Çocuğunuz için anlamlı isimler arıyorsanız, isim anlamları sitesi ile isimleri köken olarak ( Arapça, Kürtçe, Türkçe, Farsça ), kız, erkek, ve unisex isimler olarak size sunuyoruz. Bizzat bebek isimleri seçiminde sorun yaşayan bir bayan, bir anne olarak isim seçimi konusunda yaşadığım tüm zorlukları başkaları yaşamasın diye bu siteyi oluşturma kararı aldım. Dini isimler, eski Türk isimleri, kökenlerine göre isimler, 2007 ve 2008 yıllarının en popüler ve yeni, en güzel bebek isimleri toplanarak sitemizde isim rehberi olarak beğeninize sunulmuştur. Sizinde aklınıza gelen ilginç ve güzel isimler var ise bizimle paylaşabilirsiniz. İnsan yaratılışından bu yana gitgide yaygınlaşan anlamlari olan veya olmayan birçok çeşitlilikte isim arayışına girmiştir. İsim bulma işi bazen anlamları bazense dilsel kökenine göre seçilmeye başlanır oldu. Anne babaya “sen isim bul”, babada anneye “sen isim bul” der ve isim bulma işini içinden çıkılmaz bir hale sokar. Çocuk bir süre isimsizdir… Mevcut isim rehberi taranır ve bir isim listesi oluşturulur. Sözlükler taranır anlamları araştırılır, internetten sorgulama yapılır, soyisim ile uyumu netleştirilmeye çalışılır. Çoçuk hala isimsizdir… Kimi aileler İslami bebek isimleri üzerinde yoğunlaşır, peygamber isimleri, sahabe isimleri gibi isimler tercih edilir. Kimisi manalarından ziyade söylenişini ön plana koyar, Kürtçe,Türkçe vs farketmez. Herkesin bir tarzı vardır bebek isimleri konusunda… Sorun : isimleri ve anlamları…

14 Mart 2008 Cuma

E ile başlayan erkek ve kız bebek isimleri

E ile başlayan kız ve erkek isimleri ve isim anlamları :İsim : Eban
Anlamı : Eban b. Osman b. Affan: Hz. Osman'ın üçüncü oğlu olup valilik etmiştir. Cemel vakasında Hz, Aişe'ye refakat etmiştir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebbedullah
Anlamı : Allah ebedi eylesin, daim eylesin.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebecen
Anlamı : Akıllı çocuk.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebed
Anlamı : Sonu olmayan gelecek.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Eber
Anlamı : Hayırlı, şerefli, faziletli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Ebher
Anlamı : En parlak.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebra
Anlamı : 1. Ürkme, kaçma. 2. Birden bire ölme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebrar
Anlamı : 1. Hayır sahipleri. 2. İyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar. Şeş Ebrar: Altı hayır sahibi, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Ebru
Anlamı : 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsn-ü hat'ta kullanılır.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Ebu
Anlamı : Baba, ata. (bkz. Ebi, peder).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebu Ali Sina
Anlamı : (İbn Sina). Ali Sina'nın babası anlamında. Ünlü Türk bilgini.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebu Cehil
Anlamı : (Ebu'l-Hakem Amr b. Hişam b. el-Muğire) İslam'ın doğuşunda müslümanların en büyük düşmanlarından. Mekkeli müşrik. Müslümanlara en büyük işkeneler onun tarafından yapıldı. Cehalet ve bilgisizliğin babası anlamında Ebu Cehil denildi. Hakkında ayetler indi. Bedir savaşında İslam mücahidi İbn Mes'ud tarafından öldürüldü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebu Davud
Anlamı : Süleyman b. el-Eşas es-Sicistani. Kütüb-i Sitte'den birisi olan Sünen-i Ebu Davud'un müellifi. Büyük hadis bilgini. 500.000 hadis arasından seçtiği 4800 hadisten oluşan Sünen'i, ahlak, tarih ve fıkıhla ilgili meseleleri içerir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebu Eyyub El-Ensari
Anlamı : Asıl adı Halid b. Seyd'dir. Sahabedendir. Rasûlullah Medine'ye geldiğinde ilk önce onun evinde misafir oldu. İstanbul'a kadar gelip Bizanslılarla savaştı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebu Hanife
Anlamı : (Nu'man b. Sabit). Hanefi mezhebinin kurucusu. Müetehid, alim. (Küfe 699-Bağdat 787). Kabil'den gelen büyük babası Kufe'ye yerleşti. İslami ilimler sahasında mükemmel bir eğitim gören İmam-ı Azam ictihad edebilecek seviyeye geldi. Devrinin en meşhur bilginidir. Küfe kadılığı teklifini reddedince Halife Mansur onu hapse attırdı. Hapishanede iken vefat etli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebu Hureyre
Anlamı : Suffe ashabındandır. Birçok hadis rivayet etmiştir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebu Ubeyde B. El-Cerrah
Anlamı : (571-639) (Amr b. Abdullah). İslami ilk kabul eden sahabelerden biri. Cennetle müjdelenmiştir. Çeşitli cephelerde ordu komutanlığı yaptı. Suriye'de vefat elti.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebu Zer
Anlamı : Altın sahibi, servet ve zenginlik sahibi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebu Zer El-Gıfari
Anlamı : -Sahabedendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebubekir
Anlamı : Deve yavrusunun babası. Hulefa-i Raşidin'in ilkidir. Hz. Ebubekir'in lakabı. Rasûlullah (s.a.s)'ın nübüvvetinden önce de sonra da en yakın arkadaşı olmuştur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebyar
Anlamı : Pek ak, pek beyaz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Ece
Anlamı : 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Ecegül
Anlamı : (bkz. Ece).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Ecehan
Anlamı : (bkz. Ece).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Ecem
Anlamı : Kraliçem, benim sultanım
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Ecemiş
Anlamı : Çok bilmiş.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ecer
Anlamı : Yeni, güzel, iyi.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Echer
Anlamı : 1. Son derece güzel kadın. 2. Gündüz iyi görmeyen karmaşık gözlü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Ecir
Anlamı : 1. Bir iş ya da emek karşılığı verilen şey. 2. Sevap. 3. Aziz sevgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ecmel
