Çocuğunuz için anlamlı isimler arıyorsanız, isim anlamları sitesi ile isimleri köken olarak ( Arapça, Kürtçe, Türkçe, Farsça ), kız, erkek, ve unisex isimler olarak size sunuyoruz. Bizzat bebek isimleri seçiminde sorun yaşayan bir bayan, bir anne olarak isim seçimi konusunda yaşadığım tüm zorlukları başkaları yaşamasın diye bu siteyi oluşturma kararı aldım. Dini isimler, eski Türk isimleri, kökenlerine göre isimler, 2007 ve 2008 yıllarının en popüler ve yeni, en güzel bebek isimleri toplanarak sitemizde isim rehberi olarak beğeninize sunulmuştur. Sizinde aklınıza gelen ilginç ve güzel isimler var ise bizimle paylaşabilirsiniz. İnsan yaratılışından bu yana gitgide yaygınlaşan anlamlari olan veya olmayan birçok çeşitlilikte isim arayışına girmiştir. İsim bulma işi bazen anlamları bazense dilsel kökenine göre seçilmeye başlanır oldu. Anne babaya “sen isim bul”, babada anneye “sen isim bul” der ve isim bulma işini içinden çıkılmaz bir hale sokar. Çocuk bir süre isimsizdir… Mevcut isim rehberi taranır ve bir isim listesi oluşturulur. Sözlükler taranır anlamları araştırılır, internetten sorgulama yapılır, soyisim ile uyumu netleştirilmeye çalışılır. Çoçuk hala isimsizdir… Kimi aileler İslami bebek isimleri üzerinde yoğunlaşır, peygamber isimleri, sahabe isimleri gibi isimler tercih edilir. Kimisi manalarından ziyade söylenişini ön plana koyar, Kürtçe,Türkçe vs farketmez. Herkesin bir tarzı vardır bebek isimleri konusunda… Sorun : isimleri ve anlamları…

14 Mart 2008 Cuma

K ile başlayan erkek, kız bebek isimleri ve isim anlamları

K ile başlayan erkek, kız bebek isimleri ve isim anlamlarıİsim : Kaan
Anlamı : 1. Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim. 2. Hakan, hükümdar.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kağan
Anlamı : Hükümdar, hanların hanı
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ka'B
Anlamı : 1. Topuk kemiği, aşık kemiği anlamında. 2. (Mecazen): Şeref, şan, onur anlamında kullanılır. 3. Ka'b b. Züheyr (Vll.yy.): Sahabedendir. Rasulullah için okuduğu Kaside-i Bürde çok meşhurdur. Birçok dillere çevirisi yapıldı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kabil
Anlamı : 1. Olabilir, mümkün. 2. Cins, soy, sınıf, tür, çeşit. -Hz. Âdem'in büyük oğlu olup kardeşi Habil'i öldürmüş ve yeryüzünde ilk kan döken insan olmuştur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kadem
Anlamı : 1. Ayak. 2. Adım. 3.Yarım arşın uzunluğunda bir ölçek. 4 Uğur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Kademran
Anlamı : 1. İlerleyen.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Kader
Anlamı : 1. İman esaslarından, Allah'ın bütün yaratıklar için hüküm ve irade ettiği hallerin oluş şekli,alın yazısı, takdir. 2. Talih, baht. 3. Kötü talih. 4. Güç kuvvet.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kadı
Anlamı : 1. Hüküm, karar, hakimlik. 2. Seri devlette, mahkeme reisi. İlim sahibi yetkili. Kadı İyaz: (İyaz b. Musa b. Ümran es-Sebtî: (1083-1149). Meşhur fıkıh ve hadis bilgini. İspanya'da Gırnata kadılığı yaptı. 20'yi aşkın eseri vardır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kadın
Anlamı : 1.Yetişkin dişi insan. 2. Evlenmiş kadın. 3. Evli ve itibarlı kadın, hanım.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Kadife
Anlamı : Yüzü ince sık tüylü, parlak ve yumuşak kumaş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kadim
Anlamı : 1. Ayak basan, ulaşan, varan. 2. Ezeli, evvelsiz. 3. Çok eski zamanlara ait eski atik. 4. Yıllanmış. Kelam-ı Kadim, Kur'an-ı Kerim.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kadir
Anlamı : 1. Değer, kıymet, itibar. 2. Parlaklık. 3. Kudret sahibi kudretli, kuvvetli, güçlü. 4. Allah'ın isimlerinden. Kur'an-ı Kerim'de 50'ye yakın yerde geçmektedir. Başına"abd" takısı olarak "Abdülkadir" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kadirbillah
Anlamı : 1. Allah'la güçlenen. Gücünü Allah'tan alan. 2. Ebu'l-Ahmed b. İshak. Abbasi halifesi (Öl. 1031). Halife Muktedir'in torunu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kadire
Anlamı : Güçlü kuvvetli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kadirşah
Anlamı : 1. Güçlü, kuvvetli hükümdar, padişah. 2. Kadir ve şah kelimelerinden türetilmiş birlesik isimdir.
Kökeni: Arapça-Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kadreddin
Anlamı : Dinin kudreti, gücü. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kadri
Anlamı : 1. Değer, itibar. 2. Onur, şeref, haysiyet, meziyet. 3. Rütbe, derece.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kadrican
Anlamı : Değerli, itibarlı, can, ruh. Kadri ve Can isimlerinden meydana gelen birleşik isim.
Kökeni: Arapça-Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kadrihan
Anlamı : � Değerli hükümdar, yönetici.
