Çocuğunuz için anlamlı isimler arıyorsanız, isim anlamları sitesi ile isimleri köken olarak ( Arapça, Kürtçe, Türkçe, Farsça ), kız, erkek, ve unisex isimler olarak size sunuyoruz. Bizzat bebek isimleri seçiminde sorun yaşayan bir bayan, bir anne olarak isim seçimi konusunda yaşadığım tüm zorlukları başkaları yaşamasın diye bu siteyi oluşturma kararı aldım. Dini isimler, eski Türk isimleri, kökenlerine göre isimler, 2007 ve 2008 yıllarının en popüler ve yeni, en güzel bebek isimleri toplanarak sitemizde isim rehberi olarak beğeninize sunulmuştur. Sizinde aklınıza gelen ilginç ve güzel isimler var ise bizimle paylaşabilirsiniz. İnsan yaratılışından bu yana gitgide yaygınlaşan anlamlari olan veya olmayan birçok çeşitlilikte isim arayışına girmiştir. İsim bulma işi bazen anlamları bazense dilsel kökenine göre seçilmeye başlanır oldu. Anne babaya “sen isim bul”, babada anneye “sen isim bul” der ve isim bulma işini içinden çıkılmaz bir hale sokar. Çocuk bir süre isimsizdir… Mevcut isim rehberi taranır ve bir isim listesi oluşturulur. Sözlükler taranır anlamları araştırılır, internetten sorgulama yapılır, soyisim ile uyumu netleştirilmeye çalışılır. Çoçuk hala isimsizdir… Kimi aileler İslami bebek isimleri üzerinde yoğunlaşır, peygamber isimleri, sahabe isimleri gibi isimler tercih edilir. Kimisi manalarından ziyade söylenişini ön plana koyar, Kürtçe,Türkçe vs farketmez. Herkesin bir tarzı vardır bebek isimleri konusunda… Sorun : isimleri ve anlamları…

14 Mart 2008 Cuma

D ile başlayan erkek ve kız bebek isimleri

İsminin anlamını merak etmekten öte insanlar çocuklarına isim ararken kendi isimlerinin anlamlarına takılı verirler. Anlamı ne olursa olsun bir isim, bir hayat tarafından renklendirildiği zaman anlam ifade eder. Kişi isminin ışığıdır, anlamı ışığın içerisinde aranmalıdır.

Erkek ve kız isimleri karışık olarak aşağıda verilmiştir.

D ile başlayan isimler listesi :

İsim : Dadaş
Anlamı : 1. Erkek kardeş. 2. Delikanlı, babayiğit.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dafi
Anlamı : l. Defeden, gideren. 2. Savan, savuşturan, iten.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dağaşan
Anlamı : Dağaşan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dağdelen
Anlamı : (bkz. Dağaşan).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dağhan
Anlamı : Eski Türklerde dağ tanrısı. İsim olarak kullanılmaz.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dağtekin
Anlamı : (bkz. Dağaşan).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dahhak
Anlamı : Çok gülen, çok gülücü. Daha çok lakab olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dahi
Anlamı : Üstün zeka sahibi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dahiye
Anlamı : (bkz. Dahi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Daim
Anlamı : Devamlı sürekli, her zaman.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dalan
Anlamı : 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dalay
Anlamı : Deniz.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Dalayer
Anlamı : Deniz adamı.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Daldal
Anlamı : Kahraman, yiğit-
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dalga
Anlamı : 1. Denizin yel esince oynayıp kabarması. 2. Denizde hareketli su kütlesi.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Dalokay
Anlamı : Çok beğenilen.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dalya
Anlamı : Yıldız çiçeği.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Daman
Anlamı : 1. Etek. 2. Bir dağ silsilesinin eteğinde uzanan bölge.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Damla
Anlamı : 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Dana
Anlamı : 1. Bilen, bilici, bilgin.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Daniş
Anlamı : 1. Bilim, bilgi, ilim. Ehl-i daniş: Bilgi sahipleri. Daniş-Merd: Bilgili, Tanzimattan önce kadıların yanında stajer olarak çalışan kimse. Danişmend: Sultan Melikşah'ın alimlerinden emir Danişmend'in kurmuş olduğu bir Türk devlet ve sülalesi.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Daniyal
Anlamı : Ben-i İsrail peygamberlerinden biri. "Tanrı benim yargıcımdır" anlamına gelir. İki tane Daniyal vardır: a) Babillilcre esir olmuş genç Daniyal, b) Hz. Nuh ile Hz. İbrahim arasında geçen zamanda yaşayan Daniyal.