Anlamı : En güzel, en yakışıklı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Ecrin
Anlamı : Allah’ın hediyesi anlamını taşımaktadır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Ecved
Anlamı : 1. En iyi olan. 2. Eli açık cömert. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak okunur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eda
Anlamı : 1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Edagül
Anlamı : (bkz. Eda).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Edebali
Anlamı : (Öl: 1325). Osman Gazi'nin kayınpederi ve hocası. Osmanlı imparatorluğunun kuruluşunda önemli bir rolü oldu.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Edgü
Anlamı : İyi.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Edgüalp
Anlamı : İyi yiğit.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Edgüer
Anlamı : (bkz. Edgü).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Edgükan
Anlamı : (bkz. Edgü).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Edhem
Anlamı : Karayağız at. -Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. İbrahim Edhem: İslam tarihinde meşhur sofi
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Edib
Anlamı : 1. Edepli, terbiyeli, zarif, nazik. 2. Edebiyatla uğraşan kimse. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. Edip Ahmet Yükneki: (XII. yy.) Türk şair yazar. Tek ve önemli yapıtı Süleymaniye kütüphaneside mevcut olan Atabetul Hakayık isimli eserdir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Edibe
Anlamı : (bkz. Edip).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Edim
Anlamı : Fiil, amel.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Edip
Anlamı : Edepli terbiyeli / Edebiyatla ilgilenen kişi
Kökeni: Bilinmiyor
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ediz
Anlamı : 1. Yüksek, yüksek yer. 2. Ulu, yüce, değerli.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Edris
Anlamı : (bkz. İdris).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Edviye
Anlamı : Devalar, ilaçlar, çareler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Efadil
Anlamı : Pek mümtaz olanlar, çok bilgililer.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Efahim
Anlamı : En ulu, pek büyük ve saygıya layık kimseler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Efazıl
Anlamı : (bkz. Efadıl).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Efdal
Anlamı : 1. Çok faziletli, yüksek derecede. 2. Tercihe şayan, müreccah.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Eftal
Anlamı : En değerli en yüksek.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Efe
Anlamı : 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Efecan / Afacan
Anlamı : Hareketli, ele avuca sığmaz, akıllı
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Efekan
Anlamı : Efe soyundan gelen.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Efgan
Anlamı : Figan, ağlayıp inleme, feryat.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Efgen
Anlamı : 1. Düşüren, yıkan, yere atan. 2. Alıcı, yakıcı, düşürücü. (bkz. Figen).
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Efhem
Anlamı : 1. Çabuk anlayan. 2. Zihni açık olan. 3. Daha ulu, çok büyük şeref sahibi fehametli. (bkz. Fehamet).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Efide
Anlamı : Yürekler, kalpler, gönüller.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Efil
Anlamı : Rüzgar, dalgalanma.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Efkar
Anlamı : 1. Düşünceler. 2. İç sıkıntısı, kaygı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Efken
Anlamı : Düşkün.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eflak
Anlamı : 1. Semalar, felekler, yükler, küreler, zamanlar. 2. Bahtlar, talihler, kaderler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eflaki
Anlamı : Gökte oturan melek. Eflaki Şemseddin Ahmet Dede: (1360). Osmanlı sufi ve yazar. Mevlana'ya dair Menakıbü'l-Arifin adlı eserin müellifi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eflatun
Anlamı : 1. Açık mor. 2. Aristo'nun hocası, Sokrat'ın talebesi, ünlü Yunan filozofu.
Kökeni: Yunanca
Cinsiyet : Erkek
İsim : Efrahim
Anlamı : Hz. Yusuf un ikinci oğlu. Orta Filistin'de yerleşen İsrail kabilesine adını verdiği söylenir. Bu kabile Hz. Süleyman'ın ölümünden sonra asıl İsrail topluluğunun 12 kola ayrılmasında etken oldu.
Kökeni: İbranice
Cinsiyet : Erkek
İsim : Efras
Anlamı : Atlar, beygirler, kısraklar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Efrasiyap
Anlamı : Turan Türkleri büyük kahraman kağanının Farsça adı. Alp er Tonga asıl adıdır. Büyük İskender'den evvel yaşamıştır. Kaşgar'daki ilk müslüman Türk sülalesi Karahanlıların Afrasiyab neslinden geldiği söylenmektedir. Alper Tonga Hüsrev tarafıandan öldürülmüştür.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Efraz
Anlamı : Kaldıran, yükselten. Firar. Yükselten, mümtaz, büyük, meşhur, maruf.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Efridun
Anlamı : Cemşid soyundan anlayış ve zekasıyla meşhur bir İran hükümdarı.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Efrug
Anlamı : 1. Parıltı, ışık. 2. Nur.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Efruz
Anlamı : 1. Şule, parıltı. 2. Aydınlatan, parlatan. 3. Tutuşturan, yakan. Gösterişli güzel.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Efsa
Anlamı : Sihirbaz. Efsuncu. İnsanı teshir edici. | cennet ırmaklarından birinin adı
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Efsane
Anlamı : 1. Asılsız hikaye. 2. Masal, boş söz, saçma sapan lakırdı. Dillere düşmüş, maşhur olmuş hadise.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Efser
Anlamı : 1. Taç. 2. Subay., (bkz. İklil).
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Efsun
Anlamı : 1. Efsun, büyü, sihir, gözbağcılık, (bkz. Füsun).