Kökeni: Arapça-Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kadriye
Anlamı : (bkz. Kadri).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kafi
Anlamı : El veren, yeter, yetecek, yetişen, kifayet eden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kafiye
Anlamı : 1. Şiirde, mısra sonunda yer alan kelimelerin ses benzerliği, ses uyuşması, uyak. 2. Eski nesrimizde zaman zaman yer alan ses benzerliği ve uygunluğuna dayanan sanat, seci.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kağan
Anlamı : 1. Hakan, imparator. 2. Kükremiş, öfkelenmiş, kükreyen, öfkelenen.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kahhar
Anlamı : 1. Ziyadesiyle kahreden, kahredici, yok edici batırıcı. 2. Allah'ın isimlerinden. İsim olarak kullanılmaz. (bkz. Abdülkahhar).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kahir
Anlamı : 1. Allah'ın sıfatlarındandır. Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçer. 2. Kahredici, zorlayan. 3. Yok eden. 4. Ezici kuvvet. Kahir Billah: Abbasi halifesi. (Ebu Mansur Muhammed el-Mutezid). Muktedir'in kardeşi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Kahraman
Anlamı : 1. Yiğit, cesur, (bahadır). 2. Hüküm sahibi, iş buyuran. 3. Fars mitolojisinde Rüstem'in yendiği kimse. (bkz. Bahadır).
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kahta
Anlamı : Fırat nehri kollarından birinin adı, Malatya'da aynı isimle yerleşim bölgesi vardır.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kahya
Anlamı : 1. Efendi, emir. 2. Ev sahibi, aile reisi. 3. Çiftlik yöneticisi.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kaid
Anlamı : 1. Rehber kumandan. 2. Atlan yedekte götüren. 3. Oturan, ikamet eden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kaide
Anlamı : 1. Oturan. 2. Temel, esas. 3. Başkent.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kaim
Anlamı : 1. Duran, ayakta duran. 2. Bir şeyi yapan icra eden. 3. Allah'ın emrini ifa eden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kaime
Anlamı : 1. (bkz. Kaim). 2. Türklerde kağıt para manasına gelmektedir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kainat
Anlamı : 1. Var olanların hepsi. Yaratıklar. Yer gök. (bkz. Evren).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kalagay
Anlamı : Al, kırmızı renk.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kalender
Anlamı : 1. Dünyadan elini eteğini çekip başı boş dolaşan. 2. Alçak gönüllü, gurur ve kibirden uzak, üstüne başına dikkat etmeyen bulduğu ile yetinen kimse.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kalgay
Anlamı : 1. İzci kumandanı. 2. Kırım hanlığında veliahta verilen unvan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kalhan
Anlamı : 1. (bkz. Kalgay). 2. Kahramanoğulları'nın han soyundan, ceddi de Kalhan adını taşımaktadır.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kam
Anlamı : 1. Hekim. 2. Düşünür. 3. Büyücü, sihirbaz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kamacı
Anlamı : Top kaması yapan ya da onaran kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kaman
Anlamı : Dağların doruğuna yakın olan yerler.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kamanbay
Anlamı : (bkz. Kamar).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kamaran
Anlamı : Kızıl Deniz'de Yemen kıyılan yakınında bir ada.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kambay
Anlamı : Hekim, tabib, doktor.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kamber
Anlamı : 1. Sadık dost, köle.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Kambin
Anlamı : Mutlu, bahtiyar.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kame
Anlamı : Kâm, istek, arzu.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kamelya
Anlamı : 1. Çaygillerden, büyük beyaz, kırmızı veya penbe renkte çiçekler açan dayanıklı yapraklı bir bitki. 2. Yabangülü, çingülü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kamer
Anlamı : 1. Ay. 2. Sadık hizmetkâr. 3. Kur'an-ı Kerim'in 54. suresi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Kamil
Anlamı : 1. Bütün tam noksansız, eksiksiz. 2. Kemale ermiş olgun. 3. Yaşını başını almış terbiyeli, görgülü. 4. Alim, bilgin, geniş bilgili. (bkz. Kemal).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kamile
Anlamı : (bkz. Kamil).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kamran
Anlamı : İsteğine kavuşmuş olan.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kamuran
Anlamı : 1. KAm sürücü, süren, arzusuna isteğine kavuşmuş mutlu. 2. Arzusuna erişen, bahtiyar, mutlu.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Kamver
Anlamı : İsteğine kavuşmuş, mutlu.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kanber
Anlamı : 1. Hz. Ali'nin sadık, vefakâr kölesi. 2. Bir evin gediklisi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kandemir
Anlamı : Güçlü soydan gelen.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kani'
Anlamı : 1. Kanaat eden, yeter, bulup fazlasını istemeyen. 2. İnanmış kanmış.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kaniye
Anlamı : (bkz. Kani).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kansu
Anlamı : 1. Çin'in kuzey batısında önemli bir sınır kenti. 2. Çin'de müslümanların en çok bulunduğu eyalet.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Kantara
Anlamı : 1. Köprü, özellikle taştan yapılmış. 2. Su yolu, bend, hisar anlamına da gelir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Kanun
Anlamı : 1. Devletin teşri, yasama kuvveti tarafından herkesçe uyulmak üzere konulan her türlü nizam, kaide kural. 2. Herhangi bir mevzu üzerindeki kanunu taşıyan kitap.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kanuni
Anlamı : 1. Kanuna ait kararla ilgili. 2. Osmanlıların 10. padişahı Sultan 4. Süleyman'ın lakabı, Osmanlıların yükselme devrinin son padişahı. Daha çok lakab olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kanver
Anlamı : Kanını ver, asil.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kapar
Anlamı : Akıl, ruh.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kapkın
Anlamı : Uygun, düzenli.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kaplan
Anlamı : Vahşi kedigillerden, benekli, yırtıcı hayvan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kaplan Giray
Anlamı : -(1680-1738) yıllan arasında Kırım hanı oldu. 3 defa han olmuştur.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kapsam
Anlamı : Şümul ihtiva, ihata, istiab, manalarına gelen uydurma bir kelime.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Kaptan
Anlamı : 1. Bir geminin sevk ve idare sorumlusu. 2. Şehirlerarası otobüs şoförü. 3. Baş pilot.