Kökeni: İbranice
Cinsiyet : Erkek
İsim : Darcan
Anlamı : 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Darekutni
Anlamı : Ebu'l-Hasen Ali b. Ömer. Tanınmış muhaddislerdendir (917-995) yıllan arasında yaşamış 80 yaşında Bağdat'ta vefat etmiştir. Hadis sahasında kıymetli eserleri vardır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Darga
Anlamı : Başkan, lider.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Darimî
Anlamı : Ebu Muhammed b. Abdurrahman. Hadis bilgini. Müslim ve Ebu İsa hadislerini Darimi'den aldıklarını söylerler. En meşhur eseri Camiu's-Sahih'dir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Davud
Anlamı : Kendisine kitap olarak Zebur'un gönderildiği büyük peygamberlerden biri. Kur'an-ı Kerim'de 16 yerde ismi geçer. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: İbranice
Cinsiyet : Erkek
İsim : Davut
Anlamı : Davut peygamberin adı
Kökeni: İbranice
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dede
Anlamı : 1. Ana ve babanın babası. 2. Ced, ata. 3. Çok yaşlı kimse. 4. Mevlevilikte çile doldurmuş, dervişlik gayesine erişmiş ve dergahta hücre sahibi olmuş kimse. 5. Bektaşilerde şeyh, baba. Örfte isim olarak kullanılırken, daha çok lakap olarak kullanılır.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Define
Anlamı : 1. Yere gömülmüş, kıymetli eşya. 2. Kıymet ve değeri olan kimse veya mal.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Defne
Anlamı : Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç.
Kökeni: Yunanca
Cinsiyet : Kız
İsim : Değer
Anlamı : 1. Bir şeyin tam karşılığı, kıymet, baha. 2. Layık. 3. Bir şeyin sahip olduğu yüksek vasıf. 4. Ehliyet, kabiliyet. 5. Kadir, itibar.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Deha
Anlamı : Dahi, zekâca çok üstün olan
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dehna
Anlamı : Kızıl. Kumun rengi dolayısıyla Arabistan'da ıssız iller adıyla anılan bir çölün adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Dehri
Anlamı : Dünyanın sonsuzluğuna inanıp öteki dünyayı inkar eden, ruhun da cesetle birlikte öldüğüne inanan. Materyalist. İsim olarak kullanılmaz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Delal
Anlamı : İnsana hoş, sevimli görünen hal, naz, işve.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Delfin
Anlamı : Yunus balığı.