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Efşan
Anlamı : Eklendiği kelimelere "saçan, dağıtan, serpen, silken" manası verir.. Gülefşan: Gül saçan.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Eftalya
Anlamı : Bir dönemin ünlü gayrimüslim ses sanatçısı Denizkızı Eftalya'dan
Kökeni: Yunanca
Cinsiyet : Kız
İsim : Efza
Anlamı : Artmak, çoğalmak.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Ege
Anlamı : 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Egehan
Anlamı : Engin denizlerin hükümdarı
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Egemen
Anlamı : Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "man-men" şeklinde isim yapım eki vardır.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Egenur
Anlamı : (bkz. Ege).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Egesel
Anlamı : (bkz. Ege).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eğilmez
Anlamı : Başkalarının baskısını ve üstünlüğünü kabul etmeyen, baş eğmeyen.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eğin
Anlamı : sırt, arka.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ehad
Anlamı : 1. Bir, tek. 2. İlk sayı. 3. Allah'ın isimlerinden, bir ve tek olan Allah. İsim olarak kullanılmaz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Ehil
Anlamı : 1. Sahip, malik. 2. Becerikli, yetenekli. 3. Karı-kocadan her biri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ehlimen
Anlamı : inançlı inanan kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ehliyet
Anlamı : 1. İşe yarar halde bulunuş, bir işi hakedebilecek durumda bulunuş, selahiyet, yetki. 2. Mahirlik, iktidar, liyakat, kabiliyet, kifayet, mensubiyet. 3.İktidar, kabiliyet ve liyakat vesikası.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Ehlullah
Anlamı : 1. Allah'ın adamı, veli, evliya. 2. Allah'a teveccüh etmiş, kulluğunu yanlız ona yöneltmiş. Küfür ehlinden, ve şirkten kaçınan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ejder
Anlamı : Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü
Kökeni: Bilinmiyor
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ekabir
Anlamı : Rütbece, görgü ve faziletçe büyük olanlar, devlet ricali.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ekber
Anlamı : Daha büyük, çok büyük, en büyük, pek büyük, azam. -Allah'ın sıfatlanndandır. Kur'an-ı Kerim'de 23 yerde geçer. İsim olarak kullanılması iyi değildir. Hindistan'a hakim olan Türk hükümdarı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eke
Anlamı : 1. Bilgili, deneyli, olgun. 2. Kurnaz, açıkgöz. 3. Bilmiş çocuk. 4. Dahi.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ekemen
Anlamı : (bkz. Eke).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eker
Anlamı : Toprakla uğraşan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ekim
Anlamı : 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Ekin
Anlamı : 1. Ekilmiş tahılın sürmüşü, tarlada bitmiş tahıl. 2. Kültür.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Ekiner
Anlamı : (bkz. Ekin).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ekmel
Anlamı : l. Daha, pek kamil, mükemmel ve kusursuz olan. 2. En uygun, en eksiksiz. 3. Ekmel-i Enbiya: Hz. Rasûlullah (s.a.s). 4. Dinin tamamlanması. Maide suresi ayet, 3.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ekmeleddin
Anlamı : 1. Dinin en olgunu, en olgunlaştırdığı isim. 2. Dinin tamamı. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. (bkz. Ekmelettin).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ekrem
Anlamı : 1. Daha, en kerim. 2. Çok şeref sahibi, pek cömert, çok eli açık. Ekremü'l-Ekremin: Cenab-ı Hak. (Alak suresi: 3 ).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ekvan
Anlamı : Varlıklar, alemler, dünyalar. (bkz. Evren).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ela
Anlamı : Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Elanur
Anlamı : (bkz. Ela).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Elburz
Anlamı : 1. Kafkaslarda en yüksek dağ. 2. Uzun boylu yakışıklı kimse.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Elçi
Anlamı : 1. Başka bir devlet nezdinde devletini temsil eden kişi. 2. Sefir. 3. Allah'ın gönderdiği rasul ve nebiler.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Elçim
Anlamı : Deste demet tutam
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Elçin
Anlamı : Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Eldem
Anlamı : Sevimli, cana yakın
Kökeni: Bilinmiyor
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eldemir
Anlamı : Demir gibi güçlü el.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Elfaz
Anlamı : Sözler, sözcükler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Elfida
Anlamı : Feda etme, gözden çıkarma, verme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Elfiye
Anlamı : l1000 mısralık manzume. 2. Manzum risaleler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Elgin
Anlamı : Garip, yurdundan ayrılmış.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Elhan
Anlamı : Nağmeler, ezgiler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Elif
Anlamı : 1. İslami alfabenin ilk harfi. Ebccd hesabında değeri birdir. 2. Musikide "la" notasını ifade için kullanılır. 3. Ülfet eden, dost, tanıdık. 4. Alışmış, alışkın, alışık. İki kelimeli isimler yapılabilir (Elif Beyza, Elif Nur v.s.).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Elife
Anlamı : (bkz. Elif).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Elmas
Anlamı : 1. Bilinen kıymetli taş. 2. Pek sevgili ve kıymetli. 3. Billurlaşmış saf ve şeffaf karbon. 4. Ucunda sivri bir elmas parçası bulunan ve cam kesmekte kullanılan alet.
Kökeni: Yunanca
Cinsiyet : Kız
İsim : Elvan
Anlamı : Levnler, renkler, çok renkli, polikrom.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Elvida
Anlamı : Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun yollu ayrılık hitabı, (bkz. el-Firak, el-Veda).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Elyesa
Anlamı : Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bir peygamber.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eman
Anlamı : 1. Emniyet. 2. Himaye, masuniyet. Güvence. Müslüman her ferde eman verebilir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Emanet
Anlamı : 1. Emniyet edilen kimseye bırakılan şey, eşya veya kimse. 2. Osmanlı devletinde bazı devlet dairelerine verilen isim.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Emanetullah
Anlamı : Allah'ın emaneti.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Emanullah
Anlamı : 1. Allah'ın emaneti. Devletin tebası, halk, millet.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Emeç
Anlamı : 1. Hedef. 2. Yamaç. 3. Henüz memeden kesilmemiş buzağı.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Emek
Anlamı : 1. Uzun, yorucu ve özenli çalışma. 2. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Emel
Anlamı : 1. Ümit. 2. Şiddetli arzu, hırs, tamah. 3. Uzun zamanda gerçekleşebilecek arzu. 4. İnsan ömrünün yetmeyeceği hülyalar, kuruntular.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Emin
Anlamı : 1. Korkusuz kimse. 2. Emniyette olan. 3. İnanan, güvenen. 4. İnanılır, güvenilir. 5. Şüpheye düşmeyen, kati olarak bilen. 6. Emanet olarak idare edilen dairelerin başı. 7. (Hz. Muhammed (s.a.s) ve Cebrail'in adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Emine
Anlamı : 1. Arapça'daki Amine kelimesinin Türkçeleştirilmiş şeklidir. 2. Peygamberimizin annesi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Emir
Anlamı : 1. Bir kavmin, bir şehrin başı. 2. Büyük bir hanedana mensup kimse. 3. Peygamberimizin soyundan gelen. 4. Kumandan. 5. Abbasi devletinde başkomutan. 6. Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat'tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Emir Sultan
Anlamı : I. Beyazıd zamanında Buhara'dan Bursa'ya hicret eden mutasavvıf.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Emire
Anlamı : (bkz. Emir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Emirhan
Anlamı : (bkz. Emir). "Emir" kelimesine "han" eki getirilerek iki isimden meydana gelmiştir.