Kökeni: İtalyanca
Cinsiyet : Erkek
İsim : Karaalp
Anlamı : Esmer, kara yağız yiğit.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Karabey
Anlamı : (bkz. Karacabey).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Karabuğra
Anlamı : Esmer, erkek deve.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Karaca
Anlamı : 1. Rengi karaya çalan, esmer, yağız. 2. Geyikgillerden, küçük, boynuzlu, güzel görünüşlü av hayvanı. 3. Üst kol.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Karacabey
Anlamı : Esmer bey, rengi karaya çalan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Karacan
Anlamı : (bkz. Karaca).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Karahan
Anlamı : Esmer bey, Esmer hükümdar. Karahanlılar devletinin kurucusu.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Karakan
Anlamı : Bir tür dağ ağacı.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Karaman
Anlamı : 1. Esmer, yağız insan. 2. Güneybatı'da esen yel.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Karanalp
Anlamı : Karayağız, kahraman yiğit.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Karanfil
Anlamı : Bir çeşit kokulu çiçek.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Karanı
Anlamı : 1. Orta Anadolu'da bir köy. 2. Veysel Karani'nin doğduğu yer.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Karasu
Anlamı : 1. Ağır akan su. 2. Çoğunlukla gözün iç basıncının çoğalmasıyla kendini gösteren körlüğe neden olabilen bir göz hastalığı.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Karateğin
Anlamı : Amuderya'yı vücuda getiren nehirlerden Surhab üzerinde önemli bir kent.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Karçiçeği
Anlamı : Süsengillerden, beyaz pembe çiçekler açan soğanlı bitki.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Kardelen
Anlamı : 1. Çiğdem. 2. Nergisgillerden baharda çok erken çiçek açan soğanlı bir bitki.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Kardide
Anlamı : İş bilir, uyanık, tecrübeli.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Kargın
Anlamı : 1. Taşkın su. 2. Bol, çok. 3. Doymuş, tok. 4. Erimiş buz ve kar parçalarının oluşturduğu akarsu. 5. Çağlayan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kargınalp
Anlamı : Coşkulu, taşkın, hareketli yiğit.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Karhan
Anlamı : (bkz. Kargın).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Karin
Anlamı : l. Yakın. 2. Nail olan. 3. Hısım komşu. 4. Mabeynci.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Karluk
Anlamı : Türk boylarından biri.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Karlukhan
Anlamı : (bkz. Karluk).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Karmen
Anlamı : Parlak kırmızı renk.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Karneyn
Anlamı : 1. İki boynuz. 2. Zülkarneyn: Kur'an-ı Kerim'de Kehf 83, 86, 94. ayetlerde adı geçen ve nebi mi, veli mi olduğunda tereddüt edilen zat. 3. Büyük İskender.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kartal
Anlamı : 1. Kartalgillerden, beyazla karışık siyah tüylü, kıvrık ve kuvvetli gagalı, geniş kanatlı büyük yırtıcı kuş. 2. Yeniden diriliş ve güçlülük sembolü.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kartay
Anlamı : Er. Yaşlı, pir.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kartekin
Anlamı : (bkz. Kartay).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Karun
Anlamı : 1. Beni İsrail'de zenginliğiyle meşhur olan ve bu yüzden kendisini herşeyin sahibi gibi görmeye başlayıp Allah'a karşı büyüklenen, belki de dünya kapitalistlerinin en eskisi ve en büyüğü olan kişi. Hz. Musa dönemlerinde yaşamış bu müstekbir, ilahi kahır ve intikama uğrayarak bütün servetiyle birlikte ani bir zelzele ve tufan sonucu yerin dibine geçmiştir. 2. Hunnan ile Beni İsrail'e zulmeden Fir'avun'un müşrik nazırlarından. 3. Çok zengin kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Karye
Anlamı : Köy küçük kasaba. Kabile reisi veya eşraftan birine oturduğu karyeyle aynı isim verilmektedir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kasem
Anlamı : 1. Yemin etmek. 2. Bölmek.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kasene
Anlamı : 1. İyilik, iyi hal, iyi iş, hayırlı iş. 2. Dünya ve ahiret saadeti. 3. Eski altın paralardan birinin adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kasım
Anlamı : 1. Taksim eden, ayıran bölen. Kasım b. Muhammed (s.a.): Hz. Muhammed (s.a.s)'in oğlunun ismi. Küçük yaşta vefat etmiştir. 2. Kinci, ezici, ufaltıcı. 3. Yılın 11. ayı. 4. Yılın kış bölümü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kasib
Anlamı : Kesbeden, kazanan, kazanç sahibi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kasibe
Anlamı : (bkz. Kasib).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kaşif
Anlamı : Keşfeden, bulan, meydana çıkaran.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kaşife
Anlamı : (bkz. Kaşif).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Katade
Anlamı : 13 yy.'dan itibaren Mekke'de hakim olan Şeriflerin atasına verilen ad.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Katib
Anlamı : 1. Yazıcı. Bir kuruluşta yazı işleriyle vazifeli kimse, sekreter. 2. Osmanlı devletinde divanın resmi yazılarını yazan vazifeli. 3. Devlet memuru. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. Katib Çelebi 1609-1658 yıllan arasında yaşamış ünlü bilgin. En mühim eseri Keşfü'z-Zünun'dur
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Katibe
Anlamı : (bkz. Katib).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Katife