Kökeni: Yunanca
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Delistan
Anlamı : İlkbaharda birdenbire kabarmış bahçe. Gelişmiş, içinde her türden bitki bulunan, karışık bahçe.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Demet
Anlamı : 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Demir
Anlamı : Dayanıklı ve kullanış sahası geniş, mavimsi esmer renkli bir maden.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Demirağ
Anlamı : � Demirden ağ.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Demiralp
Anlamı : Demir gibi sağlam ve yiğit.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Demiray
Anlamı : Demir gibi.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Demircan
Anlamı : (bkz. Demirağ).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Demirdelen
Anlamı : (bkz. Demirağ).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Demirel
Anlamı : Demir gibi güçlü eli olan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Demirer
Anlamı : Demir gibi güçlü kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Demirhan
Anlamı : Güçlü hükümdar.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Demirkan
Anlamı : Güçlü soydan gelen.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Demirman
Anlamı : Demir gibi güçlü sağlam kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Demiröz
Anlamı : Özü demir gibi güçlü olan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Demirşah
Anlamı : (bkz. Demirhan).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Demirtekin
Anlamı : (bkz. Demirhan).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Demirtuğ
Anlamı : (bkz. Demirtekin).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Demren
Anlamı : Okun ucuna geçirilen demir ya da kemik parçası.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dengiz
Anlamı : (bkz. Deniz).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dengizer
Anlamı : Denizci.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Deniz
Anlamı : 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Denizalp
Anlamı : Yiğit denizci.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Denizcan
Anlamı : (bkz. Denizalp).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Denizer
Anlamı : Deniz adamı, denizci.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Denizhan
Anlamı : 1. Denizlerin hakimi, yöneticisi. 2. Eski Türklerde Deniz tanrısı. İsim olarak kullanılmaz.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Derbend
Anlamı : Kapılar kapısı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Derem
Anlamı : Para, akçe.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Deren
Anlamı : Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Derim
Anlamı : Çadır.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Derin
Anlamı : Yüzeyi tabanından uzak olan
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Derkava
Anlamı : Afrika'nın kuzeybatısında, Fas-Cezayir'i içine alan müslüman tarikatların genel adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Derkavi
Anlamı : Derkava'ya mensup. (bkz. Derkava).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Derman
Anlamı : 1. İlaç. Çare. 2. Takat, kuvvet, güç.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dersu
Anlamı : Hepsi, kamilen, baştan başa hep.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Derviş
Anlamı : 1. Allah için alçakgönüllülüğü ve fukaralığı kabul eden veya bir tarikata bağlı bulunan kimse. 2. Fakir ve muhtaç kimse. 3. Daha çok lakap olarak kullanılır.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Derya
Anlamı : Deniz, büyük nehir.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Deryab
Anlamı : Akıllı, anlayışlı.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Deryace
Anlamı : 1. Küçük deniz. 2. Göl.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Deryadil
Anlamı : Gönlü geniş, herşeyi hoş gören.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Deryanur
Anlamı : Nur denizi, deryası.
Kökeni: Farsça-Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Desen
Anlamı : 1. Renksiz çizim. 2. Kumaş şekli.
Kökeni: Fransızca
Cinsiyet : Kız
İsim : Destan
Anlamı : 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Deste
Anlamı : 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Destegül
Anlamı : Gül demeti, destesi.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Destina
Anlamı : Kader
Kökeni: Yunanca
Cinsiyet : Kız
İsim : Deva
Anlamı : İlaç. Çare, tedbir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Devan
Anlamı : 1. Koşan, seğirten, hızlı yürüyen. 2. Koşmak. Süratle, hızla gitmek.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Devleddin
Anlamı : Dinin mutluluğu, uğuru, büyüklüğü. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Devlet
Anlamı : Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk. Devlet Giray: Kırım hanı (1530-1577). Mübarek Giray'ın oğlu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Devletşah
Anlamı : XV. yy. yetişen en tanınmış İran edebiyatçısı.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Devran
Anlamı : 1. Dünya, felek. 2. Zaman. 3. Talih, yazgı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Devrim
Anlamı : 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Diba
Anlamı : 1. Alacalı ipek kumaş. 2. Atlas.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Dibace