Kökeni: Arapça-Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Emrah
Anlamı : Anadolu saz şairlerinden.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Emran
Anlamı : Kürkler, hayvan derileri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Emre
Anlamı : Aşık. Mübtela. Vurgun.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Emreddin
Anlamı : Dinin emrettiği. Türk dil kuralları açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Emri
Anlamı : Emirle ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Emriye
Anlamı : (bkz. Emri).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Emrullah
Anlamı : Allah'ın emri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Emsal
Anlamı : 1. Kıssalar, hikayeler, destanlar. 2. Numuneler, örnekler. 3. Eş benzer. 4. Yatış denk. 5. Katsayı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Enam
Anlamı : 1. Bütün mahlukat, yaratılmış her şey. 2. Halk, insanlar. Seyyidü'l-Enam: Halkın ulusu Rasûlullah (s.a.s). 3. Kur'an-ı Kerim'in 6. Suresinin adı. 4.Bazı ayet ve duaları içeren dua kitabı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Enbiya
Anlamı : Peygamberler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ender
Anlamı : çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ener
Anlamı : En yiğit, en kahraman kişi.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Energin
Anlamı : En olgun, çok olgun.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Enes
Anlamı : 1. İnsan. 2. Enes b. Malik: (Basra 709). Rasûlullah (s.a.s)'den çok hadis nakleden sahabelerdendir. Hicretten sonra annesi onu, 10 yaşındayken Rasûlullah (s.a.s)'ın hizmetine vermiştir. Rasûlullah (s.a.s)'ın vefatına kadar yanında kalmıştır. 97-107 yaşına kadar yaşadığı rivayet edilmektedir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Enfa
Anlamı : Çok yararlı, daha çok faydalı, (bkz. Nafi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Enfal
Anlamı : 1. Ganimet. 2. Kur'an-ı Kerim'in 8 suresinin adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Enfes
Anlamı : Çok güzel, en güzel.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Engi A Y
Anlamı : (bkz. Engin).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Engin
Anlamı : 1. Ucu, bucağı görünmeyecek kadar çok geniş. 2. Denizin kıyıdan çok uzaklarda bulunan geniş bölümü, açık deniz. 3. Değer ve fiyatı düşük olan. 4. Yüksekte olmayan, alçak yer.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Enginalp
Anlamı : Değerli yiğit.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Enginer
Anlamı : İyi, güzel, değerli insan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Enginiz
Anlamı : İz bırakacak kadar değerli insan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Enginsoy
Anlamı : Geniş soydan gelen.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Enginsu
Anlamı : Açık deniz.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Engintalay
Anlamı : Büyük deniz, okyanus.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Engür
Anlamı : 1. Çok gür. 2. Bereketli.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Enhar
Anlamı : Irmaklar, çaylar. Enhar. Kur'an-ı Kerim'de cennetlerin altlarından akan ırmaklar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Enis
Anlamı : 1. Dost arkadaş. 2. Yar, sevgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Enise
Anlamı : (bkz. Enis).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Ensar
Anlamı : 1. Yardımcılar, muavinler, müdafiler, koruyucular. 2. Medine'ye hicretle Mekkeli muhacirlere yardım eden, Medineli müslümanlara verilen ad. Kur'an-ı Kerim'de çok geçen kelimelerden birisidir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ensarullah
Anlamı : Allah yolunda Rasûlullah (s.a.s)'a yardım edenler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Envar
Anlamı : Ziyalar, aydınlıklar, ışıklar, parlaklıklar. (bkz. Ziya).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Enver
Anlamı : Daha nurlu, en nurlu, çok parlak.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eracar
Anlamı : Becerikli erkek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erakalın
Anlamı : Alnı ak, dürüst erkek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erakıncı
Anlamı : Yiğit akıncı.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eraksan
Anlamı : Temiz adlı yiğit.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eralkan
Anlamı : Al kanlı yiğit.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eralp
Anlamı : Yiğit erkek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eraltay
Anlamı : (bkz. Eralp).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eranay
Anlamı : Yetişip gelen ay
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erandaç
Anlamı : (bkz. Eraltay).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eranıl
Anlamı : � Yiğitliğinle anıl, tanın.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eraslan
Anlamı : Aslan gibi, güçlü kuvvetli erkek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eravend
Anlamı : 1. Şevk, arzu, istek. 2. Şan, şeref.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eray
Anlamı : Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan. (bkz. İlkay).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erbaşat
Anlamı : (bkz. Eralp).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erbatur
Anlamı : Cesur, yiğit.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erbay
Anlamı : Soylu, ünlü aileye mensup erkek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erbelgin
Anlamı : Açık yürekli erkek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erben
Anlamı : (bkz. Eralp).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erberk
Anlamı : Şimşek gibi yiğit.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erbil
Anlamı : Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Erboğa
Anlamı : Boğa gibi güçlü erkek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erboy
Anlamı : Yiğit soydan gelen.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ercan
Anlamı : Canlı, diri, sıhhatli erkek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ercihan
Anlamı : Cihanın tanıdığı erkek.
Kökeni: Türkçe-Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ercivan
Anlamı : Genç erkek.
Kökeni: Türkçe-Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ercüment
Anlamı : Muhterem, şerefli, itibarlı, haysiyetli, seçkin, saygın, değerli.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ercüvan
Anlamı : 1. Erguvan çiçeği. 2. Kızıl şey. 3. Kırmızı kadife.