Anlamı : 1. Kadife. 2. Bir nevi çiçek.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Katre
Anlamı : 1. Damla. Damlayan şey.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kavas
Anlamı : Okçu, tüfekçi, tüfekli alet.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kavi
Anlamı : 1. Yakar, yakıcı. 2. Kuvvetli, güçlü. 3. Sağlam inanılır. 4. Zengin varlıklı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kavis
Anlamı : 1. Yay. 2. Gökyüzü, ay, burcu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kaviy
Anlamı : 1. Kuvvetli, güçlü, dayanıklı, metin muhkem, sağlam. 2. Şiddetli, zorlu. 3. Kudret sahibi herşeye gücü yeten. Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerinden biri. Kur'an-ı Kerim'de 10'dan fazla yerde geçer.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kavram
Anlamı : 1. Bir nesnenin zihindeki soyut ve güzel tasarımı, mefhum. 2. Nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini kapsayan ve ortak bir ad altında toplayan genel tasarım.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Kavuşum
Anlamı : 1. Yeryuvarlağı bir uçta kalmak üzere yerin güneşin ve herhangi bir gezegenin bir doğru üzerine gelmeleri. 2. İçtima.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Kaya
Anlamı : 1. Büyük ve sert taş kütlesi. 2. Kayalık sarp dağ.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kayaalp
Anlamı : Kaya gibi güçlü er.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kayacan
Anlamı : Canı kaya gibi güçlü.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kayaer
Anlamı : Kaya gibi güçlü er.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kayahan
Anlamı : Kaya gibi sert hakan
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kayan
Anlamı : 1. Akarsu sel. 2. Yassı, düz, kat kat oluşmuş taşlar.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Kayansel
Anlamı : (bkz. Kayan).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kaygun
Anlamı : 1. Etkili, hüzünlü, dokunaklı. 2. Akdoğan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kayhan
Anlamı : Sert, güçlü sesli okuyucu, kayayı bile delecek güçte sesi olan okuyucu.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kayı
Anlamı : 1. Yağmur, sağanak, bora. 2. Oğuz boylarından Osmanlı hanedanının mensup olduğu boy. 3. Sağlam, güçlü, sert.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kayıhan
Anlamı : Güçlü hükümdar.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kayıtbay
Anlamı : Kayıtbay el-Zahiri: Ünlü Mısır ve Suriye sultanı.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kaymaz
Anlamı : 1. Dağ eteği. 2. Güneydoğu'dan esen bir rüzgar.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kaynak
Anlamı : 1. Bir suyun çıktığı yer, menşe. Bir haberin çıktığı yer. 2. Araştırma ve incelemede yararlanılan belge.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Kayra
Anlamı : Yüksek büyük tutulan ya da sayılan birinden gelen iyilik lütuf, ihsan atıfet, inayet.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Kayraalp
Anlamı : İyiliksever, yiğit.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kayrabay
Anlamı : İyiliksever, saygın kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kayrahan
Anlamı : (bkz. Kayraalp).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kayrak
Anlamı : 1. Taşlı, kumlu, ekime elverişli olmayan toprak. 2. Kaygan toprak. 3. Bileği taşı.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kayral
Anlamı : Kayrılan, himaye edilen (kimse).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kayrar
Anlamı : 1. Orman içindeki ağaçsız kalan. 2. Kayan yer. 3. İnce çakıllı, kumlu toprak.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kays
Anlamı : 1. Leyla ile Mecnun hikayesinin erkek kahramanı olan Mecnun-i Amiri'nin asıl adı. 2. Umman Denizi'nde küçük bir ada.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kayser
Anlamı : Roma ve Bizans (Alman) imparatorunun lakabı. -Daha çok unvan olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kaytus
Anlamı : Bir yıldız kümesi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Kayyum
Anlamı : 1. Gökleri, yeri ve herşeyi tutan. Herşeyin varlık sahibi olabilmesi için gerekeni veren. Allah'ın isimlerinden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Kaza
Anlamı : Hüküm karar verme, emir tesbit vs.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kazak
Anlamı : 1. Göçebe akıncı. 2. Rusya'da yaşayan bir Türk kavmi. 3. Genç, taze. 4. İnatçı.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kazakhan
Anlamı : (bkz. Kazak).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kazan
Anlamı : 1. Su çevrisi, kayra. 2. Sazlık yerlerde dibi bulunmayan sulu yer. 3. Girdap.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kazanhan
Anlamı : (bkz. Kazan).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kazım
Anlamı : 1. Öfkesini yenen kimse. Hırsını dizginleyen. 2. Kinini yenen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kebir
Anlamı : 1. Büyük, ulu azim. 2. Yaşça büyük yaşlı. 3. Çocukluktan çıkmış genç. 4. Allah'ın isimlerinden. Abdülkebir şeklinde kullanılmalıdır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Kebire
Anlamı : (bkz. Kebir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kebuter
Anlamı : Güvercin.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Keffaret
Anlamı : 1. Günahı örten anlamına gelir. 2. Günahların ödenmesi gereken bedeli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kelami
Anlamı : Söze ilişkin, sözle ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kelebek
Anlamı : 1. Vücudu kanatlan ince pullarla ve türlü renklerle örtülü, dört kanatlı, çok sayıda türü olan böcek. 2. Narin, ince kadın.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Kelim