Anlamı : 1. Kitabın başlangıç kısmı, önsöz. 2. Kitapların süslü sayfaları.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Dicle
Anlamı : Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Diclehan
Anlamı : Dicle'nin hükümdarı.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Didar
Anlamı : 1. Yüz, çehre. 2. Görme, görüşme. 3. Görüş kuvveti. 4. Açık meydanda.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Dide
Anlamı : 1. Göz. 2. Gözcü. 3. Gözbebeği. 4. Gözucu.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Didem
Anlamı : Gözüm.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Dihye
Anlamı : Dihye b. Halife. Kelbi kavmine ait, Hz. Rasûlullah (s.a.s)'ın ticaret ortağı. Hoş tavırlı, kibar, zengin bir tacir. Cebrail (a.s.)'in bazen Dihyetü'l-Kelbi suretinde vahiy getirdiği rivayet olunur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dikçam
Anlamı : Çam gibi uzun. Metanetli.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dikmen
Anlamı : 1. Koni biçiminde sivri tepe. 2. Dağların en yüksek yeri. 3. Yayla.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dila
Anlamı : İçten gönülden seven
Kökeni: Bilinmiyor
Cinsiyet : Kız
İsim : Dilan
Anlamı : Gönüller, yürekler.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Dilara
Anlamı : 1. Gönül alan, gönül kapan, gönül okşayan, gönlü dinlendiren. 2. Bugün elde örneği olmayan eski Türk mürekkep makamlarından biri.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Dilaver
Anlamı : Yiğit, yürekli.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dilaviz
Anlamı : Gönlün takıldığı, gönüle takılan.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Dilay
Anlamı : Gönlü aydınlatan ay.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Dilazad
Anlamı : Gönlü bir şeyle ilgili olmayan, gönlü rahat. Özgür.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dilbaz
Anlamı : 1. Gönül eğlendiren. 2. Güzel söz söyleyen. 3. Yüze hoş görünen.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Dilber
Anlamı : Gönül alıp götüren, güzel.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Dilberan
Anlamı : Dilberler, güzeller.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Dilberay
Anlamı : Ay gibi güzel kadın
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Dilbeste
Anlamı : Gönül bağlamış, aşık.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Dildar
Anlamı : 1. Birinin gönlünü almış, sevgili. 2. Abdülbaki Dede'nin terkib ettiği 7 makamdan biri.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Dilderen
Anlamı : Sevgi toplayan, gönül alan, beğenilen.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Dilefruz
Anlamı : Gönül aydınlatan. (bkz. Dilfüruz).
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Dilek
Anlamı : 1. Dilenen şey, arzu, istek. 2. İsteme, arzu etme, dileme.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Dilem
Anlamı : Gönül ilacı.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Diler
Anlamı : İsteyen, dileyen
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Dilercan
Anlamı : Dilekte, istekte bulunan.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dilferah
Anlamı : Gönlü ferah, sevinçli.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Dilfeza
Anlamı : Gönlü genişleten, gönlü artıran.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Dilfüruz
Anlamı : Gönüle ferahlık veren, sevindiren.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Dilge
Anlamı : Güzel konuşan kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Dilhan
Anlamı : Gönülden söyleyen, içten konuşan.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dilhan
Anlamı : İçten, gönülden söyleyen
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Dilhun
Anlamı : İçi kan ağlayan.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dilkeste
Anlamı : Gönül çekici.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Dilman
Anlamı : (bkz. Dilmen).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Dilmen
Anlamı : 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Dilnur
Anlamı : Gönlü nurlu.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Dilrah
Anlamı : Gönül yolu.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Dilruba
Anlamı : 1. Gönül kapan, gönül alan. 2. Tahminen 2 asırlık bir makam.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Dilsafa
Anlamı : Gönlü şen, rahat, dertsiz.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dilsaz
Anlamı : Gönül yapan.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dilsuz
Anlamı : Gönül yakan, yürek yakıcı.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Dilşad
Anlamı : Gönlü hoş, sevilmiş.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Dilşah
Anlamı : Gönül hükümdarı, şahı.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dilşat
Anlamı : Gönlü hoş,sevinçli
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Dilşükufe
Anlamı : Gönül çiçeği.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Dinç
Anlamı : Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dinçay
Anlamı : Kuvvetli ay.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dinçer
Anlamı : Kuvvetli kimse, genç, erkek, yiğit.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dindar
Anlamı : Allah'a inanmış, bağlanmış olan kimse.