Kökeni: Farsça-Arapça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Erçelik
Anlamı : Çelik gibi güçlü erkek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erçetin
Anlamı : Sert, güçlü erkek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erçevik
Anlamı : Çevik, hızlı erkek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erçin
Anlamı : Merdiven, basamak.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Erda
Anlamı : Beyaz karınca.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Erdal
Anlamı : Tek erkek, dal gibi uzun erkek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erdem
Anlamı : 1. Fazilet. 2. Maharet, hüner. 3. Liyakat. 4. Usta gemici. 5. İnsanın ruhsal yetkinliği.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erdemalp
Anlamı : � Erdemli yiğit.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erdemay
Anlamı : (bkz. Erdem).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Erdemer
Anlamı : � Erdemli kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erdemir
Anlamı : Demir gibi güçlü erkek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erdemli
Anlamı : Erdemli, faziletli.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erden
Anlamı : Bekâret / İnsan eli değmemiş / Erkenden
Kökeni: Bilinmiyor
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erdeniz
Anlamı : (bkz. Deniz).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erdeşir
Anlamı : Cesur, kahraman, aslan yürekli.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erdi
Anlamı : 1. Amacına ulaşan, erişen. 2. Olgunlaşmış erkek. 3. Ermiş veli.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erdibike
Anlamı : Olgunluğa erişmiş, deneyimli kadın.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Erdim
Anlamı : (bkz. Erdem).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erdin
Anlamı : (bkz. Erdi).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erdinç
Anlamı : Duru, güçlü kuvvetli erkek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erdoğan
Anlamı : Yiğit doğan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erdönmez
Anlamı : Sözünden dönmeyen, doğru sözlü.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erduran
Anlamı : (bkz. Erdönmez).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erdurmuş
Anlamı : (bkz. Erduran).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erdursun
Anlamı : (bkz. Erdurmuş).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erek
Anlamı : Gerçekleştirilmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, hedef.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ereken
Anlamı : (bkz. Erek).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erel
Anlamı : Erkek eli, güçlü el.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erem
Anlamı : Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren
Kökeni: Bilinmiyor
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eren
Anlamı : 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erenalp
Anlamı : (bkz. Eren).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erenay
Anlamı : (bkz Eren).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erencan
Anlamı : (bkz. Eren).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erendiz
Anlamı : Gezegenlerin en büyüğü ve güneşe yakınlık bakımından beşincisi Jüpiter.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erengüç
Anlamı : (bkz. Eren).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erengül
Anlamı : (bkz. Eren). Eren ve gül isimlerinden birleşik.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Erenöz
Anlamı : (bkz. Eren).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erensoy
Anlamı : (bkz. Eren).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erensu
Anlamı : (bkz. Eren).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erentürk
Anlamı : Eren-türk.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erer
Anlamı : Ulaşır, kavuşur.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eretna
Anlamı : XIV. yy. Orta Anadolu'da Sivas ve Kayseri'de beylik kuran bir zat. Aslen Uygur Türkleri'nden olup Küçük Asya'da Anadolu Selçuklularına ait yerleri idarelerine almış olan İlhanlıların emirlerinden biri. Adil yönelimi sayesinde halkın övgüsünü almış ve kendisine "köse peygamber" lakabı verilmiştir.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erez
Anlamı : Acıbadem ağacı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erg İner
Anlamı : Olgun erkek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ergalip
Anlamı : Üstün, yenen kimse.
Kökeni: Türkçe-Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ergazi
Anlamı : (bkz. Ergalip).
Kökeni: Türkçe-Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erge
Anlamı : Şımarık, nazlı.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Ergenç
Anlamı : Genç erkek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ergener
Anlamı : (bkz. Ergenç).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ergi
Anlamı : İyi, güzel bir şeye erişme.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ergin
Anlamı : 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erginalp
Anlamı : (bkz. Ergin).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erginay
Anlamı : (bkz. Ergin).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ergincan
Anlamı : Olgun ruhlu kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erginsoy
Anlamı : Olgun kişilerin soyundan gelen.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ergintuğ
Anlamı : (bkz. Ergin).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ergök
Anlamı : (bkz. Ergin).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ergökmen
Anlamı : Mavi gözlü, sanşın kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ergönül
Anlamı : Gönül eri, iyi insan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ergun
Anlamı : Sert başlı, oynak ve hızlı giden at. Ergun Celaleddin Çelebi: Türk sufı. Mevlananın soyundandır. Kütahya mevlevi hanesine de şeyhlik yapmıştır.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ergunalp
Anlamı : Hızlı, çevik, yiğit.
Kökeni: Farsça-Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erguner
Anlamı : Hızlı, çevik erkek.
Kökeni: Farsça-Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erguvan
Anlamı : Kırmızımtrak bir çiçek.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ergüç
Anlamı : Erkek gücü.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ergüden
Anlamı : 1. Yiğitlik eden erkek. 2. Sevk ve idare kabiliyeti olan, lider.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ergüder
Anlamı : (bkz. Ergüden).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ergül
Anlamı : Nadide gül, tek gül.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Ergüleç
Anlamı : Güleryüzlü erkek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ergümen
Anlamı : Amacına, isteğine kavuşan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ergün
Anlamı : 1. Yumuşak uysal kimse. 2. Sulu kar, sulu saf kar.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ergünay
Anlamı : (bkz. Ergün).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ergüner
Anlamı : Yumuşak huylu, uysal erkek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ergüven
Anlamı : Kendine güvenen.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ergüvenç
Anlamı : Güven duyulan kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erhan
Anlamı : İyi, adaletli hükümdar.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erhun
Anlamı : Hunlu yiğit
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erib
Anlamı : Akıllı, zeki kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eribe
Anlamı : (bkz. Erib).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Erike
Anlamı : Taht.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Eriker
Anlamı : Becerikli, yürekli adam.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erim
Anlamı : 1. Bir şeyin erebileceği uzaklık. 2. Vakıf olmak, yetmek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erimel
Anlamı : (bkz. Erim).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erimşah
Anlamı : (bkz. Erim).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erinç
Anlamı : Rahat, huzur.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erinçer
Anlamı : Huzur veren kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eripek
Anlamı : Yumuşak, uysal erkek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eris