Anlamı : 1. Söz söyleyen, konuşan. 2. Kelimullah: Tur'u Sina'da Cenab-ı Hakla konuşmasıyla Hz. Musa'ya verilen unvan. 3. Sure-i Kelim: Taha suresi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kelime
Anlamı : (bkz. Kelim).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kemal
Anlamı : 1. Olgunluk, yetkinlik, tamlık, eksiksizlik. 2. En yüksek değer, mükemmellik, değer baha. 3. Bilgi, fazilet.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kemalat
Anlamı : İnsanın bilgi ve ahlak güzelliği bakımından olgunluğu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kemaleddin
Anlamı : 1. Din'de olgunluğa eren, dinin son derecesi. 2. Din bilgisi kuvvetli. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kemalettin
Anlamı : Bilgi ve erdem sahibi
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kemandar
Anlamı : Yay tutan, yay tutucu.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kemyab
Anlamı : Az bulunan, nadir.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kenan
Anlamı : 1. Hz. Ya'kub'un memleketi, Filistin. 2. Yusuf-i Kenan: Hz. Yusuf. Pir-i Kenan: Hz. Ya'kub. Hz. Nuh'un iman etmeyen oğlunun adının da Kenan olduğu rivayet edilmektedir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kenter
Anlamı : Şehirli, kentli.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Keram
Anlamı : (bkz. Kirami).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kerameddin
Anlamı : 1. Kerem bağış ihsan lütuf sahibi. 2. Dinde üstün mertebelere ulaşan. 3. Keramet sahibi derviş veli. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Keramet
Anlamı : 1. Birine karşı ikramda bulunmak. 2. Allah'ın bir kimseye cömertliği, lütfü, himayesi ve yardımı olarak ele alınır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Keramettin
Anlamı : Bağış, ihsan ağırlama
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kerem
Anlamı : 1. Asalet, asillik, soyluluk. 2. Cömertlik, el açıklığı lütuf, bağış, bahşiş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Keremşah
Anlamı : (bkz. Kerem).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kerenay
Anlamı : Eskiden kullanılan bir çeşit nefesli saz.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kerim
Anlamı : 1. Kerem sahibi, cömert, verimcil. 2. Ulu, büyük. 3. Lütfü, ihsanı bol, ihsan yönünden ulu. 4. Allah'ın isimlerinden, "abd" takısı alarak kullanılır, (bkz. Abdülkerim).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Keriman
Anlamı : (bkz.Kerim).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kerime
Anlamı : 1. (bkz. Kerim). 2. Âyet. 3. Kız evlat.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kerimhan
Anlamı : (bkz. Kerim).
Kökeni: Arapça-Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Keşif
Anlamı : Açma, meydana çıkarma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kevar
Anlamı : Büyük Sahra'da önemli bir vaha.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kevkeb
Anlamı : Yıldız gökyüzündeki parlak cisimleri ifade eden genel isim.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Kevni
Anlamı : Var olmayla, varlıkla ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kevser
Anlamı : 1. Maddi ve manevi çokluk, kalabalık nesil. 2. Cennette bir havuzun ırmağın adı. 3. Kur'an-ı Kerim'de en kısa sure.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Keyan
Anlamı : Büyük hükümdar, şah.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Keyfer
Anlamı : 1. Karşılık. 2. Mükafat veya mücazat.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Keyhan
Anlamı : Dünya.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Keyhüsrev
Anlamı : 1. Adil ve ulu padişah. 2. Keykavus'un torunu, Siyavuş'un oğlu olan meşhur hükümdar.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Keykavus
Anlamı : 1. Adil, necip. 2. Keyaniyan'ın II. padişahı olup Keykubat'ın torunu ve halefidir. Key'lerin ikinci padişahı.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Keykubad
Anlamı : 1. Büyük ve ulu padişah. 2. Keykavus'un dedesi olan ünlü padişah. 3. Key'lerin ilk padişahı. Türk dil kuralları açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Keys
Anlamı : Zeka, anlayış, kavrayış.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Keyvan
Anlamı : Satürn yıldızı.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Keyyis
Anlamı : 1. Akıllı, anlayışlı, kavrayışlı. 2. İnce zarif.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Keyyise
Anlamı : (bkz. Keyyis).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kezban
Anlamı : 1. Bir yeri yöneten kadın kahya. 2. Ev kadını, evine ve kocasına bağlı kadın.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kezer
Anlamı : Kahraman.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kılavuz
Anlamı : Yol gösteren, rehber.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kılıçalp
Anlamı : Kılıç gibi keskin yiğit.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kılıçaslan
Anlamı : (bkz. Kılıçalp). İlk Selçuklu Sultanı Süleyman Şah'ın oğlu. Daha sonra O da Selçuklu hanedanının başına geçti.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kılıçhan
Anlamı : (bkz. Kılıçalp).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kılınç
Anlamı : 1. Çelikten silah. 2. Davranış, yaratılış, huy.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kınay
Anlamı : Çok çalışkan, etkin, faal.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Kıncal
Anlamı : 1. İnce zarif. 2. Aksi.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Kıner
Anlamı : (bkz. Kıncal).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kınık