Kökeni: Farsça-Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dirahşan
Anlamı : Parlak, parlayan.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Dirayet
Anlamı : Zeka, bilgi, kavrayış.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Direm
Anlamı : 1. Akça, para. 2. Gümüş para.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Diren
Anlamı : Toplayan,dirgen, genellikle harmanda sapları yaymaya yarayan demirden, çatallı bir tarım araç,
Kökeni: Bilinmiyor
Cinsiyet : Kız
İsim : Direnç
Anlamı : Karşı koyan kuvvet, mukavemet.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dirican
Anlamı : Güçlü, canlı kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Diriğ
Anlamı : Esirgeme, acıma.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dirsehan
Anlamı : Dede Korkut hikayelerinde, çocuğu olmadığı için hor görülen sonra da Boğaç Han adında yiğit bir oğula sahip olan kahramanın adı.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Diyar
Anlamı : Memleket
Kökeni: Bilinmiyor
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Dizdar
Anlamı : Kale muhafızı.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Doğa
Anlamı : Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Doğan
Anlamı : Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Doğanalp
Anlamı : (bkz. Doğan).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Doğanay
Anlamı : Ayın ilk günleri.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Doğanbey
Anlamı : Doğan gibi atik ve cesur bey. Doğan bey: Niğbolu kalesini haçlılara karşı koruyan Osmanlı beyi Yıldırım Bayezid dönemi.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Doğanbike
Anlamı : (bkz. Doğan).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Doğaner
Anlamı : Güçlü, kuvvetli, yiğit.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Doğangün
Anlamı : Sabahın ilk ışıklan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Doğanhan
Anlamı : (bkz. Doğanbey).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Doğannur
Anlamı : Nurun doğması.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Doğanten
Anlamı : Şafak vakti.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Doğay
Anlamı : Ayın doğması.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Doğu
Anlamı : 1. Doğma bölgesi. 2. Güneşin doğduğu yön, şark.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Doğuhan
Anlamı : Doğu ülkesinin hükümdarı, hakimi.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Doğukan
Anlamı : (bkz.. Doğuhan).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dolunay
Anlamı : Tam yuvarlak halde görünen ay, bedir, bedr-i tam.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Dora
Anlamı : (Türkçe)1. En yüksek yer, uç.2. Bir şeyin üst kısmı, yukarısı, tepe.3. Dağ doruğu.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Doruk
Anlamı : Tepe, ağaç tepesindeki körpe filiz.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Doyum
Anlamı : Ganimet almış.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Döndü
Anlamı : 1. Henüz evlenmemiş kız. 2. Örfte devamlı erkek çocuğu olan ailenin son doğan çocuğu kız olursa döndü adını koyarlardı.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Döne
Anlamı : Karşı ziyarette bulunma. (bkz. Döndü).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Ducihan
Anlamı : İki cihan, dünya ve ahirct.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Dudu
Anlamı : 1. Hanım, küçük kardeş. 2. Papağan, tuti. Bir papağan cinsi. 3. Abla, yaşlı ermeni kadın.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Duha
Anlamı : 1. Kuşluk vakti. 2. Kur'an-ı Kerim'de 93. surenin ismi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Duhter
Anlamı : Kerime, kız.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Dumrul
Anlamı : Dede Korkut hikayelerinde geçen bir kahramanın adı.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Durak
Anlamı : 1. Yolu taşıyan araçların düzenli olarak durdukları yer. 2. Durma, dinlenme. 3. Cümle sonuna konulan nokta.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Durali
Anlamı : (bkz. Dursunali).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Duran
Anlamı : Hareketsiz halde bulunan, sabit.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Duranay
Anlamı : Ayın en uzun süre gökyüzünde kaldığı zaman.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Durcan
Anlamı : Canlı kal, ömrün uzun olsun.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Durdu
Anlamı : (bkz. Dursaliha).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Durhal
Anlamı : Hal üzere kal, olduğun gibi kal
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Durkadın
Anlamı : (bkz. Dursaliha).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Durkaya
Anlamı : Çocukları devamlı ölen ailelerin yeni doğan çocuklarına verdikleri isim.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Durmuş
Anlamı : (bkz. Dursun).*
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Durna
Anlamı : Bir cins kuş. Turna.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dursaliha
Anlamı : Erkek çocuğu olmayan ailelerin en son doğan kız çocuklarına verdikleri ad.
Kökeni: Türkçe-Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Dursun
Anlamı : Çocukları devamlı ölen ailelerin yeni doğan çocuklarına verdikleri ad.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dursunali
Anlamı : Kız çocuğu olmayan ailelerin en son doğan erkek çocuklarına verdikleri isim.