Anlamı : Zeki, uyanık, azılı.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erkal
Anlamı : Erkek kal, adam olarak kal.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erkam
Anlamı : Rakamlar, sayılar, yazılar. Erkam b. Erkam: İlk müslüman olan sahabilerden birinin adı. Peygamberimiz ve müslümanlar Mekke döneminde bir müddet çalışmalarını gizlice Erkam'ın evinden yürüttükleri için, evi İslâm tarihinde meşhur olmuş ve günümüze Daru'l-Erkam olarak ulaşmıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erkan
Anlamı : 1. Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler. 2. General ya da amiral aşamasındaki askerler. 3. Yol, yöntem, adet, usûl. 4. Temel esaslar. Rükünler, direkler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erke
Anlamı : 1. İş başarma gücü. 2. Nazlı serbest büyütülmüş çocuk.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Erkel
Anlamı : Güçlü, kudretli el.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erkılıç
Anlamı : Kılıç gibi keskin güçlü yiğit.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erkınay
Anlamı : Çalışan erkek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erkin
Anlamı : Serbest, hür.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erkiner
Anlamı : Bağımsız, özgür insan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erkman
Anlamı : Güçlü, etkili, sözü geçen kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erkoç
Anlamı : Güçlü, iriyan erkek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erkoçak
Anlamı : bkz. Koçak.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erksan
Anlamı : Güçlü, etkili san, tanınmış ad.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erksoy
Anlamı : Güçlü soydan gelen.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erksun
Anlamı : Gücünü, kudretini göster.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erkul
Anlamı : Erkek kul, güçlü kuvvetli adam, kul.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erkut
Anlamı : 1. Güçlü, dayanıklı erkek. 2. Mübarek insan, kutlu insan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erkutay
Anlamı : Uğurlu ayda doğan erkek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erma
Anlamı : Çok güzel ve cilveli olan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Erman
Anlamı : 1. Arzu, istek. 2. Yerinme, pişman olma.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ermin
Anlamı : Keykubat'm dördüncü oğlu.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ermiş
Anlamı : 1. Allah'a yönelmiş ve bu yolda merhale katetmiş kimse. 2. Veli, aziz.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ermiye
Anlamı : Dolu yağdıran kasırga.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ernoyan
Anlamı : Yiğit başkomutan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eroğuz
Anlamı : Yiğit kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erokay
Anlamı : Seçkin, beğenilen erkek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erol
Anlamı : Erkek ol. "Er" ve "ol" kelimelerinden birleşik isim.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eronat
Anlamı : Dürüst, güvenilir, iyi erkek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erozan
Anlamı : Erkek ozan, şair.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eröz
Anlamı : Özü erkek, yiğit olan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ersal
Anlamı : Yiğitliğinle tanın.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ersalmış
Anlamı : (bkz. Ersal).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ersan
Anlamı : l. Adıyla, sanıyla ünlenmiş erkek. 2. Güzel, güçlü san bırakmak.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ersavaş
Anlamı : (bkz. Ersal).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ersayın
Anlamı : Saygı değer kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erseç
Anlamı : Seçkin ol.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ersen
Anlamı : Meclis, kurultay, kongre.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ersen
Anlamı : Mutlu, neşeli erkek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erserim
Anlamı : (bkz. Serim).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erseven
Anlamı : Seven erkek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ersever
Anlamı : (bkz. Erseven).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ersevim
Anlamı : Sevimli, sempatik erkek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Ersezen
Anlamı : (bkz. Ersezer).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ersezer
Anlamı : Kavrayışı güçlü erkek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ersin
Anlamı : Erkeksin anlamında
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ersöz
Anlamı : Yiğit sözlü.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ersu
Anlamı : (bkz. Ersöz).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ersunal
Anlamı : (bkz. Ersu).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erşad
Anlamı : Sevinçli, mutlu erkek.
Kökeni: Türkçe-Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erşahan
Anlamı : Şahin gibi güçlü yiğit.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erşahin
Anlamı : Erkek şahin, kuş.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erşan
Anlamı : Yiğitliğiyle tanınmış, ünlenmiş erkek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erşat
Anlamı : Doğru yolu bulan
Kökeni: Bilinmiyor
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erşed
Anlamı : Er reşid, ergin olan, doğru yola daha yakın, hareket hattı daha iyi olan. (bkz. Reşid).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ertaç
Anlamı : Erkekliği taç gibi taşıyan
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ertan
Anlamı : Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ertaş
Anlamı : Taş gibi erkek. -Er ve taş kelimelerinden birleşik isim.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ertaylar
Anlamı : Uzun boylu, yakışıklı erkek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erte
Anlamı : 1. Gelecek şafak, şafak sökme zamanı. 2. Yarın. 3. Herhangi bir işte ilk başarı.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ertek
Anlamı : Tek, eşsiz yiğit.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ertekin
Anlamı : Soylu erkek. Er ve tekin kelimelerinden birleşik isim.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ertem
Anlamı : Erdem / Fazilet
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erten
Anlamı : 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ertingü
Anlamı : Olağanüstü görülmemiş.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ertok
Anlamı : Gözü, gönlü tok yiğit.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ertöre
Anlamı : Töreleri olan yiğit.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ertuğ
Anlamı : Sorguç tutan erkek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ertuğrul
Anlamı : Dürüst, doğru, yiğit. Ertuğrul Gazi: Osmanlı hanedanının kurucusu. Osman Bey'in babası.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ertuna
Anlamı : (bkz.Tuna).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ertunç
Anlamı : l. Tunç renkli erkek. -2. Tunç madeni gibi güçlü kuvvetli erkek. Er ve tunç kelimelerinden birleşik isim.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ertunga
Anlamı : 1. Yiğit hakan. 2. Uygur yazıtlarında geçen Türk adı.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ertüze
Anlamı : (bkz. Tüze).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erüstün
Anlamı : Üstün erkek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erva
Anlamı : 1. Çok güzel genç. 2. Son derece cesur ve yiğit adam.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ervin
Anlamı : 1. Tecrübe, sınama, deneme. 2. Şeref ve itibar.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Eryalçın
Anlamı : Sert, güçlü, boyun eğmez yiğit.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eryaman
Anlamı : Güçlü, becerikli.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eryavuz
Anlamı : Yürekli, korkusuz.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eryetiş
Anlamı : Erken gel.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eryıldız
Anlamı : Yıldız gibi parlak yiğit.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eryılmaz
Anlamı : (bkz. Yılmaz).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erzade
Anlamı : Yiğit oğlu.