Anlamı : 1. Kaynak, menba. 2. İstek, arzu, gayret. 3. Obur. 4. Oğuzların 24 boyundan biri.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kınıkaslan
Anlamı : (bkz. Kınık).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kınnesrin
Anlamı : Kuzey Suriye'de bir şehir, eski Halepde denilmektedir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kıralp
Anlamı : Kır beyi, taşrada oturan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kıray
Anlamı : 1. Genç, delikanlı. 2. Ürün vermeyen arazi. 3. Eşkıya yol kesen.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kırca
Anlamı : 1. Dolu. 2. Ufak ve sert taneli kar, rüzgarla karışık yağmur.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kırdar
Anlamı : Ölçülü davranış, soğukkanlılık.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kırgız
Anlamı : 1. Gezici, gezgin. 2. Kırgızistan'da oturan halk.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kırtekin
Anlamı : (bkz. Kıralp).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kısmet
Anlamı : 1. Bölme, pay etme, hisselere ayırma. 2. Talih, nasip, kader. 3. Şayi olan hisseyi tayin etme belirtme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kıvanç
Anlamı : 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Kıyam
Anlamı : 1. Kalkma, ayağa kalkma, ayakta durma. 2. Namazda ayakta durma. 3. Bir işe başlama. 4. Ayaklanma. 5. Ölümden sonra dirilme, ayağa kalkma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kıyas
Anlamı : 1. Bir şeyi başka şeye benzeterek hüküm verme. 2. Karşılaştırma, örnekseme. 3. Umum kaideye uyma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kıymet
Anlamı : 1. Değer. 2. Bedel, baha, tutar. 3. Şeref, onur, itibar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kızılözen
Anlamı : Kızılırmak, güney Azerbaycan'ı 2 defa katederek Gilan'da Hazer denizine dökülen ırmak.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Kibar
Anlamı : 1. Duygu, davranış ve hareket bakımından ince, zarif, nazik, çelebi. 2. Büyük cömert, asil, zengin. 3. Şık, seçkin. 4. Büyükler, ulular. 5. Kibirli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kibariye
Anlamı : (bkz. Kibar).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kiçihan
Anlamı : Küçük hükümdar.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kifayet
Anlamı : 1. Yetişme, el verme, kafi gelme. 2. Bir işi yapabilecek yetenekte olma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kimek
Anlamı : X. yy. İrtiş'in orta bölgesinde yaşayan bir Türk kavmi.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Kiram
Anlamı : 1. Soydan gelenler, soyu temizler, ulular, sergeliler. 2. Cömertler, eliaçıklar. Sahabenin lakabı olmuştur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kirami
Anlamı : 1. Cömertçe, eli açıklara özgü. 2. Soylular, ulular, şereflilerle ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kiraz
Anlamı : Gülgillerden, yapraklanmadan önce çiçek açan, düz kabuklu ağaç ve bu ağacın yuvarlak sulu ve tek çekirdekli yemişi.
Kökeni: Yunanca
Cinsiyet : Kız
İsim : Kirman
Anlamı : 1. Hisar, kale. 2. İran'da bir eyalet ve bu eyaletin bugünkü merkezi.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kirmanşah
Anlamı : (bkz. Kirman).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kisra
Anlamı : İran şahlarının adı.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kişver
Anlamı : Ülke.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kitiaraz
Anlamı : Dünyayı süsleyen, dünyanın süsü olan.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kiyan
Anlamı : 1. Yıldız. 2. Merkez.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kiyaset
Anlamı : Uyanıklık, anlayışlılık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Koca
Anlamı : 1. Eş. Ev ve ailenin yaşça en büyüğü. 2. İri, kocaman. 3. Akıllı, tedbirli yiğit.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kocaalp
Anlamı : Yaşlı, ulu, yiğit
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kocyiğit
Anlamı : Yürekli, cesur, kahraman.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Koçak
Anlamı : Yürekli, eli açık. 2. Yüce gönüllü. 3. Konuk sever. 4. Yiğit, korkmayan kişi, savaşçı. 5.Açık kestane renginde olan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Koçakalp
Anlamı : Cömert, kahraman, yiğit.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Koçaker
Anlamı : Cömert, kahraman kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Koçaş
Anlamı : 1. Kılavuz, rehber. 2. Yağmur bulutu.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Koçay
Anlamı : Koç gibi güçlü.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Koçer
Anlamı : Sağlıklı, yürekli er.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Koçhan
Anlamı : (bkz. Koçer).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Koçubey
Anlamı : Koçu arabasını kullanan kişi. Koçu: Gelin arabası.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Koksal
Anlamı : Yer altında geniş bir alana dağılan kök.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kongar
Anlamı : (bkz. Kongur).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kongur
Anlamı : San ile siyah karışımı bir renk, koyu kumral, kestane rengi.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Konguralp
Anlamı : (bkz. Kongur).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kongurtay
Anlamı : (bkz. Konguralp).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Konuralp
Anlamı : 1. Cesur, yiğit, er. Orhan Gazi'nin komutanlarından biri.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Koral
Anlamı : 1. Batı musikisinde dini şarkı. 2. Sınır muhafızı.