Kökeni: Türkçe-Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Duru
Anlamı : Saf, berrak.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Durualp
Anlamı : Özü temiz yiğit.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Durucan
Anlamı : (bkz. Durualp).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Durugül
Anlamı : Temiz, saf gül.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Duruhan
Anlamı : (bkz. Durualp).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Durukan
Anlamı : (bkz. Durualp).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Durul
Anlamı : 1. Berrak, saf duruma gel. 2. Dibe çöken şey, tortu.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Durusan
Anlamı : Temiz olarak tanınmış kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Durusoy
Anlamı : (bkz. Durusan).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Duyal
Anlamı : Duygulu, duyarlı, çabuk duygulanan
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Duygu
Anlamı : 1. His. 2. Duyulan, işitilen, hissedilen şey.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Duysal
Anlamı : Duymakla, hissetmekle ilgili olan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Dücane
Anlamı : sahabe-i kiramdan önemli bir şahsiyetin adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Düden
Anlamı : 1. Yer altında akan suların kireçli tabakaları eriterek meydana getirdikleri tabii kuyu. 2. Bataklık, girdap.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Dülfin
Anlamı : Arap astronomları tarafından Delphinus yıldız kümesine verilen isim.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Dündar
Anlamı : 1. Eski Fars hükümdarı. 2. Arkayı gözeten, koruyan asker.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dünya
Anlamı : Yeryüzü
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Dürdane
Anlamı : 1. İnci tanesi. 2. Sevgili, kıymetli.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Dürefşan
Anlamı : 1. İnci serpen. 2. İnci gibi söz söyleyen ağız.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Düriyye
Anlamı : 1. İnci gibi parlayan, parlak. 2. Parıltılı yıldız.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Dürnur
Anlamı : İnci ışığı.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Dürre
Anlamı : İnci tanesi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Dürriye
Anlamı : İnci gibi parlayan
Kökeni: Bilinmiyor
Cinsiyet : Kız
İsim : Dürüst
Anlamı : 1. Doğru, düzgün, sağlam. 2. Bütün, tam.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dürveş
Anlamı : İnci gibi.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Düzey
Anlamı : Seviye karşılığı olarak uydurulmuş olmayan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Düzgün
Anlamı : 1. Girintisi, çıkıntısı, pürüzü olmayan. 2. Düzeltilmiş, tesviye edilmiş. 3. İyi düzen verilmiş. 4. İntizamlı, nizamlı. 5. Yolunda, rayında. 6. Kadınların yüzlerine sürdükleri beyaz veya kırmızı boya.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Dilvin
Anlamı : Güzel konuşan,tatlı dilli (Cennet kapısında bekleyen meleklerin adı)
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Duhan
Anlamı : Kuran-ı kerimdeki anlamı kıyamet günü çıkacak duman
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Darya
Anlamı : Allah’ın Lutfu
Kökeni: Yunanca
Cinsiyet : Kız
İsim : Doğaç
Anlamı : Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem
üreten, kendiliğinden olan
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Denizmen
Anlamı : Denizci, deniz adamı,
denizi seven
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dağıstan
Anlamı : Halkının kökü türk olan bir kuzey kafkasya ülkesi.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Defnenaz
Anlamı : Yaprakları güzel kokulu bir ağaç türünün adı ile Naz kelimelerinin birleşiminden oluşan bir isimdir.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Dilayla
Anlamı : Anlamı ve kökeni hakkında fikir sahibi olanlar bizi bu konuda aydınlatabilirlerse çok seviniriz.
Kökeni: Bilinmiyor
Cinsiyet : Kız
İsim : Damra
Anlamı : Peygamberimizin erkek süt kardeşinin ismidir. Anlamı bilinmiyor.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dilemnur
Anlamı : Nurlu gönül ilaci
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız

1 yorum:

taner dedi ki...

dağlar ismi erkek ismimi kız ismimi cwp beklıyorum