Kökeni: Türkçe-Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erzan
Anlamı : 1. Ucuz, bol. 2. Uygun, münasip, layık.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Esad
Anlamı : 1. Oldukça mutlu, daha saadetli. 2. Çok hayırlı. � Türk dil kurallarına göre "d/t" olarak kullanılır. Esad b. Zürare: Sahabedendir. Künyesi Ebu Umame'dir. Akabe bey'atmdan önce müslüman oldu. 1.2. ve 3. Akabe bey'atlarında hazır bulundu. Medine'ye İslamı ilk tebliğ eden sahabidir. Hicretin II. yılında Şevval ayında (Bedir öncesi) vefat elti.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Esed
Anlamı : Arslan. Gazanfer. Haydar. Cesur ve kahraman kişi anlamında kullanılmıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Esedullah
Anlamı : (Allah'ın arslanı) Hz. Ali, Hayber'in fethinde gösterdiği kahramanlıktan dolayı Rasûlullah (s.a.s), Hz. Ali'ye bu ismi vermiştir. Astronomi'de: Güneşin rumi, temmuzun 9'unda ve Efrenci temmuzun 23'ünde içine girdiği ve semanın kuzey yarımküresi eteğinde bulunan birçok parlak yıldızdan müteşekkil 5. burç.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Esedü'D-Din
Anlamı : Dinin arslara. Şeref lakabıdır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Esen
Anlamı : Sağ, salim, sağlıklı.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Esenboğa
Anlamı : (bkz. Esen).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Esendağ
Anlamı : Dağ gibi güven verici ve sağlam yaptı.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Esener
Anlamı : Sağlıklı, rahat kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Esengül
Anlamı : Canlı, dipdiri, renkleriyle yeni açan güzel gül.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Esentürk
Anlamı : Güçlü, kuvvetli, sağlıklı Türk.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eser
Anlamı : 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Esin
Anlamı : -1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Eslek
Anlamı : 1. Çalışkan, gayretli. 2. Yumuşak başlı, uysal. 3. Atik, çevik.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eslem
Anlamı : Daha sağlam, en selâmetli, en sâlim.
Kökeni: Bilinmiyor
Cinsiyet : Kız
İsim : Esma
Anlamı : 1. Adlar. 2. Kulaklar, işitme. Esmaü'l-Hüsna: Allah'ın güzel isimleri. Hz. Esma: Hz. Ebu Bekir'in kızı, Hz. Aişe'nin ablasıdır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Esmahan
Anlamı : (bkz. Esma).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Esman
Anlamı : Bedeller, kıymetler, değerler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Esmanur
Anlamı : Adı nur
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Esme
Anlamı : Esmek fiili.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Esmer
Anlamı : (bkz. Esved).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Esmeray
Anlamı : Siyah ay, buğday renkli, karayağız.
Kökeni: Arapça-Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Esra
Anlamı : Daha hızlı, daha çabuk, en çabuk. Karanlıkta yol gösteren, anlamlarını taşır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Esved
Anlamı : Siyah, kara.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Eş'Ari
Anlamı : Ebu Musa Abdullah b. Kays el-Eş'ari (Öl. 935). Ünlü kelam alimi, Eş'ari mezhebinin, kurucusudur. 40 yaşına kadar Mutezile görüşü benimsemiş, daha sonra Basra camiinden de herkese ilan ederek Mutezile'yi bıraktığını açıklamıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eşay
Anlamı : Ay kadar güzel.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eşca
Anlamı : En cesur, en yiğit kişi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eşfak
Anlamı : Daha şefkatli, çok merhametli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eşir
Anlamı : Çok sevinçli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eşlem
Anlamı : 1. En selamatli, en emin, en doğru yol. 2. Kendisini bütünüyle Allah'ın dinine adamış, Silm'e girmiş mü'min.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Eşraf
Anlamı : 1. Şerefli, saygın kimseler. 2. Bir yerin zenginleri, sözü geçenler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eşref
Anlamı : Daha şerefli, çok onurlu, çok aziz, pek muhterem. Eşrefi: Akkoyunlular devrinde kullanılan bir çeşit gümüş para. Yavuz Sultan Selim'in Mısırı fethettikten sonra burada bastırdığı para. Eşrefoğlu Rumi: Kadiri tarikatının bir kolu olan Eşrefîyye adlı ekolün kurucusu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Etem
Anlamı : Daha tam daha noksansız, mükemmel. (bkz. Ekmel).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ethem
Anlamı : (bkz. Edhem).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Evcan
Anlamı : Evdeki insan evcimen.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Evcimen
Anlamı : Evine, ailesine bağlı. Ev işlerinde becerikli.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Evdegül
Anlamı : Güzel kız.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Evfa
Anlamı : Daha vefalı, cana yakın, sözünde duran.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Evin
Anlamı : Tohum, tane, öz cevher.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Evirgen
Anlamı : İşini bilen, tedbirli kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Evla
Anlamı : Daha uygun, daha layık, daha iyi üstün. Hayırlı amel.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Evliya
Anlamı : 1. Veliler. 2. Allah'ın dostları. 3. İman edip salih amel işleyenler. 4. Allah yolunda mallan ve canlarıyla cihad edenler. 5. Allah'ın emaneti olan dinini ve hükümlerini yeryüzünde tevelli ederek korumaya çalışanlar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Evnur
Anlamı : (bkz. Evdegül)
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Evra
Anlamı : Hisar.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Evren
Anlamı : 1. Büyük yılan, ejderha. 2. Felek, zaman. 3. Kainat, dünya. 4. Yaşanılan vasat.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Evrensel
Anlamı : "Alemşümül" karşılığı olarak. Fransızca "Universal'e benzetilerek kullanılır.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Evrim
Anlamı : Aşamalarla kendini gösteren ilerleme, değişim
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Evsan
Anlamı : Pullar, harçlar (bkz. Esnam). İsim olarak kullanılmaz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Evşen
Anlamı : Hafif / Şen olan ev gibi de tanımlanabilir
Kökeni: Bilinmiyor
Cinsiyet : Kız
İsim : Evvah
Anlamı : 1. Çok ah eden. 2. Çok dua eden. 3. Merhametli. 4. İmanı sağlam. 5. Din bilgisi çok geniş olan kimse. 6. Kur'an-ı Kerimde bu isimle Hz.İbrahim vasıflandırılmıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Evvel
Anlamı : 1. İlk başlangıç, ilkin. 2. Allah'ın 99 isiminden biri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eygül
Anlamı : İyi.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Eylül
Anlamı : Sonbahar'ın ilk ayı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Eymen
Anlamı : 1. Daha uğurlu, çok talihli, hayırlı, kutlu. 2. Sağ taraftaki. Eymen b. Hureym:. Sahabedendir. Mekke'nin alınışı sırasında müslüman oldu. Babası ve amcası Bedir şehitlerindendir. Hadis rivayctiylc ün kazandı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eyşan
Anlamı : Şanlı güzel, güzelliği ile ünlü
Kökeni: Bilinmiyor
Cinsiyet : Kız
İsim : Eyşe
Anlamı : Güzel, akıllı
Kökeni: Bilinmiyor
Cinsiyet : Kız
İsim : Eyüb
Anlamı : 1. Sabırlı. 2. Dönen, pişman olan, günahlarına tevbe eden demektir. Kur'an'da adı geçen peygamberlerden. Güzel sabır sahibi. Allah'ın imtihanına güzellikle sabredip mükafat ve ihsana ulaşmıştır. -Türk dil kuralı açısından "b/p" olarak okunur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eyüp
Anlamı : Sabrın simgesi olmuş bir peygamber
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ezamet
Anlamı : (bkz. Azamet). 1. Büyüklük, ululuk. 2. Çalım, kıvrım.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Ezel
Anlamı : Başlangıcı olmayan
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ezelhan
Anlamı : (bkz. Ezel).
Kökeni: Arapça-Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ezfer
Anlamı : Güzel kokulu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Ezgi
Anlamı : 1. Belli bir kurala göre yaratılan ve kulakta haz uyandıran şeşname. 2. Makamla söylenen manzum söz. 3. Beste (bkz. Beste).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Ezgü
Anlamı : Makam, hava.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Ezhan
Anlamı : İnsanda akıl, fikir, zeka, hafıza anlayış, kavrayış, kudretleri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Ezheran
Anlamı : Ay ve güneş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Eznev
Anlamı : Yeni baştan, yeniden.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Ezra
Anlamı : 1. Pek fasih, sözü düzgün adam. 2. Beyaz kulaklı siyah at.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Ezrak
Anlamı : Mavi gözlü. Gök rengi saf ve temiz su.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Efnan
Anlamı : Cennetteki güzel gözlü kız
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Esila
Anlamı : Esila kuran da geçen arapça bir kelimedir ve geçtiği yer ile anlamı şöyledir:

"vezkur isme Rabbike bukreten ve esîlaRabbinin adını sabah akşam an." buyurulmaktadır. Burada geçen "bukra" Arapça’da sabah demektir. "esila" ise zeval vaktinden gurup vaktine kadar demektir. Bu, öğle namazı ile ikindi namazını kapsar. Ondan sonraki "Geceleyin ona secde et" buyurulmaktadır. Yani gurûb’tan başlayarak gece vaktinde secde etmesi istenmektedir. Bu da akşam ve yatsı namazını kapsar. Hemen peşinde de "Onu geceleri uzun uzun tesbih edin" denilmiştir. Bundan da teheccüt namazına atıfta bulunulmuştur. (İzah için bkz. İsra an: 92-97, Müzzemmil an: 2)
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Esver
Anlamı : Medinede bulunan hacer-ül esver taşının adı
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Erce
Anlamı : Er adam, Erkek adam
Kökeni: Osmanlıca
Cinsiyet : Erkek
İsim : Efecan
Anlamı : Afacan, hareketli, ele avuca sığmaz
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Elizan
Anlamı : Uzaktan duyulan ezan sesi
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Elfin
Anlamı : Küçük yaramaz, Ele avuca sığmaz
Kökeni: İngilizce
Cinsiyet : Kız
İsim : Ecre
Anlamı : Mükafat anlamı taşır. Ecr kökünden türemiştir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Etka
Anlamı : Allah korkusu ile günahtan çok fazla çekinen. Haram veya helâl olduğunu iyice bilmediği şüpheli şeyleri yapmayan. Günah işlemeyen. Her şeyde Cenab-ı Hakk’ın rızasını gaye ve maksad edinen.
Kökeni: Bilinmiyor
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ella
Anlamı : Sonsuzlukluk
Kökeni: Fransızca
Cinsiyet : Kız
İsim : Eslemnur
Anlamı : Allah’ın askerleri, islam hakikat doğru
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Esna
Anlamı : Bir işin yapıldığı an, sıra:
"Ben de o esnada onun söyleyemediği tarafları zihnimden tamamlıyordum."R. N. Güntekin.

Kaynak: TDK
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Emircan
Anlamı : Emir ve can kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur.
Emir : 1. Bir kavmin, bir şehrin başı. 2. Büyük bir hanedana mensup kimse. 3. Peygamberimizin soyundan gelen. 4. Kumandan. 5. Abbasi devletinde başkomutan. 6. Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat’tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi.
Can : Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Evenur
Anlamı : Eve gelen nur, eve doğan nur
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Evsa
Anlamı : Daha geniş ve daha uzak hale getirmek anlamında bir fiildir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Enda
Anlamı : Yüksek, yüce, âlâ.
Kökeni: Osmanlıca
Cinsiyet : Kız
İsim : Eflal
Anlamı : Meyveleri yerde, kökleri gökyüzünde cennetteki bir meyve ağacı (Anlamının Yanlış Olduğunu Düşünüyorsanız Lütfen Bize Ulaşın)
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Esil
Anlamı : 1.Şerefli, şanlı, namlı, haysiyetli, itibarlı ve otoriter kişi.
2.Parlak, uzun ve dolgun yüz.
3.Doğru şey.
4.(C.: Asal-Esail-Usul) İkindi sonrasından akşama kadar olan vakit.
5.Kavi, muhkem, sağlam.
Kökeni: Osmanlıca
Cinsiyet : Kız
İsim : Esranur
Anlamı : Çabuk, hizli, en hizli Allah(c.c) isimlerinden aydinlatan
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Eliz
Anlamı : El izi
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Efendi
Anlamı : 1 . Günümüzde bey unvanından farklı olarak özel adlardan sonra kullanılan ikinci derecede bir unvan.
2 . Buyruğu yürüyen, sözü geçen kimse.
3 . Koca.
4 . Görgülü, nazik, kibar.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Elvin
Anlamı : Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Emirkan
Anlamı : Emir ve kan kelimelerinin birleşiminden oluşan bir isim.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Elis
Anlamı : Güzel kokulu bir çicek.

İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Ezo
Anlamı : İsmin anlamı ve kökeni konusunda bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize yardımcı olabilirler.
Kökeni: Bilinmiyor
Cinsiyet : Kız
İsim : Ecren
Anlamı : Bknz. Ecrin : Allah’ın hediyesi anlamını taşımaktadır.

Bu isim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Ehlem
Anlamı : Arapça da anlamı selam vermek hayırlı günler dilemek güne iyi başlamak anlamında kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Eflin
Anlamı : Cennete açılan kapı
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Elnur
Anlamı : Elin nuru.
Kökeni: Azeri
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Elanaz
Anlamı : Ela ve naz kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Elasu
Anlamı : Ela ve su kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Elveda
Anlamı : Veda etmek.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız


İsim rehberi olarak yola devam!

Hiç yorum yok: