali'ye hediye ettiği çatal ağızlı kılıç. 2. İki parçalı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zülfükar
Anlamı : Hz. Ali'nin ünlü çatal ağızlı kılıcı
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zülfü
Anlamı : Zülfikârla ilgili
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zülkarneyn
Anlamı : 1. İki boynuzlu anlamında. 2. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen şahıs. 3. Büyük İskender.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zümer
Anlamı : 1. Zümreler, gruplar. 2. Kur'an-ı Kerim'in 39. süresi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Duhan
Anlamı : Kuran-ı kerimdeki anlamı kıyamet günü çıkacak duman
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kuzah
Anlamı : Bulut meleği, Gökyüzü
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abitter
Anlamı : İbadet eden kimse
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Huzeyfe
Anlamı : Peygamber efendimizin sır katibinin adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdulkadir
Anlamı : Herşeye güce yeten
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Zahrettin
Anlamı : Dinin zerresi, Dinin çekirdeği
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Batın
Anlamı : Allah ın 99 isminden biri
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Beytullah
Anlamı : Kabe
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Muhammet
Anlamı : 1. Birçok defalar hamdu sena olunmuş, tekrar tekrar övülmüş. 2. Birçok güzel huylara sahip. Hz. Peygamber (s.a.s)’in isimlerindendir. Dedesi Abdülmuttalib tarafından, gökte hak yerde halk övsün niyetiyle bu ad konulmuştur. Kur’an’da dört yerde zikredilmiştir. Bknz. Muhammed
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Tuğrab
Anlamı : Topraktan gelen
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hanzala
Anlamı : Eshâb-ı kirâmdan olan ve Uhud savaşı şehitlerindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bestami
Anlamı : Bir Evliya İsmi
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bedii
Anlamı : Eşi, benzeri olmayan
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Sudeysi
Anlamı : Kabe imamlarından Abdurrahman Es Sudeysi ’nin soyadı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hanifi
Anlamı : Mezhep, Bknz Hanefi
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Damra
Anlamı : Peygamberimizin erkek süt kardeşinin ismidir. Anlamı bilinmiyor.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Şerafettin
Anlamı : Dinin şereflisi, büyüğü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Melikşah
Anlamı : Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı (1072-1092) Alparslan’ın oğlu
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Mihca
Anlamı : Cihad meydanında ilk şehid olan Müslümanın adı. (Bedir Savaşı)
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Azrail
Anlamı : Ölüm meleği
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
Sizinde bildiğiniz erkek isimleri varsa lütfen bize iletiniz. Arapça temel itibari ile Osmanlı döneminde Türkler tarafından çok yoğun kullanıldığı için isim olarak dilimizde birçok çocuk arapça isimler ile adlandırılmış.

4 yorum:

Xayale dedi ki...

Iyi gunler ,Sah Ismayilin fars oldugunu yazmissiniz,Sah Ismail fars degil,aslen azeri,Erdebilde dogulmuadur,fakat Erdebil aslinda Iran topragi degildir,Guney Azerbaycan topraklarindandir

Mehmet Emre Erez dedi ki...

ahmet ismi gerçekten çok güzel isim çok seviyorum hem Hz.Peygamberin isimlerinden biri hem de başbakanımızın allah esirgesin onları burada da güzel anlamı var http://ismininmanasi.com/ahmet-isminin-anlami-nedir.html

Unknown dedi ki...

cok guzel emegi gecen herkezden ALLAH RAZİ OLSUN

Bünyamin Yılmaz dedi ki...

Büyük oğlumun adı Ömer Halis bir ay sonra 2 numara geliyo o da inşallah Muharrem Enes olacak Rabbim herkese sağlıklı sıhhatli en önemlisi hayırlı evlat nasip etsin