Kökeni: Fransızca
Cinsiyet : Erkek
İsim : Koralp
Anlamı : (bkz. Koral).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Koray
Anlamı : İyice kor rengine gelen ay.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Korcan
Anlamı : Kanı sıcak, kanı kaynayan
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Korçan
Anlamı : Ateşli, canlı, hareketli.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Korçan
Anlamı : Çağlayan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Korgan
Anlamı : Hisar kale.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Korhan
Anlamı : Ateşli, canlı, güçlü hükümdar.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Korkmaz
Anlamı : Korku bilmeyen
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Korkut
Anlamı : 1. Büyük dolu tanesi. 2. Korkusuz, yavuz, heybetli. 3. Cin, şeytan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Korkutalp
Anlamı : (bkz. Korkut).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kortan
Anlamı : 1. Yanan, sıcak ten. 2. Yalçın ve kesik kaya. 3. Pelikan kuşu.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Korur
Anlamı : 1. Açık san, açık kestane renkli. 2. Kimseyi beğenmeyen gururlu, kendini beğenmiş. 3. Süslü, çalımlı, şık.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Kotuz
Anlamı : Gururlu, kibirli.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kotuzhan
Anlamı : (bkz. Kotuz).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Koyak
Anlamı : 1. Vadi, dere. 2. Dağlar ve kayalıklar üzerindeki doğal çukurlar. 3. Dağ yolu üzerindeki otluk. 4. Etkili, dokunaklı.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Koyaş
Anlamı : Güneş.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Koygun
Anlamı : 1. Etkili, hüzünlü, dokunaklı. 2. Akdoğan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Koytak
Anlamı : Rüzgar almayan çukur yer.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Koytan
Anlamı : Dağ bucağı.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Koza
Anlamı : İçinde tohum ya da krizalit bulunan koruncak.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Köken
Anlamı : 1. Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim neden ya da yer. 2. Kavun, karpuz, kabak gibi bitkilerin toprak üstüne yayılan dalları. 3. Soy, asıl, ata.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Köker
Anlamı : Köklü soydan gelen kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Köklem
Anlamı : İlkbahar
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Köksal
Anlamı : Kökünü derinliklere sal anlamında
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Köksan
Anlamı : Tanınmış, ünlü ad.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kökşin
Anlamı : 1. Gök renginde. 2. Yaşlı, koca.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kökten
Anlamı : 1. Köklü, yüzeyde kalmayan, derine inen. 2. Soylu.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Körnes
Anlamı : Ayna.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Köse
Anlamı : Sakalı bıyığı hiç çıkmayan veya seyrek olan. Daha çok lakab olarak kullanılır.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kösem
Anlamı : 1. Sürüler önünde rehber vaziyetinde giden. 2. Cildi temiz, pürüzsüz. 3. Kösem Sultan: IV. İbrahim'in annesi ve torunu zamanında Osmanlı iktidarında etkin olan Sultan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Kubilay
Anlamı : Cengiz Han'dan sonra Moğol imparatorluğu tahtına çıkan büyük kağanların en meşhuru 35 yıl saltanat sürmüş ve 1294 yılında 80 yaşında ölmüştür.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kuddus
Anlamı : 1. Temiz, pak. 2. Hatadan, gafletten, eksiklikten uzak. 3. Çok aziz, mübarek. Allah'ın isimlerinden. "Abd" takısı alarak kullanılırsa daha iyi olur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kuddusi
Anlamı : 1. Kuddus olan Allah'ın nimetine mazhar olan 2. 19. yy. Bor'lu meşhur mutasavvıf Türk şairi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kudret
Anlamı : 1. Kuvvet, takat, güç. 2. Allah'ın ezeli gücü. 3. Varlık, zenginlik. 4. Allah yapısı, yaratılış, insan eliyle yapılamayan şeyler. 5. Ehliyet kabiliyet.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Kudretullah
Anlamı : Allah'ın gücü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kudsi
Anlamı : Kutsal, muazzez, mukaddes. Allah'a mensup, ilahi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kudsiyye
Anlamı : (bkz. Kudsi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kudüs
Anlamı : 1. Filistin'in merkezi olan şehir. Ruhu'1Kudüs: Cebrail, Hz. İsa'ya üfürülen ruh.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kuhistan
Anlamı : Dağlık memleket, İran yaylasında dağların çok olduğu bölge.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kuhrud
Anlamı : Dağ ırmağı.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Kûhsar
Anlamı : 1. Dağlık. 2. Dağ tepesi.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Kula
Anlamı : 1. Kumral. 2. Sarışın, mavi gözlü. 3. Vücudu koyu sarı, kuyruğu ve yelesi siyah olan at.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kulahan
Anlamı : (bkz. Kula).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kulan
Anlamı : 1. Anayurdu Asya olan at ile eşek arası görünüşte yabanıl bir at türü. 2. İki, üç yaşında dişi tay, kısrak. 3. Zafer kazanmış kişi.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kuman
Anlamı : XI. yy ile XIV. yy. arasında Güney Rusya bozkırlarında göçebe olarak yaşayan bir Türk boyu.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kumanbay
Anlamı : (bkz. Kuman).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kumru
Anlamı : Güvercinlerden, uzunca kuyruklu boynunun yanlarında benekler bulunan ve güvercinlerden daha küçük olan boz renkli kuş.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kumrul
Anlamı : (bkz. Kumru).
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kumuk
Anlamı : 1. Kılıç. 2. Kuzeydoğu Kafkasya ile Hazar denizinin batı kıyısında yaşayan bir Türk boyu.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kumukbay
Anlamı : (bkz. Kumuk).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kunt
Anlamı : 1. Sağlam ve iri yapılı. 2. Ağır dayanıklı, kalın. 3. Bir tür güvercin.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kuntay
Anlamı : (bkz. Kunt).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kunter
Anlamı : Sağlam, kuvvetli.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kuntman
Anlamı : Sağlam ve iri yapılı, sağlıklı kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kura
Anlamı : 1. Cesur. 2. Çelik. 3. Toprak içinde bulunan büyük taş.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kural
Anlamı : 1. Davranışlara ya da bir sanata bir bilime yön veren ilkeler. 2. Araç. 3. Silah.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kuray
Anlamı : Ay gibi.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kurban
Anlamı : 1. Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olan şey. 2. Eti. fakire parasız olarak dağıtılmak niyetiyle farz, vacib, ve sünnet olarak kesilen hayvan. 3. Bir gaye uğruna feda olma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kurçeren
Anlamı : Dayanıklı ve yiğit adam.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kureyş
Anlamı : Hz. Peygamberin soyu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kurman
Anlamı : Yüksek aşamalı, nitelikli kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kurre
Anlamı : Tazelik, parlaklık. Mısır valiliği yapmış bir zatın adıdır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kurtaran
Anlamı : Kurtulmasını sağlayan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kurtuluş
Anlamı : 1. Kurtulmak fiili, kurtulma. 2. Tehlike, sıkıntı, zorluk veya esaretten, istiladan kurtulmuş olma hali, halas, necat, reha, selamet. 3. İstanbul'da bir semt adı.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kusay
Anlamı : 1. Uzaklaşmak. 2. Peygamberin 5. dereceden atası olup İslamiyetten önce Mekke'de Kabe'yi tamir ettirmiş ve yeniden düzenlemiştir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kusva
Anlamı : 1. Son derece bulunan. 2. Nihayet son. 3. Erişilecek son nokta son sınır. 4. Peygamber (s.a.s)'in devesinin adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kuşad
Anlamı : 1. Açılış, açma. 2. Fetih, fethetme. 3. Açılış merasimi, küşad resmi. 4. Yayın gerilip bırakılması. 5. Musikide uvertür. 6. Bir cins tavla oyunu. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kuşeyr
Anlamı : Büyük beni Amir b. Şaşa'a grubuna dahil bir Arap kabilesi. Kuşeyri: İslam aleminin büyük sufi müelliflerinden. Kuşeyri Risalesi adıyla ünlü eseri bulunmakta.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kutal
Anlamı : Mutlu ol.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kutalmış
Anlamı : Mutlu olmuş, kutlu olmuş.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kutalp
Anlamı : Kutlu, uğurlu, yiğit.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kutam
Anlamı : Akbabaya benzeyen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kutan
Anlamı : 1. Dua, yalvarma. 2. Saka kuşu. 3. Saban.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Kutay
Anlamı : 1. Mübarek ay. 2. Borneo adasının doğu tarafından bir sultanlık.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kutbay
Anlamı : (bkz. Kutalp).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kutberk
Anlamı : (bkz. Kutbay).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kutcan
Anlamı : Kutlu, uğurlu can.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kutel
Anlamı : Uğurlu el.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kuter
Anlamı : Mutlu, uğurlu kişi.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kutertan
Anlamı : (bkz. Kuter).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kuthan
Anlamı : (bkz. Kuter).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kutkan
Anlamı : Saygın, kutlu soydan gelen.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kutlan
Anlamı : Kutlu, mutlu ol.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kutlar
Anlamı : Mutluluklar, uğurlar.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kutlay
Anlamı : 1. Uğurlu kutlu ay. 2. Kır donlu at.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kutlu
Anlamı : 1. Uğurlu, hayırlı. 2. Mübarek. 3. Mesut, bahtiyar.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kutlualp
Anlamı : Uğurlu yiğit-
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kutluay
Anlamı : Uğurlu ay.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kutlubay
Anlamı : (bkz. Kutlu).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kutlucan
Anlamı : (bkz. Kutlu).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kutluğ
Anlamı : Uğurlu, mutlu, şanslı, kutlu.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kutluğhan
Anlamı : (bkz. Kutluğ).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kutlutekin
Anlamı : (bkz. Kutlu).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kutsal
Anlamı : Kudsi, kutlu mübarek, mukaddes.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kutsalan
Anlamı : Uğur getiren, kutlu kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kutsalmış
Anlamı : (bkz. Kutsalan).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kutsan
Anlamı : Uğurlu, talihli ol.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kutsel
Anlamı : (bkz. Kutsan).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kutsi
Anlamı : Kutlanan, kutluluk sahibi
Kökeni: Bilinmiyor
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kutsoy
Anlamı : (bkz. Kutsel).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kutulmuş
Anlamı : Kurtulmuş, aydınlığa kavuşmuş.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kutun
Anlamı : Kutlu, kutsal.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kutunalp
Anlamı : (bkz. Kutun).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kutuner
Anlamı : (bkz. Kutun).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kutyan
Anlamı : Uğurlu kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kuvvet
Anlamı : 1. Güç, kudret, takat, sıhhat, sağlamlık. 2. Bir hükümetin askeri gücü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kuyaş
Anlamı : 1. Güneş. 2. Çok sıcak, güneşin etkili vurması.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kuzey
Anlamı : Kuzey yönü / Şimal
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kübra
Anlamı : 1. Büyük olan (Ekber'in müennesi). 2. Hadicetü'l-Kübra: Hz. Peygamberin ilk hanımı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kültigin
Anlamı : Göktürk prensi ve komutanı.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Külük
Anlamı : 1. Meşhur ünlü. 2. Taşçı, çekici, balyoz.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kürboğa
Anlamı : 1. İri, güçlü, sarsılmaz boğa. Kuvvetli iri yapılı boğa. Selçuklu komutanı ve Musul emirinin adı.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kürema
Anlamı : 1. Kerim, asil, necip, iyiliksever, hayır sahibi cömert, eli açık kimseler. 2. Ulular, büyükler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kürhan
Anlamı : Yiğit, yürekli han.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kürşad
Anlamı : Eski Türklerde yiğit, alp.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kürşat
Anlamı : Eski bir Türk adı
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kürümer
Anlamı : topluluk, sürü.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek
İsim : Küşade
Anlamı : 1. (bkz. Küşad). 2. Açık. 3. Ferah.
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Karsu
Anlamı : Karın suyu ya da sulu kar anlamına geliyor.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Kuzah
Anlamı : Bulut meleği, Gökyüzü
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kumsal
Anlamı : Sahil anlamına gelmektedir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kepez
Anlamı : Kepez, deniz kıyısındaki kayalıklara verilen addır. Bu kayalara hırçın dalgalar çarpsa bile diyer kayalar gibi aşınmazlar.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek
İsim : Kavin
Anlamı : Güçlü, cesur kız çocuğu
Kökeni: Farsça
Cinsiyet : Kız
İsim : Kendal
Anlamı : Yosun yükseltisi
Kökeni: Bilinmiyor
Cinsiyet : Erkek
İsim : Keje
Anlamı : Sarışın kız çoçuğu
Kökeni: Kürtçe
Cinsiyet : Kız
İsim : Kutbettin
Anlamı : 1.Dinin kutb’u. 2. Dinin yücesi.
Kökeni: ;Arapça
Cinsiyet : Erkek

Hiç yorum yok: